Ministerstwo Finansów opublikowało coroczne dane dotyczące wskaźnika dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca każdej polskiej gminy. Wynika z nich, że najbogatszą polską gminą jest Kleszczów w województwie łódzkim. Tutaj średni przychód podatkowy na mieszkańca przekracza 31 tys. zł. Dla porównania, w najbiedniejszej polskiej gminie – Potok Górny w województwie lubelskim ten sam wskaźnik wynosi niecałe 500 zł na mieszkańca.

Kleszczów wyprzedza również w sposób znaczący ogólnopolską średnią dla gmin w zakresie przychodu podatkowego na mieszkańca, która wynosi ok. 1 956 zł. Natomiast z Kleszczowa do budżetu samorządu trafia 31 028,40 zł. Za tym sukcesem stoi przede wszystkim korzystna lokalizacja i zasoby naturalne. W obrębie najbogatszej polskiej gminy usytuowana jest kopalnia węgla brunatnego i elektrownia Bełchatów.

Te walory powodują, że Kleszczów dystansuje najbiedniejszy Potok Górny, gdzie do budżetu od mieszkańca trafia 454,97 zł, ale również Warszawę. W stolicy przychód podatkowy na mieszkańca jest 8 razy mniejszy niż w najbogatszej gminie i wynosi 4 073,38 zł.
Warszawa jednak przoduje w zestawieniu powiatów ze wskaźnikiem dochodów podatkowych na mieszkańca w kwocie 775,51 zł. Na szarym końcu jest tu powiat kazimierski z zaledwie z 105,05 zł. Przy podziale na województwa pierwsze miejsce należy do mazowieckiego z 451,38 zł, a ostatnie do lubelskiego z 100,03 zł. Średnia przychodów wśród województw wynosi 205,43 zł

Dodaj komentarz