MTU to skrót od Moje Towarzystwo Ubezpieczeń, które rozpoczęło swoją działalność na Polskim rynku w 1995 roku (wtedy posługując się nazwą TU PBK). W 2000 roku nastąpiło ważne wydarzenia, a mianowicie Ergo Hestia zakupiła TU PBK i od tego momentu jest ona jedynym akcjonariuszem towarzystwa. Dwa lata później ma miejsce zmiana nazwy na MTU, które obowiązuje do dnia dzisiejszego. MTU rozwija się bezustannie, a oferta marki skupia się na ubezpieczaniu samochodu oraz domu i mieszkanie, jest ona łatwa oraz przyjemna w zrozumieniu. Ceny ubezpieczeń oraz dobra jakość likwidacji szkód to największe zalety MTU.

UBEZPIECZENIE SAMOCHÓD
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – obowiązkowe ubezpieczenie, które musi posiadać każdy właściciel pojazdu mechanicznego.
Minicasco – ubezpieczenie pomaga finansowo w sytuacji uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty samochodu, w sytuacji kiedy wymienione szkody powstały bez winy ubezpieczonego.
NNW Kierowcy i Pasażerów – ochrona kierowcy, jak i pasażerów przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, zarówno śmiertelnych, jak i tych powodujących stały uszczerbek na zdrowiu. Działa na całym świecie.
Assistance Pojazdu – natychmiastowa, bezpośrednia pomoc działająca całą dobę w sytuacji awaryjnej, jak chociażby awaria samochodu, brak paliwa, itd.
Ubezpieczenie szyb – naprawa bądź wymiana szyby, która została zniszczona. Naprawa zostaje wykonana w punktach, które wyznacza ERGO Hestia.
Ochrona utraty zniżek OC – zachowanie zniżek na OC przez właściciela pojazdu, nawet w sytuacji spowodowania wypadku bądź kolizji.
Zielona Karta – ubezpieczenie chroni i pomaga osobom, które wyrządziły krzywdę poza terytorium Polski, a na terenie wchodzącym w skład systemu Zielonej Karty.

UBEZPIECZENIE MIENIA
Dom i mieszkanie – pomoc finansowa w sytuacji zniszczenia bądź utracenia mienia w przypadku zdarzeń losowych, wśród których zaliczamy huragany, powodzie, itd. Podstawowy pakiet -Dom i mieszkanie- może zostać powiększony o dodatkowe warianty, jak chociażby ochronę rzeczy osobistych znajdujących się w domu.
Dom i mieszkanie Assistance – specyfiką tego ubezpieczenia jest bezpośrednie udzielenie pomocy dzięki Centrum Alarmowym. Ubezpieczenie obejmuje zarówno pomoc specjalistyczną: hydraulik, kominiarz, itd., jak również naprawę sprzętów RTV i AGD.

KONTAKT
Dane siedziby:
Ul. Hestii 1
81-731 Sopot
Telefon: 801 105 105