Rynek ubezpieczeń zaskakuje innowacjami

Oferta polis ubezpieczeniowych, które posiadają ubezpieczyciele, jest dzisiaj bardzo bogata. Ubezpieczyciele nie poprzestają jednak na oferowaniu Klientom jedynie polis standardowych, tj. np. polis ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia na życie, czy ubezpieczenia…

0 Komentarzy

Ubezpieczenie autocasco

Przezorny zawsze ubezpieczony - zgodnie z tym przysłowiem każdy kierowca oprócz obowiązkowego OC powinien zaopatrzyć się w ubezpieczenie AC, jednak nie jest ono wymagane w świetle polskiego prawa. Ubezpieczenie AC…

0 Komentarzy