W związku z dużą ilością skarg klientów platform transakcyjnych opcji binarnych, dotyczącą niejasności, niedoinformowania lub nieinformowania w ogóle o zasadach przyznawania  tzw. bonusów handlowych zwanych też czasami bonusami powitalnymi, nowym klientom platform transakcyjnych, CySEC czyli cypryjski organ nadzoru finansowego regulujący handel opcjami binarnymi, zdecydował się na rozpoczęcie konsultacji, które w finale mają zakończyć się wydaniem decyzji o całkowitym zakazie oferowania promocyjnych bonusów oferowanych przez brokerów dla  traderów opcjami binarnymi oraz handlującymi na rynku Forex.

Kontrowersje i niedomówienia w przyznawaniu tych bonusów biorą się stąd, że brokerzy bardzo często nie precyzują jasno lub nie precyzują w ogóle w ogólnych regulaminach platformy zasad przyznawania bonusów powitalnych dla nowych członków danej platformy transakcyjnej. Bardzo często przyznanie bonusu wiąże się ze spełnieniem dodatkowych warunków nie sprecyzowanych w regulaminie a występujących przy wypłatach pieniędzy na konto tradera. I w związku z tym wynika szereg nieporozumień i konfliktów na linii broker – trader. Dotyczą one głównie konieczności wypełnienia dodatkowych warunków, po spełnieniu których możliwa będzie wypłata pieniędzy zarobionych na platformie. Tymi dodatkowymi warunkami od spełnienia których uzależnione jest przyznanie bonusu są najczęściej:

  • Konieczność wykonania określonej liczby operacji finansowych – im więcej operacji tym większa wysokość bonusu,
  • Uzależnienie otrzymania bonusu od wpłaty depozytu o określonej wysokości lub doładowania konta określoną kwotą
  • Wykorzystywanie faktu wcześniejszego przyznania bonusu do opóźnienia lub odmowy wypłaty środków zgromadzonych na koncie klienta,
  • Wykorzystywanie niejasnych i nieprecyzyjnych zapisów w regulaminach przyznawania bonusów do przyciągania nowych klientów, którzy dopiero po fakcie dowiadywali się o konieczności spełnienia dodatkowych warunków by takowy bonus otrzymać.

Ponieważ nałożone na brokerów niektórych platform transakcyjnych kary nie odniosły zamierzonych skutków, a te i wiele innych niejasności nadal występowały w regulaminach w niewiele tylko zmienionych formach, CySEC zdecydował się na wydanie komunikatu o zmianach jakie wchodzą w życie i dotyczą wszystkich brokerów typu Market Marker oferujących handel na rynku Forex raz handlujących opcjami binarnymi. Główna istota nowych dyrektyw sprowadza się do zwiększenia przejrzystości zapisów regulaminowych tak by były one jasne, czytelne i precyzyjne dla nowych klientów platform transakcyjnych

Zmiany te to przede wszystkim:

  1. Zakaz wprowadzania ofert bonusowych w regulaminach platform transakcyjnych,
  2. Zaprzestanie promowania i uruchamiania nowych kampanii promocyjnych bonusów a dotychczas przyznawane klientom bonusy muszą się odbywać do czasu dostosowania się do nowych warunków na czytelnych zasadach,
  3. Obowiązek poinformowania CySEC do dnia 14 grudnia 2016r. o prowadzonych w przeszłości akcjach bonusowych oraz warunkach przyznawania tych bonusów,
  4. Obowiązek dostosowania się przez brokerów do tych rozporządzeń do dnia 30 stycznia 2017 r.

Dodaj komentarz