Ostatnio kilka banków dokonało zmian niekorzystnych dla posiadaczy kont. Dlatego postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się wzrostom kosztów prowadzenia rachunków bankowych.

Koniec 2019 r. przyniósł zmiany opłat i prowizji za konta bankowe, które były niekorzystne dla klientów kilku krajowych banków (m.in. ING Banku Śląskiego). Zdaniem niektórych ekspertów, w najbliższej przyszłości można spodziewać się kolejnych podwyżek kosztów związanych z prowadzeniem i używaniem kont bankowych. Czarny scenariusz zakłada, że krajowe banki „przerzucą” na klientów koszty związane z korzystnymi dla „frankowiczów” wyrokami sądowymi. Na razie trudno wyrokować, czy taka sytuacja jest bardzo prawdopodobna. Większą uwagę warto zwrócić na podwyżki opłat i prowizji za konta osobiste, które już nastąpiły wcześniej. W tym kontekście ciekawe wydają się dane Narodowego Banku Polskiego.

Narodowy Bank Polski potwierdza wzrost opłat …

Nawet wielu analityków zajmujących się tematem finansów osobistych nie wie, że Narodowy Bank Polski regularnie bada średni koszt prowadzenia kont osobistych i obsługi kart debetowych. Zgodnie z danymi NBP, prowadzenie konta bankowego dla konsumenta (innego niż rachunek podstawowy) w połowie 2019 r. kosztowało średnio:

 • 5,45 zł za miesiąc – bez spełnienia dodatkowych warunków
 • 1,65 zł za miesiąc – przy spełnionych warunkach do obniżenia miesięcznej opłaty

Co ciekawe, powyższe wyniki nie zmieniły się względem grudnia 2018 r. Negatywna zmiana dotyczyła natomiast przeciętnego miesięcznego kosztu obsługi kart płatniczych. Podobnie jak w przypadku opłat za konta osobiste, Narodowy Bank Polski wziął pod uwagę konsumencką ofertę z 15 banków. Taka analiza wykazała, że przeciętny miesięczny koszt obsługi karty debetowej wzrósł z 4,49 zł (grudzień 2018 r.) do 5,08 zł (czerwiec 2019 r.). Warto dodać, że w połowie 2014 r. analogiczny wynik oscylował na poziomie zaledwie 2,61 zł.

Dane NBP mówią również, że bardzo duża półroczna zmiana dotyczyła średniej miesięcznej opłaty pobieranej za kartę po spełnieniu warunków wyznaczonych przez bank. Taka obniżona opłata za „debetówkę” wzrosła z 0,77 zł miesięcznie (grudzień 2018 r.) do 1,62 zł miesięcznie (czerwiec 2019 r.). Podane wyniki sugerują, że wzrost kosztów może dotyczyć również osób bardziej aktywnie korzystających z kart debetowych. Na pewno nie jest to dobra wiadomość dla posiadaczy prywatnych kont bankowych. Nie można wykluczyć, że analiza NBP dotycząca grudnia 2019 r. wykaże dalszy wzrost średniego poziomu opłat za karty debetowe.

Na krajowym rynku wciąż są jeszcze konta „za 0 zł”

Warto oczywiście pamiętać, że powyższe wyniki pochodzące z zestawień Narodowego Banku Polskiego prezentują rynkową średnią. Wśród 15 banków analizowanych przez NBP, znajdziemy również takie instytucje, które oferują konsumentom „drogie” konta osobiste i karty debetowe. Na całe szczęście, wciąż dostępne są też rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR-y) „za 0 zł”. Mowa o kontach osobistych, które nie generują comiesięcznych kosztów dzięki brakowi opłaty za prowadzenie rachunku i obsługę karty debetowej. Poniższe zestawienie prezentuje trzy takie darmowe ROR-y, które są już dobrze znane klientom rodzimych banków. Mowa o propozycjach Nest Banku (Nest Konto), Getin Banku (Konto Proste Zasady) oraz Idea Banku (Konto Idealne). Warto zwrócić uwagę, że dwa pierwsze konta cechują się bezwarunkowym brakiem opłat za korzystanie ze wszystkich krajowych bankomatów. Takie zwolnienie z kosztów wypłacania gotówki obecnie stanowi już wielką rzadkość na krajowym rynku.

 

Polecane konta osobiste dla konsumenta „za 0 zł” (styczeń 2020 r.)

Nazwa banku

Nazwa konta

Reguły zwolnienia z opłat za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej

Dodatkowe informacje o koncie

Nest Bank

Nest Konto

Prowadzenie konta: bezwarunkowy brak opłaty miesięcznej

Obsługa karty debetowej (pierwszej w banku): bezwarunkowy brak opłaty miesięcznej

 • Opłata za wydanie pierwszej karty w banku: 0 zł

 • Opłata za wydanie drugiej i każdej kolejnej karty: 25 zł

 • Opłata za obsługę drugiej i każdej kolejnej karty: 25 zł rocznie

 • Opłata za wykonywanie przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł

 • Obsługa wszystkich bankomatów w Polsce: 0 zł

 • Oprocentowanie konta: 0,00%

Getin Bank

Konto Proste Zasady

Prowadzenie konta: 0 zł jeśli wykonano w miesiącu przynajmniej jedną płatność kartą lub BLIK-iem (w przeciwnym razie opłata to 8 zł). Klienci do 26 roku życia są bezwarunkowo zwolnieni z opłaty za prowadzenie konta.

Obsługa karty debetowej: bezwarunkowy brak opłaty miesięcznej

 • Opłata za standardowe wydanie karty: 0 zł

 • Opłata za wykonywanie przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł

 • Obsługa wszystkich bankomatów w Polsce: 0 zł

 • Oprocentowanie konta: 0,00%

Idea Bank

Konto Idealne

Prowadzenie konta: bezwarunkowy brak opłaty miesięcznej

Obsługa karty debetowej: bezwarunkowy brak opłaty miesięcznej

 • Opłata za standardowe wydanie karty: 0 zł

 • Opłata za wykonywanie przelewów internetowych (zewnętrznych i wewnętrznych): 0 zł

 • Obsługa wszystkich bankomatów w Polsce: 0 zł za pierwsze 5 transakcji miesięcznie. Później prowizja wynosi 1,00% wypłaty z bankomatu.

 • Oprocentowanie konta: 0,00%

Źródło: opracowanie własne Kalkulator.pl na podstawie danych z banków

Dodaj komentarz