Kredyt gotówkowy – sprawdź istotne informacje przed wzięciem

Kredyt gotówkowy – sprawdź istotne informacje przed wzięciem

Kredyt gotówkowy jest kredytem dowolnego przeznaczenia, który można spożytkować na wszelkie cele kredytobiorcy. Z reguły jest udzielany bez zabezpieczenia, na podstawie zawartej z bankiem umowy kredytowej.

Chcesz pożyczyć pieniądze na remont? Brakuje ci środków finansowych na zrealizowanie planów wakacyjnych? A może chcesz kupić bliskim wymarzone prezenty świąteczne? To tylko niektóre cele, jakie pozwoli zrealizować kredyt gotówkowy. Jakie są najważniejsze kwestie, o których powinniśmy pamiętać przy zaciąganiu takiego zobowiązania?

Kredyt gotówkowy niejedno ma imię

W ofertach większości banków w Polsce i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych znajdują się kredyty gotówkowe, choć nie zawsze są one tak nazywane. Mogą być określane także jako kredyt konsumpcyjny, ale formalnie nie powinny wówczas przekraczać kwoty 255 550 zł, zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.

Kredyt gotówkowy spełnia właściwie takie same cele co pożyczka (tanie pożyczki online znajdziesz na https://www.totalmoney.pl/pozyczki-online), ale w odróżnieniu od nich jest stricte produktem bankowym. Kredyt gotówkowy jest kredytem dowolnego przeznaczenia ? kredytobiorca może go wykorzystać na swoje cele, które nie muszą być określone w umowie kredytowej.

Zgodnie z Prawem bankowym mianem kredytu, również kredytu gotówkowego, określa się umowę, w której bank zobowiązuje się do oddania do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwoty środków pieniężnych przeznaczonych na ustalony cel. Kredytobiorca na mocy tej samej umowy zobowiązuje się do zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach.

Jak zaciągnąć kredyt gotówkowy?

Banki stosują różne procedury kredytowania, ale aby je uruchomić, klient musi złożyć wniosek kredytowy, w którym poda co najmniej, jaką kwotę zobowiązania chce zaciągnąć i na jak długo. Bank wymaga także dołączenia do wniosku kredytowego szeregu dokumentów dochodowych i potwierdzających tożsamość klienta.

Kredyt nie zostanie udzielony, jeśli przy ocenie wniosku kredytowego okaże się, że potencjalny kredytobiorca ma zbyt niską zdolność jak na kwotę pożądanego zobowiązania. Zdolność kredytowa powinna być rozumiana jako zdolność do spłacenia przez klienta zaciągniętego kredytu, wraz z naliczonymi odsetkami i innymi opłatami.

Przy wyliczaniu zdolności kredytowej banki biorą pod uwagę zarówno wysokość dochodów klienta i regularność ich uzyskiwania, jak i źródło, z jakiego pochodzą. Procedura kredytowa przy kredycie gotówkowym obejmuje także skontrolowanie przez bank historii kredytowania klienta w bazach Biura Informacji Kredytowej. Negatywne wpisy w tej bazie przekreślają szanse na uzyskanie kredytu.

Jeśli wniosek kredytowy zostanie oceniony przez analityka bankowego pozytywnie, klient będzie charakteryzował się odpowiednio wysoką zdolnością kredytową, a przy tym będzie miał dobrą historię kredytowania w BIK-u, kredyt zostanie udzielony.

Jak znaleźć korzystny kredyt?

Zanim klient złoży wniosek o kredyt gotówkowy w wybranym banku, powinien przeanalizować oferty co najmniej kilka banków.

Błędem popełnianym przez wielu kredytobiorców jest zwracanie uwagi przy porównywaniu ofert kredytowych wyłącznie na wysokość oprocentowania nominalnego. Nie obrazuje ono wszystkich kosztów kredytowych spoczywających na kredytobiorcy. Dlatego czasami może okazać się, że kredyt z wyższą stawką oprocentowania będzie finalnie pociągał za sobą niższe koszty całkowite niż kredyt z niższym oprocentowaniem.

Przy porównywaniu ze sobą ofert na kredyty gotówkowe należy zwrócić uwagę na kilka parametrów:

? stopę oprocentowania w skali roku,

? RRSO kredytu ? rzeczywistą roczną stopę oprocentowania,

? wysokość łącznej kwoty do spłaty,

? wysokość całkowitych kosztów kredytowych,

? wysokość prowizji za przystąpienie do zobowiązania kredytowego.

Parametr RRSO obrazuje wszystkie koszty, jakie zobowiązany jest ponieść klient przy zaciąganiu kredytu gotówkowego, łącznie z prowizją i innymi opłatami. Najłatwiej porównać ze sobą oferty na podstawie łącznych kosztów kredytowych lub całkowitej kwoty do spłaty.

Pomocne w tym okazują się porównywarki kredytów gotówkowych. Klient powinien mieć przy tym świadomość, że ostateczna wysokość kosztów w danym banku będzie zależała od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.

Dodaj komentarz