Rynek ubezpieczeń zaskakuje innowacjami

Oferta polis ubezpieczeniowych, które posiadają ubezpieczyciele, jest dzisiaj bardzo bogata. Ubezpieczyciele nie poprzestają jednak na oferowaniu Klientom jedynie polis standardowych, tj. np. polis ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia na życie, czy ubezpieczenia…

0 Komentarzy