Link4 jest towarzystwem ubezpieczeniowym, które rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku specjalizując się w ubezpieczeniach samochodowych. Na dzień dzisiejszy oferta została rozszerzona o ubezpieczenia mienia oraz podróżne. Warto wiedzieć, że Link4 był pierwszym w Polsce ubezpieczeniem, gdzie kierowcy mogli zakupić ubezpieczenie bez wychodzenia z domu, a korzystając jedynie z Internetu bądź telefonu. Towarzystwo weszło w posiadanie wielu nagród oraz dyplomów, a większość z nich związana jest z zadowoleniem klientów.

UBEZPIECZENIE SAMOCHODU:
Pakiet OC – obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego. W skład pakietu OC wchodzi Assistance opony, a dzięki zakupom przez Internet, ubezpieczenie jest tańsze aż o 7%.
Pakiet OC i AC – ubezpieczenie chroni w sytuacji wypadku, kradzieży, zdarzeń losowych, zapewniając samochód zastępczy oraz holowanie, a dodatkowo w cenie – Assistance opony. 7% rabatu przy zakupach online.
Ubezpieczenie AC – ochrona pojazdu zarówno w momencie wypadku, jak również kradzieży. Zakup ubezpieczenia przez Internet wiąże się z rabatem w wysokości 7%.
Auto Assistance – dotyczy wszystkich sytuacji, które mogą zdarzyć się na drodze, zapewnione zostaje holowanie, naprawa na miejscu zdarzenia, samochód zastępczy, wymiana koła i pomoc w wielu innych sytuacjach losowych.
Smart Casco – ubezpieczenie bardziej korzystne cenowo od AC, chroni przed różnymi sytuacjami losowymi w zależności od pakietu, wyróżniamy: pakiet żywioły, szkoda całkowita oraz kradzież auta.
Kluczyki Plus – mała składka ubezpieczenia zapewnia sfinansowanie kradzieży bądź zgubienia zarówno kluczyków, jak i dowodu rejestracyjnego oraz tablic.
Ubezpieczenie szyb – ubezpieczenie obejmuje naprawę oraz wymianę szyb, która odbywa się w renomowanym warsztacie NordGlass. Ubezpieczenie opłaca koszty związane z postojem, jeśli samochód nie zostanie od razu przyjęty do naprawy.
Ubezpieczenie NNW – ochrona kierowcy oraz pasażerów w sytuacji nieszczęśliwych wypadków ze skutkiem śmiertelnym bądź uszkodzenia zdrowia. Ubezpieczenie finansuje między innymi pogrzeb oraz rehabilitację.
Wracaj do zdrowia – ubezpieczenie łączy się razem z NNW, a jego specyfiką jest korzystanie z wiedzy oraz konsultacji lekarzy specjalistów, rehabilitacji ambulatoryjnej, określonych badań oraz zabiegów, a także diagnostyki po nieoczekiwanych wypadkach.
Zielona Karta – ubezpieczenie chroni ubezpieczonych przed odpowiedzialnością za potrącenia oraz kolizje w państwach, gdzie występuje system Zielonej Karty. Przy zakupie przez Internet 7% taniej, ubezpieczenie to jest dodawane bezpłatnie do ubezpieczenia OC.
Samochód zabytkowy – pomoc przybywa na miejsce sytuacji awaryjnej w średnio 30 minut. Oferuje holowanie, wymianę koła, samochód zastępczy, całodobową informację.
Motocykl – specyfiką ubezpieczenia jest udzielenie pomocy do 30 minut na terenie całej Polski oraz pojazd zastępczy, wsparcie przy wymianie opony, a także transport do warsztatu.
OC krótkoterminowe – ubezpieczenie obowiązuje przez okres 30 dni.

UBEZPIECZENIE DOMU I MIESZKANIA
Assistance domowy – ubezpieczenie finansuje pomoc specjalistów (hydraulika, elektryka, itd.), transport rzeczy osobistych oraz zapewnienie noclegu w sytuacji, kiedy dom bądź mieszkanie nie nadaje się do użytku, a także pomoc w opiece nad dziećmi oraz zwierzętami i zapewnienie opieki lekarskiej.
OC mieszkaniowe – pomoc finansowa w sytuacji wyrządzenia krzywdy osobom trzecim przez ubezpieczonego wraz z rodziną. Krzywdy mogą mieć zarówno charakter rzeczowy – mienie osób trzecich, jak i osobowe – szkoda wyrządzona na ciele.
Ubezpieczenie domu lub mieszkania od wszelkiego ryzyka – ochrona przed wszystkimi ryzykami za wyjątkiem tych określonych w OWU – zaliczamy wśród nich szkody wyrządzone przez zwierzęta oraz graffiti.
Ubezpieczenie pomocy prawnej – doradztwo oraz porada dla ubezpieczonego, którego udziela adwokat bądź radca prawny.

UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE
Podróże Polska – w skład ubezpieczenia wchodzi ochrona Assistance, OC w życiu prywatnym oraz NNW. Możliwość wykupienia dodatkowych opcji w przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
Podróże Europa i Świat – obejmuje Assistance, OC w życiu prywatnym oraz NNW. Pomoc finansowa w przypadku choroby, leczenia szpitalnego, pomocy stomatologicznej, akcji ratowniczych, itd.
Podróże + Auto Assistance – ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i wybranych krajów Europy, a jego specyfiką jest wsparcie w przypadku awarii, wypadku, kradzieży, uszkodzenia oraz wandalizmu.
Podróże biznesowe – ubezpieczenie pokrywa koszty w zakresie Assistance, OC w życiu prywatnym oraz NNW.
Sporty ekstremalne – ubezpieczenie pomaga w sytuacji uszkodzenia bądź utraty sprzętu sportowego, finansuje ratownictwo oraz poszukiwania i koszty leczenia szpitalnego.
Sporty letnie – ubezpieczenie chroni od wypadków w trakcie uprawiania takich sportów jak: surfing, windsurfing, wioślarstwo oraz kajakarstwo.
Sporty zimowe – ubezpieczenie chroni od wypadków w trakcie uprawiania takich sportów jak: narciarstwo, snowboarding, saneczkarstwo oraz łyżwiarstwo.

KONTAKT
Numer telefonu dla nowych klientów: (22) 444 44 23
Numer telefonu dla klientów Link4: (22) 444 44 44

Adres pocztowy:
Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
Ul. Postępu 15
02-676 Warszawa