Kredyty hipoteczne w 2017

Kredyty hipoteczne w 2017

Zmiany wchodzące w życie wraz z początkiem roku 2017 to dalsze modyfikacje wielkości wkładu własnego oraz wznowienie przyjmowania wniosków w programie Mieszkanie dla Młodych. Należy też zwrócić uwagę na projekt ustawy o pośrednikach kredytowych, regulujący zasady wynagradzania agentów.

Wkład własny 2017

Od 2014 roku Komisja Nadzoru Finansowego zaplanowała stopniowe podnoszenie wysokości wkładu własnego przy kredytach hipotecznych. Od 2017 roku wysokość wkładu wg rekomendacji KNF powinna zostać podniesiona o kolejne 5% do poziomu 20%. Istnieje jednak możliwość dodatkowego zabezpieczenia minimalnego wkładu co oznacza, że klient w gotówce powinien wnieść 10%. Szereg banków ma w swojej ofercie kredyty hipoteczne z 10 procentowym wkładem własnym, należy jednak zaznaczyć, że wiąże się to z dodatkowymi kosztami np. podwyższone odsetki, marża lub dodatkowa składka ubezpieczeniowa brakującego wkładu.

Wkładem własnym mogą być też środki zgromadzone w III filarze emerytalnym lub zaliczki wpłacone deweloperowi, sprzedawcy mieszkania a także poniesione koszty budowy, zakupy materiałów czy wartość działki.

Dopłaty w Programie Mieszkanie dla Młodych

Od 2 stycznia wznowiono nabór wniosków o dopłaty do mieszkań dla osób spełniających kryteria. W ubiegłym roku zainteresowanie dofinansowaniem MdM było tak duże, że pula środków wyczerpała się już w marcu a przyjmowanie wniosków do realizacji na rok 2017 zostało wstrzymanie już w lipcu. Prognozuje się, że w tym roku środki z programu rozejdą się jeszcze szybciej, część banków (wniosek o dofinansowanie składa się wraz z wnioskiem kredytowym) już wstrzymała przyjmowanie wniosków. Program MdM ma zakończyć się w 2018 a na jego miejsce planowany jest rządowy program pomocowy Mieszkanie Plus, który jednak odbiega od założeń poprzednich programów jak Rodzina na Swoim czy Mieszkanie dla Młodych celując we wsparcie przy wynajmie niedrogich mieszkań.

Rynek nieruchomości w 2017

Nowe prawo budowlane zakłada uproszczenia w postępowaniach urzędowych dotyczących budownictwa. Ułatwienia obejmują zwolnienia niektórych robót budowlanych z konieczności otrzymania pozwolenia na budowę lub ich zgłoszenia. Ustawa skróciła też termin wniesienia sprzeciwu urzędu, uregulowała postępowania w przypadku samowoli budowlanej, umożliwiła dokonywanie pewnych zmian w projekcie budowlanym bez przechodzenia procedur od nowa.
Rok 2017 niesie też zaostrzenie norm i warunków technicznych w zakresie energooszczędności budynków. W praktyce oznacza to zwiększenie nakładów inwestycyjnych w materiały termoizolacyjne ograniczające straty ciepła.
Kolejnym ułatwieniem jakie wchodzi w życie w nowym roku jest nowelizacja ustawy dotycząca wycinki drzew i krzewów na własnej posesji. Od teraz nie będzie wymagana zgoda urzędu, wyjątkiem jest wycinka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dodaj komentarz