XXI wiek jest o tyle czasem szczególnym, że ludzie są przyzwyczajeni to realizowania wielu czynności bez wychodzenia z domu, to znaczy za pośrednictwem komputera, czy telefonu. Powszechną praktyką jest i obecnie zawieranie umów przez telefon. Jak się to odbywa? Czy jest to bezpieczne? Jak zawierać takie umowy? Znalezienie odpowiedzi na powyższe pytanie okazuje się, że jest bardzo istotne.

Zawieranie umów krok po kroku

Umowa jest dwustronnym porozumieniem, gdzie strony ustalają specyfikę łączącego je stosunku, najczęściej wskazują, co jedna zobowiązuje się umownie wyświadczyć drugiej. Spisanie umowy ma aspekty dowodowe, to na podstawie jej zawarcia strony mogą wzajemnie od siebie oczekiwać wypełnienia zadeklarowanych działań, świadczeń. Strony zawierające umowę są zobowiązane do szczególnej staranności, co wynika wprost z Kodeksu Cywilnego. Ta staranność oznacza sumienne, dokładne, ze zrozumieniem zapoznanie się z zapisami umowy, której to podpisanie oznacza zaakceptowanie jej warunków, zapisów.

Umowa zawierana telefonicznie, kiedy się na to decydujemy?

Telefonicznie zawieranie umów stało się pewną praktyką można by było rzecz. Niegdyś decydowano się na to, celem przedłużenia dotychczasowej umowy z operatorem telefonii komórkowej, czy dostawcą telewizji. Obecnie za pośrednictwem telefonu można:

 • zawrzeć umowę kupna – sprzedaży z wybranym Partnerem Handlowym;
 • zawrzeć umowę pożyczki/ chwilówki z wybranym Pożyczkodawcą;
 • zawrzeć umowę kredytu gotówkowego, czy ratalnego z wybranym Bankiem;
 • zawrzeć umowę o prowadzenie/uruchomienie wybranego produktu bankowego (np. karty kredytowej) z Bankiem;
 • dokonać aneksu już zawartej i to nawet pisemnie umowy z wybranym podmiotem, np. Bankiem, Sprzedawcą, czy Pożyczkodawcą;
 • zawrzeć umowę kursu nauki;
 • jak i inne.

To pokazuje, że dzisiaj przypadków, kiedy to umowa jest przez strony zawierana telefonicznie jest wiele. Ma to oczywiście swoje zalety. Jakie? Na przykład:

 • możliwość finalizowania sprawy zawarcia umowy z wybranym podmiotem o wybranej porze dnia, z dowolnego miejsca;
 • możliwość szybkiego uzyskania oczekiwanego produktu (np. pożyczki chwilówki);
 • brak konieczności brania wolnego dnia w pracy, celem udania się do danej firmy, dla podpisania umowy w wersji papierowej;
 • brak straty czasu na dojazd, wizytę w stacjonarnej siedzibie danej firmy;
 • dla niektórych zawieranie umów telefonicznych jest bardziej komfortowe, nie czują presji drugiej strony, niekiedy odczuwanej w trakcie bezpośredniego spotkania -twarzą w twarz? z Pracownikiem danej firmy;
 • Konsument w trakcie rozmów telefonicznych, służących zawarciu umowy, często jest bardziej śmiały, więcej zadaje pytań, prosi o wyjaśnienie pewnych, wątpliwych dla niego kwestii.

Jak fachowo powinno przebiegać w świetle obowiązujących przepisów prawa zawarcie umowy przez telefon?

Po pierwsze Konsument musi być rzetelnie poinformowany o tym, że w trakcie prowadzonej rozmowy będzie docelowo, o ile się zdecyduje, zawierana umowa, mająca dla niego określone skutki cywilnoprawne. Istotne jest wreszcie zauważenie, że zawarciu umowy telefonicznie powinno towarzyszyć dostarczenie Konsumentowi treści umowy, dokumentów, które stanowią do niej załączniki na nośniku trwałym, tj. w wersji papierowej przesłanie mu dokumentów na jego adres korespondencyjny, czy przekazanie mu ich w postaci pdf w wersji elektronicznej np. na skrzynkę mailową, czy udostepnienie ich na specjalnym portalu firmy, na indywidualnym koncie Klienta. Analizując po kolei prawidłowy przebieg takiej rozmowy, prowadzącej do skutecznego zawarcia umowy telefonicznie, należy zwrócić uwagę na następujące jej etapy:

