Kredyt Bank wdrożył nowe funkcjonalności w systemie bankowości elektronicznej KB24. Z elektronicznego dostępu do rachunku korzysta ponad 60% klientów indywidualnych Kredyt Banku.

Kredyt Bank wprowadził do systemu bankowości elektronicznej nowe funkcjonalności, które ułatwią i uproszczą korzystanie z tego kanału obsługi bankowej. Przyczyni się do tego także optymalizacja formularzy pod kątem użyteczności i zmniejszenia do minimum czasu niezbędnego na najczęściej wykonywane czynności.

Zmiany, które wprowadziliśmy do KB24 podniosą komfort użytkowania. To bardzo istotny kanał, w którym Bank oferuje swoje produkty i usługi, korzysta z niego ponad 60% klientów indywidualnych. Rozwój bankowości elektronicznej jest w dużej mierze odpowiedzią na rosnące oczekiwania i potrzeby coraz bardziej wymagających klientów. Jednocześnie zależy nam na tym, żeby ergonomia aplikacji i łatwość korzystania z palety produktów oferowanych przez Bank podlegała ciągłemu procesowi doskonalenia –  uważa Wojciech Hawajski, dyrektor w Kredyt Banku.

Nowymi funkcjami będą przelewy własne, wprowadzenie odbiorców zaufanych, wyszukiwanie operacji po numerze rachunku lub jego części. Ponadto uproszczone zostały formularze przelewów, tak aby ich obsługa była bardziej intuicyjna. Wprowadzono też możliwość eksportu danych z KB24 do KBNet dla klientów korzystających także z bankowości elektronicznej dla firm.

Funkcja Przelewy własne umożliwi przelewy na rachunki własne bez konieczności dodawania ich do listy kontrahentów i bez autoryzacji hasłem jednorazowym. Wykonanie przelewu własnego będzie się ograniczać jedynie do wyboru odpowiedniego rachunku z listy oraz wpisania kwoty i tytułu przelewu.

Wprowadzenie odbiorców zaufanych – przelewy do takich odbiorców do wysokości ustalonego samodzielnie limitu nie wymagają autoryzacji hasłem jednorazowym. Autoryzacja będzie wymagana dla kwot większych niż zdefiniowane. Możliwe będzie utworzenie wielu odbiorców z tym samym numerem rachunku. Stworzenie jednej listy zawierającej odbiorców zaufanych i zwykłych umożliwi łatwiejsze zarządzanie nimi oraz pozwoli na jeszcze prostsze wykonywanie przelewów.

Wyszukiwanie operacji po numerze rachunku lub jego części. W opcji zaawansowanego wyszukiwania w historii operacji została dodana możliwość wyszukiwania transakcji po numerze rachunku. Aby wyszukać transakcję po części numeru rachunku należy zastąpić brakujący ciąg znaków gwiazdką (*).

Przy przelewach do urzędów podatkowych dodano możliwość wyboru Urzędu Skarbowego z listy. Wykonanie przelewu do US będzie teraz możliwe bez konieczności wpisywania numeru rachunku.
Obecnie z bankowości elektronicznej Kredyt Banku korzysta 436 tys. klientów indywidualnych oraz ponad 70 tys. firm z segmentu SME. Bank realizuje tym kanałem prawie 2 mln przelewów miesięcznie. Średnio klient korzystający z serwisu loguje się do niego 14 razy w miesiącu sprawdzając saldo, robiąc przelewy czy zakładając lokaty.

Źródło: Kredyt Bank SA

Dodaj komentarz