Nie tylko Polacy narzekają na niskie oprocentowanie lokat. Warto sprawdzić, jak zyskowność bankowych depozytów wygląda w skali całej Europy.

Pomimo kryzysu gospodarczego związanego z epidemią koronawirusa, „polska” inflacja nadal utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. To z pewnością jest zła wiadomość w kontekście rekordowo niskiego oprocentowania bankowych depozytów. Warto jednak pamiętać, że nie tylko Polacy aktualnie narzekają na niekorzystną relację pomiędzy oprocentowaniem lokat i kont oraz poziomem inflacji. Eksperci portalu Kalkulator.pl sprawdzili, czy polskie lokaty w połowie 2020 r. były znacznie gorzej oprocentowane niż ich odpowiedniki, które posiadają np. Niemcy lub Francuzi.

W Europie zdarza się zerowe oprocentowanie depozytów

Dzięki informacjom publikowanym przez Europejski Bank Centralny (EBC) można na przykład sprawdzić, jaki w czerwcu 2020 r. był przeciętny poziom oprocentowania depozytów bankowych w poszczególnych krajach Starego Kontynentu. Poniższa tabela przedstawia informacje na ten temat, które dotyczą nowych ofert przechowywania oszczędności na okres do 1 roku. Warto podkreślić, że poniższe dane obejmują wyłącznie lokaty dla gospodarstw domowych. Mimo tego wynik dotyczący Polski wyniósł zaledwie 0,45%. Wbrew pozorom, nie jest to wcale najniższa średnia stawka oprocentowania depozytów w grupie 28 analizowanych krajów. O wiele mniejsze przeciętne oprocentowanie lokat w połowie 2020 r. odnotowano na terenie następujących państw:

 • Hiszpania – 0,01%
 • Irlandia – 0,02%
 • Dania – 0,06%
 • Portugalia – 0,06%
 • Belgia – 0,08%
 • Bułgaria – 0,08%
 • Finlandia – 0,11%
 • Litwa – 0,11%
 • Cypr – 0,12%
 • Austria – 0,15%
 • Chorwacja – 0,17%
 • Luksemburg – 0,17%
 • Niemcy – 0,17%
 • Słowenia – 0,18%
 • Szwecja – 0,23%

Dane Europejskiego Banku Centralnego dobrze pokazują, że w Europie można jeszcze znaleźć kraje z relatywnie wysokim poziomem średniego oprocentowania lokat. Do tej grupy na pewno trzeba zaliczyć Holandię (1,06%) oraz Rumunię (1,70%). Stosunkowo dobrze wyglądają też wyniki dotyczące Francji (0,81%), Estonii (0,73%), Wielkiej Brytanii (0,69%), Łotwy (0,68%) oraz Włoch (0,64%). Warto jednak pamiętać, że podane wyniki nie uwzględniają poziomu inflacji. Ten czynnik zostanie zaprezentowany w dalszej części analizy.

Prócz Polaków powody do narzekania mają Czesi i Węgrzy

Na sytuację posiadaczy depozytów (deponentów) wpływa nie tylko poziom oprocentowania bankowych oszczędności. Spore znaczenie ma również inflacja. Właśnie dlatego powyższa tabela prezentuje dodatkowo informacje na temat poziomu inflacji w czerwcu 2020 r. Dzięki tym danym Eurostatu, można skonfrontować zyskowność lokat bankowych oraz tempo wzrostu cen.

Wspomniane porównanie nie wypada dobrze dla Polski. Nasz kraj lokuje się bowiem na miejscu trzecim od końca wśród wszystkich 28 badanych państw. Wyniki, które są gorsze dla posiadaczy lokat, odnotowano jedynie w przypadku Węgier i Czech. Tylko niewiele lepiej od Polski wypadła Słowacja. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie kraje należące do Grupy Wyszehradzkiej mają problem z wysokim poziomem inflacji (pomimo spowolnienia gospodarczego). Ta sytuacja oznacza oczywiście realne straty dla posiadaczy typowych kont oraz lokat.

Jeżeli prócz oprocentowania lokat, uwzględnimy również inflację, to ranking krajów zapewniających najlepsze warunki do oszczędzania przedstawia się dość zaskakująco. Najwyższe miejsca zajmują bowiem takie państwa jak Włochy, Cypr oraz Grecja. Przypadek Grecji oraz Cypru wydaje się specyficzny. W pierwszym z tych krajów odnotowano bowiem roczną stabilizację cen (0,0% według danych z połowy 2020 r.). Cypr jest natomiast rzadkim przykładem europejskiego kraju doświadczającego deflacji (zobacz powyższa tabela).

Dodaj komentarz