Liczba aktywnych kredytów mieszkaniowych szybko rośnie już od kilku lat. Warto dowiedzieć się, gdzie w ostatnim czasie przybyło najwięcej mieszkań obciążonych hipoteką.

Kredyty mieszkaniowe wzbudzają największe zainteresowanie krajowych mediów, wtedy gdy są udzielane. Branżowi eksperci regularnie komentują zmiany liczby nowych „hipotek”. Trzeba jednak pamiętać, że po podpisaniu umowy kredytowej rozpoczyna się mozolna spłata zadłużenia. Przed jej zakończeniem, mieszkanie cały czas jest obciążone hipoteką. Warto zatem dowiedzieć się, ile lokali mieszkalnych i domów z całej Polski wciąż posiada taki hipoteczny balast. To ciekawa kwestia, ponieważ liczba „M” obciążonych hipoteką w niektórych metropoliach rośnie znacznie szybciej niż na terenie innych.

Przez 5 lat liczba mieszkań z hipoteką wzrosła aż o 24% …

Łączną liczbę mieszkań obciążonych hipoteką bardzo trudno oszacować na podstawie danych o sprzedaży nowych kredytów hipotecznych. Warto bowiem pamiętać, że w czasie udzielania kolejnych kredytów na potrzeby mieszkaniowe, równocześnie część innych zobowiązań jest całkowicie spłacanych. Dobrych informacji o liczbie lokali i domów obciążonych hipoteką mogą dostarczyć banki. Raz na rok Komisja Nadzoru Finansowego pyta te instytucje o liczbę aktywnych (spłacanych) kredytów mieszkaniowych, które finansują mieszkania z całej Polski oraz poszczególnych miast. Takie dane trafiają później do rocznego raportu KNF. Dopiero za jakiś czas poznamy odpowiednie informacje z końca 2019 r. Wcześniejsze dane wskazują natomiast, że przez pięć lat (od końca 2013 r. do końca 2018 r.) liczba spłacanych kredytów mieszkaniowych wzrosła aż o 24% (do 2,192 mln pod koniec 2018 r.). Bez wątpienia było to szybkie tempo. Do jego utrzymania przyczyniła się m.in. poprawa koniunktury gospodarczej, obniżka stóp procentowych NBP i działalność programu MdM. Warto zwrócić uwagę, że w analizowanym okresie (grudzień 2013 r. – grudzień 2018 r.) niezwykle szybko (o 132%) wzrosła liczba spłacanych kredytów na zakup domu lub działki budowlanej. Aż o połowę spadła natomiast liczba „hipotek” finansujących pozostałe cele budowlane (np. remonty).

Dużo obciążonych „M” przybyło w Krakowie i Wrocławiu

Dane KNF-u są wartościowe między innymi dlatego, że pokazują one, jak przez pięć lat zmieniła się liczba kredytów mieszkaniowych oraz mieszkań obciążonych hipoteką w różnych częściach Polski. Na podstawie informacji z poniższej tabeli, można obliczyć takie pięcioletnie zmiany, które wyglądały następująco:

  • kredyty na lokale mieszkalne w całej Polsce – wzrost liczby o 21% względem końca 2013 r.
  • kredyty na lokale mieszkalne w Warszawie – wzrost liczby o 41% względem końca 2013 r.
  • kredyty na lokale mieszkalne w aglomeracji katowickiej – wzrost liczby o 24% względem końca 2013 r.
  • kredyty na lokale mieszkalne w Trójmieście – wzrost liczby o 48% względem końca 2013 r.
  • kredyty na lokale mieszkalne we Wrocławiu – wzrost liczby o 57% względem końca 2013 r.
  • kredyty na lokale mieszkalne w Krakowie – wzrost liczby o 63% względem końca 2013 r.
  • kredyty na lokale mieszkalne w Poznaniu – wzrost liczby o 43% względem końca 2013 r.
  • kredyty na lokale mieszkalne w Łodzi wzrost liczby o 46% względem końca 2013 r.
  • kredyty na lokale mieszkalne w innych miejscowościach – wzrost liczby o 9% względem końca 2013 r.

Powyższe wyniki wskazują, że liczba kredytów mieszkaniowych na terenie wiodących miast rosła znacznie szybciej niż w pozostałej części kraju (+9% przez pięć lat). Duża różnica względem krajowej średniej dotyczy nawet aglomeracji katowickiej, która jest o wiele mniej atrakcyjna dla młodych pracowników niż Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań i Gdańsk.

Do grupy miast – liderów z pewnością można zaliczyć Kraków i Wrocław. W tych dwóch metropoliach liczba spłacanych (aktywnych) kredytów mieszkaniowych wzrosła bowiem najszybciej przez 5 lat. Można przypuszczać, że bardzo wiele takich kredytów zostało zaciągniętych przez osoby, które pozostały w Krakowie lub Wrocławiu po zakończeniu studiów. Podobny mechanizm dotyczy również innych metropolii, które są jednocześnie dużymi ośrodkami akademickimi.

Zmiany liczby aktywnych kredytów mieszkaniowych w całej Polsce

oraz największych miastach (2013 r. vs 2018 r.)

Analizowana grupa kredytów

Liczba kredytów z końca 2018 r. (tysiące)

Liczba kredytów z końca 2013 r. (tysiące)

Kredyty mieszkaniowe w całej Polsce

2 192,38

1 771,19

Kredyty na lokale mieszkalne w całej Polsce

1 314,80

1 083,32

Kredyty na lokale mieszkalne w Warszawie

193,40

137,62

Kredyty na lokale mieszkalne

w aglomeracji katowickiej

79,01

63,67

Kredyty na lokale mieszkalne w Trójmieście

70,67

47,82

Kredyty na lokale mieszkalne we Wrocławiu

69,82

44,55

Kredyty na lokale mieszkalne w Krakowie

66,17

40,62

Kredyty na lokale mieszkalne w Poznaniu

47,89

33,54

Kredyty na lokale mieszkalne w Łodzi

36,03

24,61

Kredyty na lokale mieszkalne

w innych miejscowościach

751,82

690,89

Kredyty na zakup domu

lub działki budowlanej

692,27

298,64

Kredyty na inne cele mieszkaniowe

185,32

389,24

Źródło: opracowanie własne Kalkulator.pl na podstawie danych KNF

Dodaj komentarz