Polski sektor bankowy rozwija się szybko dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej. Sprawdziliśmy, które krajowe banki przez ostatnie cztery lata „rosły” najszybciej.

Komisja Nadzoru Finansowego niedawno opublikowała ciekawe podsumowanie działalności krajowych banków w minionym roku. Dzięki temu podsumowaniu, można między innymi sprawdzić, które instytucje bankowe „urosły” najszybciej przez ostatnie lata. Mowa o wzroście związanym z wartością aktywów, czyli kwotą, w skład której wchodzą między innymi składniki majątku trwałego, papiery wartościowe oraz udzielone kredyty. Analiza zmian wartości aktywów pokazuje, że w czołówce krajowych banków doszło do interesującego przetasowania.

Na podium bankowym miała miejsce ważna zmiana

Osoby zainteresowane krajowym sektorem bankowym już przyzwyczaiły się do stałej kolejności w czołówce największych instytucji. Od dłuższego czasu, za niekwestionowanym liderem (PKO BP) lokował się Bank Pekao. Trzecie miejsce zajmował natomiast Bank Zachodni WBK (obecnie Santander Bank Polska). Opublikowane przez KNF dane agencji Bloomberg wskazują jednak, że na bankowym podium niedawno miała miejsca ciekawa zmiana. Wspomniane informacje Bloomberg z końca 2018 r. pokazują następującą kolejność krajowych banków notowanych na giełdzie (pod względem wartości aktywów):

  • PKO BP – 75,33 mld euro/wzrost o 30% względem 2014 r.
  • Santander Bank Polska – 47,83 mld euro/wzrost o 52% względem 2014 r.
  • Pekao – 44,40 mld euro/wzrost o 13% względem 2014 r.
  • mBank – 33,86 mld euro/wzrost o 23% względem 2014 r.
  • ING Bank Śląski – 32,90 mld euro/wzrost o 41% względem 2014 r.
  • BNP Paribas Bank Polska – 25,33 mld euro/wzrost o 168% względem 2014 r.
  • Bank Millennium – 18,69 mld euro/wzrost o 32% względem 2014 r.
  • Alior Bank – 17,06 mld euro/wzrost o 142% względem 2014 r.
  • Citi Handlowy – 11,46 mld euro/spadek o 2% względem 2014 r.
  • BOŚ Bank – 4,24 mld euro/spadek o 8% względem 2014 r.

Jak nietrudno zauważyć, Santander Bank Polska zajął miejsce już tradycyjnie zarezerwowane dla Banku Pekao. Wiele wskazuje na to, że taka zmiana będzie tylko przejściowa. Nie można jednak lekceważyć wyników byłego banku BZ WBK, który przez 4 lata „urósł” aż o 52%. Tak duży wzrost był między innymi efektem przejęcia wydzielonej części Deutsche Banku Polska.

Rywalizacja największych banków będzie ciekawa …

Informacje prezentowane w poniższej tabeli wskazują, że nie tylko Santander Bank Polska przez ostatnie lata doświadczył bardzo szybkiego wzrostu sumy bilansowej (aktywów). Jeszcze szybszy wzrost wartości aktywów miał miejsce w przypadku BNP Paribas Banku Polska (dawnego BGŻ BNP Paribas). Wspomniana instytucja „urosła” przez cztery lata aż o 168%. Taki wzrost w dużej mierze był spowodowany przejęciem części Raiffeisen Banku Polska oraz Sygma Banku. Dzięki pozyskaniu części aktywów „Raiffeisena”, bank kontrolowany przez Grupę BNP Paribas, awansował do czołowej szóstki wyprzedzając Millennium pod koniec 2018 roku. Za BNP Paribas lokuje się także Alior Bank, który przez cztery lata (2014 r. – 2018 r.) „urósł” aż o 142%. W przypadku tego zrepolonizowanego banku, przyczyną bardzo wysokiego tempa wzrostu było przejęcie Meritum Banku oraz wydzielonej części Banku BPH.

Na uwagę zasługują także dobre wyniki mBanku oraz ING Banku Śląskiego, czyli dwóch instytucji lokujących się za podium. Na pewno nie mogą one zdetronizować PKO Banku Polskiego. Trudno jednak wykluczyć, że te dwa banki w przyszłości jeszcze bardziej zbliżą się do miejsca numer dwa oraz trzy zajmowanego przez Santander Bank Polska i Bank Pekao.

Warto podkreślić, że poniższe dane nie uwzględniają jeszcze niedawnego przejęcia Eurobanku przez Bank Millennium. Dzięki wspomnianej transakcji (oficjalnie ogłoszonej pod koniec maja 2019 roku), Bank Millennium znacząco zbliżył się do BNP Paribas Banku Polska. Ta sytuacja sugeruje, że walka o miejsce w pierwszej szóstce największych polskich banków również będzie bardzo ciekawa.

Dodaj komentarz