Program -Mieszkanie dla Młodych? jest współfinansowany z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej i ma na celu zwiększenie szans młodych na posiadanie własnego lokum. W ramach tego wsparcia można uzyskać dofinansowanie na zakup mieszkania bądź domu na rynku pierwotnym. Jest to dofinansowanie oferowane do wkładu własnego kupującego. Program rozpocznie się w 2014 roku i potrwa do końca 2018.

Jakie nieruchomości objęte są programem? Przede wszystkim te, w których cena za metr kwadratowy mieści się w narzuconym dla danego terenu zakresie. Dodatkowo, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie może przekroczyć 75m2 dla mieszkania oraz 100m2 dla domu jednorodzinnego. Wartości te wzrastają kolejno do 85m2 dla mieszkania oraz 110m2 dla domu, jeżeli rodzina wychowuje co najmniej troje dzieci. Programem objęte są zarówno małżeństwa, jak i single, którzy dotychczas nie posiadali na własność mieszkań. W przypadku małżeństw, wiek młodszego z małżonków nie może być wyższy niż 36 lat; w przypadku singli – 35 lat. Warunkami dostania się do programu jest wzięcie kredytu na co najmniej 15 lat oraz minimum 50% wartości nieruchomości. Zakupionego mieszkania nie będzie można sprzedać dalej ani wynająć. Podstawowa wartość dofinansowania to 10% ceny mieszkania, liczonej na podstawie średniej ceny metra kwadratowego – ale jedynie do powierzchni 50m2. 15% dofinansowania otrzymają osoby i rodziny, które w chwili przystąpienia do programu wychowują przynajmniej jedno dziecko. Dodatkowe 5% na szybszą spłatę kredytu zostanie przyznane tym rodzinom, gdzie w ciągu 5 lat od przystąpienia do programu urodzi się trzecie bądź następne dziecko – albo zostanie ono przysposobione.

 • Oprocentowanie
  Oprocentowanie to koszt (cena) wzięcia pożyczki. Jest to procent sumy, o który zwiększa się spłaty pożyczki.
 • Rata
  Kwota, którą w ramach zaciągniętego kredytu spłaca kredytobiorca jednostce finansowej. Zawiera kwotę kredytu podzieloną przez ilość rat oraz dodatkowe odsetki umowne z tytułu przyznania kredytu przez jednostkę finansową.
 • Ubezpieczenie kredytu
  Forma zabezpieczenia spłaty kredytu wymaga niekiedy przez banki i jednostki finansowe.
 • System gospodarczy (budowa domu)
  System, w którym przyszły właściciel nieruchomości oraz kredytobiorca sam zajmuje się budową materiałów oraz nadzorem nad pracami budowlanymi, zatrudniając jedynie wykwalifikowanych pracowników do niektórych prac.
 • Hipoteka
  Zabezpieczenie kredytu o wysokiej wartości przez wartość posiadanej przez kredytobiorcę nieruchomości.

Założenia programu MdM – maks. pow. mieszkania do 75 m. kw.

– dla kupujących pierwsze mieszkanie na rynku pierwotnym

– limit wieku to 35 lat

– program skierowany do małżeństw i singli

– nie posiadający domu ani mieszkania
dopłata jednorazowa 10% wartości mieszkania ale wyliczana tylko do 50 m. kw.

– dopłata dodatkowych 5% w przypadku gdy rodzina ma przynajmniej jedno    dziecko

– dopłata dodatkowych 5% w przypadku gdy w przeciągu 5 lat w tej rodzinie    urodzi się kolejne dziecko