 1. Rozmowa zostaje rozpoczęta starannym zidentyfikowaniem rozmówcy, czy na pewno to osoba, z którą ma być zawarta umowa telefonicznie, a nie ktoś posługujący się jedynie bezprawnie jej danymi osobowymi.
 2. W trakcie rozmowy dochodzi do wyjaśnienia jej istoty (cel: zawarcie umowy telefonicznie).
 3. Przedsiębiorca, czy reprezentujący go Konsultant, który prowadzi rozmowę, powinien drugiej stronie rzetelnie przedstawić wszystkie warunki umowy, np. w przypadku umowy kredytowej czas kredytowania, wysokość udzielonego kredytu, wysokość oprocentowania, koszty zobowiązania (tj. wysokość prowizji, odsetek umownych), wysokość ustalonej raty kredytu, termin jej płatności. Analogicznie gdy zawierana jest telefonicznie umowa sprzedaży towaru Konsultant, przedstawiciel Partnera Handlowego powinien poinformować Klienta o typie produktu, który nabywa jego kosztach (cena nabycia), forma wydania i odbioru sprzedawanego towaru itp.
 4. Kolejno zaleca się, aby na nośniku trwałym zostały Konsumentowi przesłane dokumenty – w szczególności umowa, wszystkie do niej załączniki. Konsument ma następnie obowiązek potwierdzić ich otrzymanie, zaakceptowanie. Może to być poprzez np. odesłanie podpisanych dokumentów na adres firmy, albo poprzez przyjęcie takich dokumentów na adres e-mail i odpisanie z prywatnej skrzynki, że -akceptuję zapisy umowy XYZ, zawieram umowę? czy wysłanie na wskazany nr telefonu SMS o treści przykładowo: -akceptuję warunki umowy XYZ?.

Na co warto uważać przy zawieraniu umowy telefonicznie – wskazówki praktyczne

Zawieranie umów przez telefon dla wielu wciąż jest działaniem, budzącym obawy. Głównie związane z tym, czy taka umowa jest ważna, czy Konsultant w jej trakcie zaprezentuje wszystkie jej warunki, w szczególności np. koszty nabywanego towaru, czy zaciąganej pożyczki. Z uwagi na to, warto przy zawieraniu umowy telefonicznie zadbać o to, aby:

 • Rozmowa była prowadzona zrozumiale, wyraźnie, jeśli jako Konsument nie słyszysz rozmówcy, niska jest w Twojej ocenie jakość rozmowy sprzedażowej, poproś Konsultanta, aby mówił głośniej, czy zadzwonić do Ciebie o innej porze;
 • Jeśli Konsultant skraca pewne partie umowy, czy nie przedstawia szczegółowo informacji o warunkach umowy, czy kosztach nabywanego produktu, poproś go, aby Ci to doprecyzował;
 • Przez zaakceptowaniem zaproponowanych Ci warunków umowy telefonicznie dopilnuj, aby najpierw został Ci udostępniony wzór umowy do zapoznania się także wizualnego z wprowadzonymi do niej zapisami, poproś o pilne przesłanie na maila, czy udostępnienie elektronicznie;
 • Dopytaj również o warunki, na jakich możesz odstąpić, czy wypowiedzieć zawieraną umowę;
 • Jeśli w trakcie umowy zawieranej telefonicznie, nabywasz sprzęt, zapytaj, jak możesz go reklamować, gdy otrzymasz w wadliwej postaci, czy jak sformalizujesz sprawy, związane z uzyskaniem na niego gwarancji;
 • Przy wyborze firm, z którymi decydujesz się na zawieranie umów telefonicznie, warto uprzednio sprawdzić prezentowane na ich temat informacje, np. w Internecie. Często to cenne źródło informacji o tym, czy dany przedsiębiorca jest rzetelny;
 • W sytuacji, gdy zawarłeś umowę telefonicznie, a nie otrzymałeś związanych z tym dokumentów, w tym umowy, koniecznie skontaktuj się z Przedsiębiorcą i wezwij go do wydania Ci oczekiwanych dokumentów.

Jak więc widać zawieranie umów telefonicznie jest rozwiązaniem nie tylko wygodnym, szybkim, mało uciążliwym, ale i obecnie bardzo praktykowanym. Warto jednak w trakcie takiej rozmowy wykazywać się do końca zasadną ograniczonego zaufania i ostrożności. Przed zawarciem takiej umowy zasadne jest dopilnować zweryfikowania chociażby ogólnodostępnych informacji o przedsiębiorcy, z którymi taka umowa jest zawierana.