Ostatnia aktualizacja: 23 Kwietnia 2024
Najszybciej rozwijająca się usługa faktoringowa w sektorze MŚP
7 - 120 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
100 000 - 15 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm SMEO
1 - 90 dni
Okres spłaty
5 minut
? od 5 minut do 24h
Czas wypłaty
400 - 2 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
1 miesiąc
Okres spłaty
1 godzina
? maksymalny czas 1 godzina
Czas wypłaty
1 - 1 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm Monevia
7 - 30 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
1 - 300 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm FINEA
7 - 90 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
500 - 200 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Wecfina - Finansowanie Zakupów
30 - 365 dni
? w miesięcznych ratach
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
1 500 - 100 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
10 - 120 dni
Okres spłaty
5 minut
Czas wypłaty
2 500 - 2 000 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm FaktorOne
1 - 120 dni
Okres spłaty
15 minut
Czas wypłaty
10 000 - 3 500 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Transcash - faktoring dla transportu
1 - 12 miesięcy
Okres spłaty
od 15 minut
? max do 48 godzin
Czas wypłaty
1 - 50 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania
Faktoring dla firm NFG
1 miesiąc
Okres spłaty
5 minut
Czas wypłaty
5 000 - 25 000 zł
Kwota
» SPRAWDŹ «
Dodaj do porównania
Usuń z porównania

Czy kupujesz towary lub usługi i płacisz za nie z kilkunastodniowym, a nawet kilkutygodniowym opóźnieniem? Jeśli tak, to wiedz, że w ten właśnie sposób zaciągasz kredyt kupiecki. Zyskujesz źródło zewnętrznego finansowania swojej działalności, a źródłem tym jest twój dostawca.

Kredyt kupiecki, nazywany również kredytem towarowym lub kredytem handlowym, jest bodaj najstarszą i zdecydowanie najtańszą formą kredytowania. Chociaż jest kredytem krótkoterminowym, to w optymalnych warunkach i przy umiejętnym zarządzaniu płynnością finansową, staje się instrumentem finansowym niezwykle korzystnym dla obu stron transakcji.

Kredyt kupiecki a kredyt bankowy
Pod względem formalnym i prawnym kredyt kupiecki jest rodzajem kredytu, w którym strona kredytująca nie jest instytucją finansową, a fakt kredytowania potwierdza umowa kupna – sprzedaży zawarta w dowolnej formie. Udzielenie i otrzymanie kredytu mogą też potwierdzać ogólne lub szczególne warunki umowy łączącej strony transakcji, ogólne lub szczególne warunki sprzedaży zgodne z polityką sprzedaży podmiotu kredytującego, bądź też sama faktura z odroczonym terminem płatności. Ten ostatni instrument (faktura) jest w obrocie gospodarczym podstawowym instrumentem dokumentującym fakt udzielenia przez sprzedawcę (dostawcę) kredytu kupieckiego nabywcy (odbiorcy) usług lub towarów. Wykazana na fakturze liczba dni od wydania towaru lub wykonania usługi do terminu płatności, obligującego odbiorcę do zapłaty, jest okresem kredytowania. Kredyt kupiecki nie generuje kosztów po stronie kredytobiorcy (firmy, której kredytu udzielono).

Zupełnie inaczej wygląda kwestia kredytowania działalności gospodarczej przez banki. Uzyskanie kredytów w instytucjach finansowych wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu wymagań formalnych i prawnych, zawarcia umowy kredytowej oraz spłaty kredytu wraz z odsetkami, które są kosztem kredytowania. Ani pod względem formalnym, ani pod względem finansowym, kredyt bankowy nie jest tak korzystny dla kredytobiorcy, jak kredyt kupiecki.

Korzyści dla kupującego (kredytobiorcy)
Korzyści kredytobiorcy, który uzyskał kredyt kupiecki, są oczywiste: oznacza on możliwość pozyskania darmowego źródła zewnętrznego finansowania dla bieżącej działalności. Z uwagi na łatwość uzyskania takiego kredytu, przedsiębiorca oszczędza czas i pieniądze, które musiałby poświęcić na uzyskanie kredytu bankowego. To też najdostępniejsza forma kredytowania dla nowych podmiotów, które mogą mieć problem z uzyskaniem kredytów bankowych.

Korzyści dla sprzedawcy (kredytodawcy)
Kredyt kupiecki jest narzędziem wykorzystywanym najczęściej w celu budowania konkurencyjności przedsiębiorstw. To jeden z instrumentów skłaniających klientów do zakupu w podmiotach oferujących najkorzystniejsze warunki finansowania. W szerszym ujęciu rynkowym kredyt ten, uważany jest też za narzędzie kształtujące popyt.

Zagrożenia
Choć jest powszechnie wykorzystywanym i bardzo opłacalnym instrumentem finansowym, kredyt kupiecki stwarza jednak pewne zagrożenia dla obydwu stron umowy. Nadmierne zaufanie do tego narzędzia i nadużywanie go przez kredytobiorców, może prowadzić do poważnych zatorów płatniczych i zachwiania płynności finansowej. Zagrożenia czyhające na kredytodawców mają identyczny charakter – grożą niewypłacalnością i problemami z utrzymaniem płynności w sytuacji, gdy kontrahenci spóźniają się z płatnościami. O ile kredytobiorcom, w razie podjęcia złych decyzji, trudno bronić się przed niekorzystnymi skutkami kredytowania, o tyle firmy udzielające kredytów kupieckich, mogą żądać zabezpieczeń w postaci gwarancji, skorzystać z faktoringu lub też ubezpieczyć się od ryzyka związanego z kredytowaniem innych podmiotów.

Dodaj komentarz