Kredyty hipoteczne w walutach obcych

Kredyty hipoteczne w walutach obcych

Po wprowadzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego restrykcyjnych przepisów dotyczących kredytów walutowych, zaciągnięcie zobowiązania w obcej walucie przez przeciętnego Polaka jest praktycznie niemożliwe. Obostrzone warunki ustalania zdolności kredytowej i konieczność osiągania dochodów w zagranicznej walucie dyskwalifikuje większość kredytobiorców. Nie oznacza to jednak, że rynek kredytów hipotecznych w walutach obcych nie istnieje. Aktualnie ponad 700 tys. polskich rodzin spłaca swoje zobowiązania we frankach szwajcarskich, a ich łączna wartość zadłużenia sięga ponad 200 mld złotych! Czy istnieje skuteczny sposób na obniżenie kosztów kredytu hipotecznego w walucie obcej?

Frank szwajcarski droższy, choć wciąż opłacalny

Szczyt popularności na kredyty hipoteczne we franku szwajcarskim przypada na rok 2008, choć kredyt w szwajcarskiej walucie funkcjonuje w Polsce od niespełna 10 lat. Banki uruchamiając potężną machinę promocyjną zwabiały nowych klientów niskim oprocentowaniem i atrakcyjniejszymi ratami kredytowymi w porównaniu do kredytu złotówkowego. Jak podaje serwis gazetaprawna.pl, do 2012 roku kredytobiorcy spłacający zobowiązania we frankach rzeczywiście płacili zdecydowanie mniej. Niskie stopy procentowe oraz względnie wysoki kurs CHF/PLN (kształtujący się w okolicach 3,45) powodują, że dotychczasowy trend zaczyna się jednak odwracać na korzyść kredytów hipotecznych w złotówkach. Po 2012 kredyty w naszej rodzimej walucie są bowiem tańsze o około 15%. Mimo wszystko -frankowcy? nie mogą czuć się poszkodowani. Biorąc pod uwagę łączną sumę spłaconego zobowiązania od stycznia 2008 roku (przy kredycie na 200 tys. i okresie spłaty 30 lat) kredytobiorcy we frankach zapłacili średnio ok. 76 tys. złotych. Z kolei taki sam kredyt w rodzimej walucie kosztował Polaków ponad 84 tys. złotych.

Kredyt hipoteczny w euro

W przypadku kredytu hipotecznego w europejskiej walucie miesięczna rata wciąż jest niższa, niż w przypadku analogicznego zobowiązanie spłacanego w złotówkach. Analizując sytuację kredytobiorców od 2011 roku można jednak zauważyć, że różnica ta systematycznie się pomniejsza (w skali 3 lat o około 35 punktów procentowych). Przyczyną są przede wszystkim niskie stopy procentowe, przy jednoczesnym osłabieniu się złotówki względem euro. O ile miesięczna rata kredytu hipotecznego w euro pozostaje taka sama od 3 lat, o tyle kredytobiorcy spłacający zobowiązania w złotówkach sukcesywnie zyskują na tańszych ratach kredytu.

Dodatkowe koszty kredytu – spread walutowy

Koszty kredytu hipotecznego w walucie obcej zależą nie tylko od marży, oprocentowania czy sytuacji na rynku walutowym. Oprócz wahań kursowych ogromny wpływ na zmienność i wysokość miesięcznej raty ma spread walutowy. Spread w kontekście kredytów walutowych jest niczym innym, jak różnicą pomiędzy ceną kupna, a cena sprzedaży danej waluty. Bank przyznając klientowi kredyt skupuje wówczas określoną walutę po cenie niższej, po czym sprzedaje ją po cenie wyższej. W zależności od polityki kredytowej banki samodzielnie ustalają tzw. widełki spreadowe, które mają istotny wpływ na wysokość naszego miesięcznego zobowiązania.

Rekomendacja S, czyli ustawa antyspreadowa

Na szczęście po wprowadzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji S istnieje możliwość ominięcia dodatkowych kosztów kredytu. Niegdyś spłata zobowiązania w obcej walucie wiązała się z przymusem przewalutowania środków w banku, w którym był zaciągnięty kredyt. Od sierpnia 2011, po wprowadzeniu ustawy antyspreadowej, każdy kredytobiorca ma prawo do spłaty kredytu walutowego w walucie obcej, co oznacza, że klient może samodzielnie wymienić złotówki nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów bankowych. Korzystając z internetowych kantorów (takich jak cinkciarz.pl, czy walutomat.pl) można obniżyć ratę kredytu o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset złotych! (w zależności od wysokości miesięcznej raty). Różnice pomiędzy ceną kupna, a ceną sprzedaży w kantorach internetowych są o wiele niższe, niż w przypadku banków komercyjnych. Warto o tym pamiętać szczególnie w obecnej sytuacji, kiedy kredyty hipoteczne w obcych walutach stają się relatywnie droższe, w stosunku do zobowiązań spłacanych w złotówkach.

autor: Robert Banaszak

Dodaj komentarz