Nawet osoby bliżej niezainteresowane finansami osobistymi mogły zauważyć, że w trakcie ostatnich 2 – 3 lat warunki prowadzenia popularnych kont osobistych dla konsumentów uległy pogorszeniu. Krajowe banki postanowiły sobie bowiem zrekompensować mniejsze wpływy z tytułu odsetek kredytowych, wyższe składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i dodatkowe obciążenia wynikające z podatku od aktywów. Bankowcy w wielu przypadkach wprowadzili miesięczne opłaty za konto, kartę debetową lub obsługę krajowych bankomatów (zwłaszcza tych nienależących do danego banku). Na całe szczęście, wciąż dostępne są nieliczne konta osobiste, które zapewniają darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. Postanowiliśmy zaprezentować ofertę takich rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych (ROR-ów).

Bezpłatną obsługę bankomatów oferuje nie tylko Nest Bank

Nieliczne banki próbują wykorzystać darmową obsługę krajowych bankomatów jako czynnik pomagający w wyróżnieniu się na rynku i przyciągnięciu nowych klientów. Taką politykę konsekwentnie prowadzi Nest Bank. Wspomniana instytucja oferuje Nest Konto cechujące się darmową obsługą wszystkich bankomatów w Polsce. Ten ciekawy rachunek wyróżnia się też bezwarunkowym brakiem miesięcznych opłat za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej (pierwszej w banku). Kolejnym atutem Nest Konta jest niska opłata za przelew natychmiastowy zlecany przez Internet (tylko 1 zł). Pozostałe przelewy internetowe z Nest Konta (wewnętrzne oraz poprzez system ELIXIR) są oczywiście bezpłatne (patrz poniższa tabela).

Osoby szukające konta z darmowymi bankomatami w Polsce, powinny zwrócić uwagę także na sztandarową propozycję Getin Banku. Mowa o Koncie Proste Zasady, które jest darmowe dla osoby wykonującej przynajmniej jedną płatność kartą debetową w ciągu miesiąca. Taki warunek zapewniający brak miesięcznej opłaty za prowadzenie konta, na pewno nie jest trudny do spełnienia. Klienci do 26 roku życia w ogóle nie są nim objęci i zawsze mają rachunek za darmo. Co ważne, Konto Proste Zasady oprócz darmowych bankomatów w Polsce, oferuje również bezwarunkowy brak opłaty za obsługę karty debetowej. W ramach bonusu, Getin Bank proponuje promocyjne oprocentowanie konta oszczędnościowego (3,50%) i możliwość zarobienia do 500 zł za polecanie opisywanego konta rodzinie lub znajomym.

Opłaty za „debetówkę” łatwo unikną posiadacze EnveloKonta, czyli rachunku oferowanego przez internetową markę Banku Pocztowego (EnveloBank). Wspomniane konto oprócz braku opłat za obsługę krajowych bankomatów, wyróżnia się też bezwarunkowym zwolnieniem z miesięcznych kosztów prowadzenia rachunku (patrz poniższa tabela).

Czasem bezpłatne bankomaty będą dostępne warunkowo …

Trzy konta zaprezentowane w powyższej tabeli, bez wątpienia są ciekawymi propozycjami. Tym niemniej, warto wspomnieć o dwóch kolejnych rachunkach osobistych. Są to konta zapewniające bezpłatną obsługę wszystkich krajowych bankomatów pod pewnymi warunkami. Pierwszym z nich jest Konto Jakże Osobiste oferowane przez Alior Bank. Posiadacz tego ROR-u w ramach dwóch bezpłatnych pakietów korzyści może wybrać np. darmową obsługę krajowych bankomatów, darmowe wypłaty z bankomatów za granicą, zwrot 1% transakcji opłaconych telefonem (do 20 zł miesięcznie), oprocentowanie 3,00% na koncie oszczędnościowym oraz pakiet pięciu bezpłatnych przelewów natychmiastowych w miesiącu. Każda kolejna korzyść w Koncie Jakże Osobistym (trzecia, czwarta, itd.) kosztuje tylko 3,50 zł miesięcznie. Posiadacz Konta Jakże Osobistego nie zapłaci za obsługę karty debetowej, którą są wykonywane zakupy na kwotę min. 300 zł/m-c oraz prowadzenie rachunku z wpływem wynoszącym przynajmniej 1500 zł/m-c.

Druga interesująca propozycja to Konto Jakie Chcę oferowane przez Santander Bank Polska (dawny Bank Zachodni WBK). Wspomniane konto zapewnia darmowe wypłaty ze wszystkich krajowych bankomatów przy pomocy systemu BLIK (klienci powyżej 26 roku życia) albo przy wykorzystaniu karty lub BLIK-a (preferencja dla młodszych klientów). Dodatkową zaletą Konta Jakie Chcę jest możliwość otrzymania 1,00% zwrotu za rachunki domowe (do 25 zł miesięcznie/300 zł rocznie) oraz premii za aktywność na koncie wynoszącej 150 zł.

Dodaj komentarz