Co mówią indeksy giełdowe o etyce bankowej?

Indeksy giełdowe spełniają rozmaite role. Najpowszechniej jednak kojarzy się je jako miary,...

Nowa oferta konta maklerskiego w ING

Dom Maklerski ING Securities wprowadza dwa nowe rodzaje konta maklerskiego, w zależności...

Jak zacząć inwestować na giełdzie? Wstęp dla początkujących

W dobie niskich stóp procentowych, niskiej rentowności z depozytów i innych form...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdania finansowe Banku Pocztowego

15 kwietnia br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Pocztowego. ZWZ przyjęło...

Notowania giełdowe

Giełda jest miejscem, gdzie dokonuje się szczególnych transakcji handlowych. Transakcje te nie dotyczą produktów i usług, z jakich korzystamy na co dzień lecz papierów wartościowych

ZWZ ING Banku Śląskiego

ZWZ ING Banku Śląskiego zatwierdziło 19 kwietnia br., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy...

Aktualizacja zasad polityki dywidendowej PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski modyfikuje politykę dywidendową. Wprowadzane zmiany mają na celu z...