Zdobycie środków finansowych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jest z pewnością nie lada wyzwaniem. W ostatnich latach jednak sytuacja na rynku znacznie się poprawiła i młodzi przedsiębiorcy mają zdecydowanie więcej możliwości uzyskania pożądanego kapitału na realizację własnego pomysłu biznesowego.

 

Ogólnie rzecz biorąc, poszukiwanie pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej można rozpocząć wybierając jedną z trzech potencjalnych możliwości – dofinansowania (z funduszy unijnych, urzędu pracy, inkubatory przedsiębiorczości, aniołowie biznesu itp.), crowdfunding (finansowanie społecznościowe, pożyczki od inwestorów, znajomych, rodziny itp) oraz kredyty (kredyty bankowe mikropożyczki oraz pożyczka od Banku Gospodarstwa Krajowego dla start-upów). W tym artykule omówimy możliwościach pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej przy pomocy kredytów.

 

Pierwszy biznes – wsparcie w starcie

17 listopada 2014 roku ruszyła druga edycja rządowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wspierającej przedsiębiorczość, polegający na udzielaniu niskooprocentowanych pożyczek dla:

  • Studentów ostatniego roku studiów,
  • Absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych (uwaga – do dnia złożenia wniosku nie może upłynąć więcej niż 4 lata od uzyskania dyplomu),
  • Bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Rządowy program wsparcie w starcie umożliwia otrzymania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach na maksymalną kwotę 78 853,40 zł (maksymalna kwota pożyczki ustalana jest w oparciu o 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce). Oprocentowanie pożyczki jest bardzo niskie i wynosi zaledwie 0,44% (oprocentowanie stałe ustalane na podstawie – stopy redyskontowej weksli NBP). Okres spłaty wynosi 7 lat z możliwością skorzystania z rocznej karencji w spłacie. Zabezpieczeniem może być weksel pożyczkobiorcy lub poręczenie osoby fizycznej. Warto również podkreślić, że maksymalna kwota pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być wyższa w przypadku założenia spółki cywilnej przez kilka osób (każdy ze wspólników może wcześniej wnioskować o pożyczkę).

 

Żeby skorzystać z pożyczkę z programu realizowanego przez MPiPS należy przedstawić swój biznesplan pośrednikowi finansowemu obsługującym program w danym województwie (biznesplan powinien zawierać dokładny opis przedsięwzięcia biznesowego, szczegółowe kalkulacje oraz prognozy dochodów, w tym również cel, na jaki pozyskane środki finansowe miałyby być wydatkowane), który podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Pośrednik finansowy nie ma prawa żądać od nas jakichkolwiek dodatkowych opłat za rozpatrzenie wniosku – osoba wnioskująca o pożyczkę nie ponosi żadnych opłat z tego tytułu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (termin oceny wniosku wynosi do 14 dni roboczych) należy założyć działalność gospodarczą i spłacać pożyczkę zgodnie z harmonogramem spłaty.

 

Ponadto oprócz nisko oprocentowanej pożyczki na preferencyjnych warunkach  (korzyścią dla młodych przedsiębiorców jest chociażby gwarancja de minimis czy możliwość skorzystania z karencji) początkujący przedsiębiorca może skorzystać ze szkolenia i doradztwa w zakresie procedury związanej z zakładaniem działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości i form opodatkowania. Dodatkowo istnieje możliwość ubiegania się o dodatkową pożyczkę uzupełniającą za utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego zarejestrowanego w Urzędzie pracy. Maksymalna kwota dodatkowej pożyczki wynosi 23 656,03 zł, okres spłaty wynosi 3 lata, a oprocentowanie 0,44%. Co więcej, jeśli przedsiębiorca utrzyma utworzone stanowisko pracy przez 12 miesięcy – wówczas może wnioskować o umorzenie spłaty pożyczki.

 

Minister Pracy Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w listopadzie 2014 roku powiedział, że Ministerstwo planuje do 2021 r. na program Pierwszy biznes – wsparcie w starcie 0,5 mld złotych. Realizowany program w pierwszej odsłonie przyniósł relatywnie niskie zainteresowanie (skorzystało z niego 100 osób), jednak biorąc pod uwagę fakt, że druga edycja ma zasięg ogólnopolski (pierwsza odsłona była realizowana jedynie w trzech województwa) należy się spodziewać zdecydowanie większej ilości wniosków. Biorąc pod uwagę bardzo atrakcyjne warunki kredytowe (oprocentowanie na poziomie 0,44%, brak konieczności posiadania historii dochodowej firmy, zabezpieczenia itp.) pożyczka w ramach rządowego programu jest niezwykle atrakcyjnym rozwiązaniem dla osób, które poszukują środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Kredyty bankowe dla start-upów

Kolejną możliwością pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zaciągnięcie kredytu bankowego dedykowanego dla start-upów. Aktualnie na rynku zaledwie kilka banków oferuje produkty kredytowe przygotowane specjalnie dla początkujących przedsiębiorców, choć z każdym rokiem takich ofert przybywa. W zasadzie główną barierą niskiej dostępności takich kredytów jest wysokie ryzyko niespłacalności, dlatego banki chętniej pożyczają pieniądze przedsiębiorstwom, które już funkcjonują na rynku i posiadają jakąś historię dochodową. Wśród dostępnych ofert dla start-upów przeważają kredyty na dość niskie kwoty (od kilku do kilkudziesięciu tysięcy) o krótkim okresie kredytowania (docelowo na okres 60 miesięcy).

 

Na tle konkurencji zdecydowania wyróżnia się oferta Idea Banku – Kredyt NA START + ROK BEZ ZUSu. Maksymalna kwota kredytu wynosi aż 350 tys. złotych, a maksymalny okres kredytowania aż 10 lat. Dodatkowo Idea Bank zapewnia, że będzie opłacało za przedsiębiorcę składki na ZUS (dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych) przez 12 miesięcy. Oprócz promocji – która de facto jest jedynie dodatkiem do oferty – osoba ubiegająca się o kredyt może liczyć na merytoryczne wsparcie banku w kontekście formalności, niezbędnych do wydania pozytywnej decyzji kredytowej.

 

Warunki umowy kredytowej w Idea Banku są w pełni negocjowalne i w dużej mierze zależą od jakości biznesplanu i przedstawionych kalkulacji. Najważniejszym czynnikiem branym pod uwagę przy wydawaniu decyzji kredytowej w przypadku kredytów dla start-upów świadczonych przez banki komercyjne jest realność przewidywanych prognoz. Im bardziej innowacyjny i unikatowy pomysł na biznes lub po prostu wróżący spory sukces rynkowy – tym większe szanse na uzyskanie kredytu na rozpoczęcie działalności na atrakcyjnych warunkach.

Dodaj komentarz