Rolnictwo to jedna z dziedzin działalności, gdzie człowiek ponosi stosunkowo wysokie ryzyko zawodowe. Nie chodzi tu tylko o to, że praca rolnika jest ciężka i fizyczna, zatem często już stosunkowo młodzi rolnicy mają poważne problemu zdrowotne. Częste jest i to, że rolnik jest ofiarą wypadków przy pracy z użyciem ciężkich maszyn, czy niszczące siły natury doprowadzają do szkód gospodarskich. W świetle tego zasadne wydaje się, że rolnicy powinni posiadać szerokie zakresem polisy ubezpieczeniowe. Warto przeanalizować, co obecnie jest im dedykowane na polskim rynku ubezpieczeń.

Z jakich typów polis mogą skorzystać rolnicy?

Rolnicy mogą skorzystać z aż czterech typów polis ubezpieczeniowych. Mianowicie jest to:

  • Ubezpieczenie obowiązkowe rolników (OC) – posiadanie tego ubezpieczenia chroni właściciela gospodarstwa rolnego na wypadek sytuacji, gdy swoją aktywnością dokona szkody w wyniku której ucierpi osoba trzecia. Przykład: gdy ubezpieczony OC rolnik, kierując kombajnem, potrąci swojego pracownika, który pomagał mu w pracach polowych, to Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na rzecz tego, kto w wypadku ucierpiał;
  • Ubezpieczenie obowiązkowe budynków gospodarskich, tworzących gospodarstwo rolne na wypadek objęcia go ogniem, czy innymi zdarzeniami losowymi – posiadanie tego ubezpieczenia chroni rolnika na wypadek tego, gdyby doszło do zniszczenia jego zabudowań gospodarskich w skutek działania sił natury. Przykład: w wyniku burzy doszło do zerwania dachu stodoły, jak i uderzenie dodatkowo pioruna zainicjowało pożar zagrody, wówczas Ubezpieczyciel wypłaci rolnikowi – właścicielowi tych budynków, świadczenie z uwagi na szkodę, jaką odczuł.
  • Ubezpieczenia obowiązkowe (dotowane przez państwo) upraw rolniczych – posiadanie tego ubezpieczenia chroni rolnika na wypadek, gdyby w szczególności w skutek susz, powodzi, gradobicia doszło do zniszczenia jego plonów. Obecnie rolnicy mają obowiązek ubezpieczyć przynajmniej połowę swoich upraw. Przykład: w wyniku suszy doszło do całkowitego wysuszenia ziemi, jak i truskawek, rolnik nie zebrał owocu, Ubezpieczyciel wypłaca mu wtedy świadczenie z uwagi na odniesione straty (nie uzyskał dochodu z zebrania i sprzedaży owoców).
  • Dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenia rolników – są to wszelakie polisy, które rolnicy, jeśli zechcą, mogą dobrowolnie wykupić, mogą to być polisy stanowiące rozbudowanie polis obowiązkowych (np. na większe sumy ubezpieczenia), albo polisy dotyczące np. ubezpieczenia rolnika na wypadek jego określonych problemów zdrowotnych (np. ataku epilepsji w trakcie prac polowych), ubezpieczenie pszczół i pasieki, ubezpieczenia hodowli zwierząt, ubezpieczenia słomy czy siana zdeponowanych poza gospodarstwem rolnym, ubezpieczenia poszczególnego mienia tworzącego gospodarstwo rolne.

Obowiązkowa polisa ubezpieczenia OC dla rolnika – jaką wybrać?

