Prawie 2 miliony wniosków zostało złożonych w sprawie przyznania świadczeń w ramach programu Rodzina 500+. To wystarczająca liczba, żeby wyciągnąć wnioski co do najczęściej pojawiających się błędów we wnioskach, które nie sprawdził bankowy komputer. Jakich błędów należy się wystrzegać, żeby nie wydłużyć procesu i nie opóźnić otrzymania pieniędzy?

Błędny PESEL
W punkcie czwartym każdy wnioskujący rodzic musi wypełnić numery PESEL małżonka oraz powtórzyć dane dzieci, o których trzeba było już napisać w poprzednich tabelach. Tymczasem rodzice zazwyczaj nie uzupełniają tego miejsca, co uniemożliwia weryfikację wniosku.

Niewpisanie małżonka
W polu nr 4 wniosku o 500+ wpisać dane naszej drugiej połowy. Błąd ten pojawia się zarówno wśród osób, które pozostają w związkach małżeńskich jak i nie. Nie jest to przeszkodą w wydawaniu świadczeń, ale ma już znaczenie w przypadku wniosku o przyznanie 500 zł na pierwsze dziecko.

Brak informacji o pierwszym dziecku
Do formularza należy doprowadzić dane całej rodziny – bez względu na to, które dziecko otrzyma świadczenie. Informacje w punkcie drugim dotyczą pierwszego dziecka, tymczasem wiele osób pomija ten punkt.

Inne popularne błędy

Do innych błędów, które najczęściej się pojawiają należą:
– literówki w danych adresowych
– błędnie podany adres gminy
– niepodpisanie wniosku
– składanie wniosku przez obojga rodziców
– braki w oświadczeniach, np. o działalności gospodarczej

Dodaj komentarz