Wiele banków posiada w swojej ofercie specjalnie dedykowane kredyty dla firm. Nie zawsze jednak ta forma dofinansowania działalności jest korzystna lub możliwa dla każdego przedsiębiorcy. Czasami lepiej pożyczyć pieniądze w ramach wariantu dostępnego dla klientów indywidualnych.

Kredyt obrotowy i odnawialny

Jak pokazują badania, blisko 70 proc. mikroprzedsiębiorców nigdy nie zaciągnęło kredytów lub pożyczek bankowych. Powody tego mogą być różne. Część z nich na pewno nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej. Część natomiast w ogóle nie próbuje, gdyż nie ma właściwego rozeznania w mnogości dostępnych ofert na rynku.

O tym, która z nich będzie najlepsza decyduje przede wszystkim kondycja finansowa danego przedsiębiorstwa. Im firma ma większe obroty, może przedstawić najlepsze zabezpieczenie, tym bank da jej lepsze warunki kredytu. Dla tych przedsiębiorców, którzy dokonują transakcji z wieloma kontrahentami ciekawym może wydawać się wariant wzięcia kredytu obrotowego. Ta forma dofinansowania bieżącej działalności, pozwala na uniknięcie utraty płynności finansowej wypadku np. wystąpienia opóźnień w uzyskaniu należności z wystawionych faktur.

Kredyt obrotowy ma zazwyczaj charakter krótkoterminowy. Okres kredytowania to najczęściej od 12 do 36 miesięcy. Korzystają z niego głównie średnie i duże przedsiębiorstwa. Kredyt przyznawany jest w formie ratalnej lub odnawialnej linii kredytowej. Ten ostatni wariant sprawdza się przy połączeniu go z zakładanym w danym banku rachunkiem firmowym. Jedną z największych zalet tej opcji jest możliwość korzystania z pieniędzy do określonego limitu, bez konieczności każdorazowego składania wniosku kredytowego. Bank z kolei może naliczać odsetki tylko od wykorzystanej kwoty, a wpływy na konto bezpośrednio uzupełniają powstałe zadłużenie.

Kredyt inwestycyjny i hipoteczny

Przy największych przedsięwzięciach biznesowych kredyt obrotowy czy odnawialny może nie wystarczyć. Dla dużych podmiotów, z co najmniej rocznym stażem na rynku, możliwe jest uzyskanie dofinansowania w formie kredytu inwestycyjnego. Jego uzyskanie jest ściśle związane z realizacją określonego celu biznesowego, stąd też starając się o ten kredyt trzeba uprzednio przedstawić biznesplan związany z modernizacją, rozwojem lub powiększeniem majątku trwałego firmy. Spłata może być rozłożona nawet na 20 lat i wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 10-20 proc. kwoty dofinansowania, co zbliża ten produkt finansowy do kredytu hipotecznego.

Sam kredyt hipoteczny również jest dostępny dla przedsiębiorców, ale też nie wszystkich. Przede wszystkim tą formą dofinansowania mogą być zainteresowane firmy inwestujące w nieruchomości. Takie podmioty nierzadko otrzymują preferencyjne warunki, a w przypadku deweloperów banki mogą podjąć obopólnie korzystną współpracę skierowaną do przyszłych właścicieli budowanych domów.

Kredyt lombardowy, pomostowy i gotówkowy

Natomiast pod zastaw ruchomości firma może wziąć kredyt lombardowy. Jego wielkość jest uzależniona od zastawionego przedmiotu. Uzyskana kwota zazwyczaj jest mniejsza niż wartość danej ruchomości, ale jednocześnie jest obciążona niższym oprocentowaniem niż przy kredycie hipotecznym.

Ciekawą formą finansowego wsparcia jest kredyt pomostowy. Skorzystać mogą z niego tylko beneficjenci unijnych programów pomocowych. Z powodu często rozłożonych w czasie wypłat tego dofinansowania lub możliwości skorzystania z niego jedynie w ramach zwrotu poniesionych kosztów, kredyt ten pomaga zrealizować daną inwestycję. Bank przekazuje przedsiębiorcy pieniądze w wysokości unijnej dotacji. Dzięki temu można wykonać dofinansowanie przez Unię działanie, a następnie spłacić kredyt refundowanymi środkami.

Najprostszym kredytem do uzyskania jest kredyt gotówkowy lub pożyczka pozabankowa. Kwoty być może nie są tu oszołamiające, ale z drugiej strony nie ma tu nadmiernej biurokracji i pieniądze można przekazać na dowolny cel. Jest to dobra opcja, gdy dany przedsiębiorca musi dokonać pilnej płatność. Należy jednak unikać nadmiernego zadłużania się takimi małymi kredytami, gdyż może to łatwo doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. Najważniejsze bowiem przy wyborze kredytu, aby dostosować go do wyznaczonego celu i własnych możliwości. Taka właściwa kalkulacja pozwoli uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Dodaj komentarz