W ramach walki ze smogiem rząd zapowiada, że od stycznia 2019 roku ma wejść w życie ulga termomodernizacyjna. Od dochodu będzie można odliczyć maksymalnie 53 tys. zł.

Ulga przeznaczona jest dla osób zmniejszających emisję szkodliwych gazów do atmosfery poprzez ocieplenie swojego domu jednorodzinnego czy wymianę w nim kotłów grzewczych opalanych węglem na bardziej ekologiczne. Wedle projektu ustawy podatnik będzie mógł w taki wypadku odliczyć 23 proc. nakładów poniesionych na termoizolację budynku mieszkalnego. Warunkiem jest jednak, że wydatki te będą pokryte ze środków własnych, a zatem ulgi nie mogą stosować ci, którzy korzystają z publicznych dotacji np. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Innym wymogiem jest możliwość zastosowania ulgi jedynie do wydatków uwzględnionych w audycie energetycznym budynku, czyli muszą się one mieścić w zakresie technicznych usług, materiałów i urządzeń stosowanych przy realizacji przedsięwzięcia. Uściślenie tych zagadnień ma się znaleźć w przygotowywanym w porozumieniu z ministrem środowiska rozporządzeniu szefa resortu budownictwa.

Od końca roku podatkowego, w którym doszło do sporządzenia audytu jest trzy lata na wykonanie prac. Ulga, której kwota nie może przekroczyć 53 tys. zł zostanie przyznana jedynie w wypadku, gdy został zrealizowany przynajmniej jeden z wariantów przedsięwzięcia przedstawionego w audycie. Poniesione nakłady są dokumentowane na podstawie faktur VAT. Odliczenie ulgi, a nie osiągnięcie zamierzonego celu termoizolacyjnego będzie się wiązać z jej zwrotem w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

Z ulgi mogą skorzystać jedynie płatnicy PIT (rozliczający się wg skali podatkowej, 19 proc. stawki podatku lub opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), którzy jednocześnie są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Spod tych przepisów są zatem wyłączeni właściciele mieszkań oraz domów w zabudowie szeregowej, a także osoby korzystające z domu na zasadzie najmu lub nieodpłatnego użytkowania. Nie wymaga się jednak, aby właściciel, których chce skorzystać z ulgi sam użytkował dany budynek.
Całość prac legislacyjnych jest przewidziana na czwarty kwartał bieżącego roku. Ulga termomodernizacyjna zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019.

Autor: Jakub Wojas

Dodaj komentarz