Co jest lepsze: kredyty samochodowe czy pożyczki bankowe? To jedno z pytań stawianych przez osoby, które poszukują sposobu finansowania pojazdu. Analiza może doprowadzić do wybrania jeszcze innej opcji, czyli nowatorskiego produktu z tzw. ratą balonową. Rozwiązanie to jest korzystną alternatywą dla klasycznego kredytu.

Kredyt i pożyczka są różnymi pojęciami z punktu widzenia formalnego. Jednak potocznie bywają używane zamiennie. W obu przypadkach dochodzi do zaciągnięcia długu, który należy spłacić terminowo.

Jak przyznawane są kredyty?

Kredyty zawsze mają charakter pieniężny. Ich udzielanie jest czynnością zarezerwowaną tylko dla banków, o czym mówi prawo bankowe. Na rynku działają różne podmioty, które rzekomo oferują kredyty. To zabieg marketingowy, ponieważ tzw. chwilówki pozostają pożyczkami.

Kredyty są przyznawane na określony cel. Zawsze jest on precyzyjnie wskazany w pisemnej umowie kredytowej. Może to być np. zakup samochodu. Jeżeli kredytobiorca wykorzysta otrzymane środki inaczej niż zadeklarował, to bank ma prawo rozwiązać umowę i zażądać natychmiastowej spłaty.

Jak i przez kogo przyznawane są pożyczki?

Podstawowe zasady dotyczące pożyczek reguluje Kodeks cywilny. Katalog pożyczkodawców jest bardzo szeroki. Pożyczka może być udzielona zarówno przez osobę prywatną, jak i wyspecjalizowaną instytucję, w tym bank. W grę wchodzą nie tylko pieniądze, ale też różne przedmioty materialne. Nie mogą one należeć do osób trzecich, muszą być własnością pożyczkodawcy. Pożyczkobiorca ma prawo wydać pożyczone środki na dowolny cel. Umowa? Nie istnieje przepis nakazujący jej zawarcie w formie pisemnej. Jednak powinno się ją przygotować, jeśli sprawa dotyczy kwoty powyżej 500 zł. Zasady spłaty długu są ustalane przez zainteresowane strony. Pożyczkodawca nie ma prawa kontroli sposobu wykorzystania udzielonej pożyczki.

Co jest łatwiejsze: uzyskanie kredytu czy pożyczki?

Otrzymanie pożyczki jest łatwiejsze niż uzyskanie kredytu. Standardowo formalności trwają krócej, jednak potencjalny pożyczkobiorca nie uniknie pewnych procedur. Banki wymagają dokumentu potwierdzającego dochody. Niekiedy potrzebna jest dodatkowa ocena ryzyka i zdolności kredytowej. Zdarza się, że bankowcy podejmują wstępną decyzję w trakcie rozmowy telefonicznej. Pożyczka może trafić na wskazane konto bankowe, niekoniecznie w banku pożyczkodawcy. Drugą opcją jest odbiór środków podczas jednej wizyty w wybranym oddziale.

Potencjalny kredytobiorca musi zdawać sobie sprawę z możliwości ewentualnej odmowy. Jego zdolność kredytowa zostanie oceniona przez bank. Analizie zostanie poddana możliwość terminowej spłaty kredytu łącznie z odsetkami.

Koszty? Zdarza się, że pożyczki są przyznawane nieodpłatnie. Kredytobiorcy standardowo muszą nastawić się na odsetkowe i pozaodsetkowe (np. prowizja) koszty kredytu. Niekiedy wymogiem jest konieczność zawarcia ubezpieczenia, co oznacza dodatkowe wydatki. Szczegóły są wskazane w umowie kredytowej. Musi ona zawierać informacje dotyczące m.in. kwoty i waluty kredytu, zasad i terminu spłaty zaciągniętego długu, a także oprocentowania i możliwości jego zmian.

Od niskich rat do wymiany

Kredytobiorca zobowiązuje się do terminowego wpłacania rat. Ich wysokość zależy m.in. od kwoty kredytu, okresu jego spłaty, a także wkładu własnego. Można przyjąć, że co miesiąc trzeba przeznaczyć na ten cel kilkaset lub więcej złotych.

Na rynku dostępne też są produkty, których jednym z wyróżników jest rata blisko o połowę niższa niż w przypadku klasycznego kredytu. O stosunkowo tanim korzystaniu z auta decyduje finansowanie oparte o wysoką wartość rezydualną (resztową). Klient ma zapłacić jedynie tyle, ile wynosi spadek ceny samochodu podczas jego użytkowania. Wkład własny wynosi np. 10-30 proc. Umowy są zawierane zazwyczaj na 3 lub 4 lata. Klient sam decyduje o sposobie jej zakończenia. Istnieje możliwość spłaty ostatniej raty (tzw. raty balonowej) i zachowanie dotychczas używanego pojazdu lub wymiany na nowy.

Kredyty samochodowe z ratą balonową

Nowatorska forma finansowania przybyła do Polski z rynków zachodnich. Koncepcja TCM (Trade Cycle Management, tj. cykliczna wymiana samochodów) cieszy się coraz większą popularnością, a zainteresowanie nią zapewne jeszcze wzrośnie. Produkty z tzw. ratą balonową mają bowiem stopniowo zastępować klasyczne kredyty i leasingi. Kredyty samochodowe z ratą balonową znaleźć można m.in. w bankach producentów i koncernów samochodowych. Ten model finansowania dotyczy też samochodów używanych.

Dodaj komentarz