Obecnie praktycznie każdy Ubezpieczyciel ma w ofercie polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC dla rolników. Na uwagę zasługują między innymi oferty, jakie w tym względzie dla rolników przygotowały następujące podmioty:

  • PZU S.A. – Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie, gdy szkody w ludziach, czy mieniu innych spowoduje nie tylko ubezpieczony rolnik, ale i pracownik jego gospodarstwa, bliscy, czy nawet zwierzę gospodarskie, bardzo wysoka suma gwarancyjna ubezpieczenia (nawet do 1 mln EUR w przypadku szkód na mieniu, a do 5 mln EUR w przypadku szkód na ludziach);
  • POCZTA POLSKA – oferuje podstawowe ubezpieczenie OC, ale i możliwość jego wykupienia na korzystnych warunkach w ramach całego pakietu -Bezpieczny rolnik?, gdzie oferowane są wszystkie obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze;
  • CONCORDIA – rolnik ma zapewniony szeroki zakres ochrony, jak i preferencyjne warunki do wykupienia całego pakietu ubezpieczeń obowiązkowych, jak i dobrowolnych w ramach pakietu: -Concordia Agro?. Rolnicy – posiadacze także innych polis u tego Ubezpieczyciela (np. polis ubezpieczeń komunikacyjnych), mogą liczyć na nawet 50% rabaty przy zakupie polisy ubezpieczenia OC rolnika;
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH – oferta atrakcyjna zwłaszcza dla rolników, którzy po raz kolejny zdecydują na zakupienie polisy u tego Ubezpieczyciela, TUW między innymi zapewnia w swojej ofercie, że przewiduje atrakcyjne zniżki przy zakupie polis dla rolników, którzy bezszkodowo kontynuują swoją polisę na kolejny okres, mają odpowiednio wysoki staż członkowski, czy są posiadaczami także innych polis ubezpieczeń majątkowych w tym podmiocie;
  • ALLIANZ – rolnik, który zdecyduje się na wykupienie tu kompleksowej polisy, tj. ubezpieczenia OC rolnika oraz ubezpieczenia budynków rolniczych, dysponujący odpowiednimi zniżkami, może sfinalizować wydatek na tenże cel nawet w kwocie nieco ponad 100 PLN.

Wykupienie ubezpieczenia dodatkowego jest ważne – dlaczego?

Analizując zakres, jak i specyfikę obowiązkowych ubezpieczeń rolników, należy zauważyć, że rolnicy powinni także dbać o wykupywanie polis dobrowolnych, dodatkowych z uwagi na charakter swojej działalności. Dlaczego? Może się bowiem okazać, że w toku swojej działalności doświadczą zdarzenia, które wygeneruje im znaczne szkody, a które nie jest uwzględnione w zakresie polis ubezpieczeń obowiązkowych. Między innymi chodzi tu o takie zdarzenia jak: kradzież na terenie gospodarstwa rolnego, zniszczenia hodowli, kradzież płodów rolnych pozostawionych w terenie, zniszczenie pasieki, plantacji szklarniowych. Ponadto polisy ubezpieczeń obowiązkowych budynków tworzących gospodarstwo rolne uwzględniają jedynie sytuacje, gdy szkoda zostanie spowodowana siłami natury czy ogniem. Zatem, warto, aby rolnicy dokupili dobrowolną polisę ubezpieczenia budynków, tworzących gospodarstwo na wypadek ich uszkodzenia np. z powodu dymu, złego odwodnienia terenu, przepięć w instalacji elektrycznej, czy sadzy.

Jak więc widać, istotne jest, aby rolnicy w toku swojej działalności nie tylko wykupywali obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe. Warto, aby zainteresowali się również wykupieniem tych dobrowolnych, które jednak mają szeroki zakres. Niestety, praktyka pokazuje, że współcześnie wykupywanie już tylko polis obowiązkowego ubezpieczenia rolników jest niewystarczające. Przykładowo gospodarstwa rolne często są okradane, a budynki gospodarskie niszczone w skutek przepięć w instalacji. Wtedy, gdy rolnik poniesie szkodę, Ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie, ale tylko, gdy ten pierwszy wykupił dodatkowe ubezpieczenie swoich budynków i mienia.

 

Dodaj komentarz