Narciarstwo jest sportem, który cieszy się obecnie coraz większą popularnością. Nie jest to już, jak niegdyś, jedynie dyscyplina zarezerwowana głównie dla sportowców, ale obserwowany jest trend, iż narciarstwo staje się sportem rodzinnym, doskonałą formą spędzania czasu dla całych rodzin, w tym i ich najmłodszych członków. Narciarstwo, zwłaszcza uprawiane w trudnych warunkach atmosferycznych, jest niestety i obarczone wysokim ryzykiem wypadku.

Różne są przyczyny wypadków narciarskich?.

Analizując specyfikę narciarstwa, należy odnotować, że różne są przyczyny wypadków. Można je podzielić na dwie rodzajowo kategorie. Część wypadków jest stricte uwarunkowana trudnymi warunkami atmosferycznymi, a część natomiast brawurą, brakiem odpowiednich umiejętności ze strony samych narciarzy. Te najczęstsze, obserwowane powody wypadków to:

uprawianie narciarstwa przy złej prędkości, najczęściej chodzi tu o sytuacje, gdy dopiero początkujący narciarze, mający stosunkowo niski poziom umiejętności, kompetencji, decydują się na uprawianie sportu z wysoką prędkością, czy na stokach o bardzo dużym natężeniu w danym momencie narciarzy, decydują się na przyjmowanie rekordowych prędkości, co naturalnie skutkuje zderzeniem z innymi osobami;

kluczowa jest też przed rozpoczęciem zjazdu na nartach odpowiednia rozgrzewka, stanowi ona fizyczne przygotowanie mięśni, całego ciała do intensywnego wysiłku fizycznego, elastyczności, jest to szczególnie pożądany stan w przypadku osób na ogół prowadzących typowo siedzący tryb życia, kiedy -bierni? zapominają o niej, również zmniejszą poziom swojej sprawności na stoku, a więc i odpowiedniego przygotowania organizmu na jazdę w warunkach ekstremalnych, nierozgrzani narciarze mają np. większe problemy z szybkim reagowaniem, ominięciem wolno jadących narciarzy, przeszkód, czyli mówiąc w uproszczeniu : -wszystkiego, co ich nagle zaskoczy na trasie?;

powodem wypadków bywa też nieodpowiedzialne wybranie momentu, trasy do odbywania zjazdów, chodzi tu o sytuacje, gdy na zjazdy narciarze decydują się w miejscach, gdzie w danym momencie brak widoczności;

do wypadków dochodzi też na skutek brawury, sytuacji, gdy narciarze decydują się na -szaleństwa śnieżne?, zapominając o bezpieczeństwie innych osób na stoku, czy decydują się na zjazdy, gdy są pod wpływem alkoholu, nie kontrolują dostatecznie swoich ruchów, działań;

czasami wreszcie to nie człowiek doprowadza do narciarskich wypadków, ale i nagła zmiana warunków atmosferycznych, problem spotykany zwłaszcza na stokach, znajdujących się w wysokich górach.

Patrząc na wyżej wyliczone, spotykane przyczyny wypadków narciarskich, należy uznać, że mają one taki charakter, że często ich ofiarą może stać się prawidłowo jadący narciarz, którego dotknie to -nieszczęście? spotkania na stoku innego, niestety nieodpowiedzialnego narciarza – szaleńca. To udowadnia, że każdy narciarz powinien posiadać polisy ubezpieczenia na poczet ewentualnego wypadku. Może bowiem stać się jego ofiarą, skoro stoki są miejscami wspólnymi, gdzie narciarstwo uprawia czasami nawet kilkaset osób w tożsamym czasie.

Rynek ubezpieczeniowy oferuje coraz więcej rodzajów polis ubezpieczenia dla narciarzy?.

Rynek ubezpieczeniowy cały czas się rozwija – to wniosek bezdyskusyjny, często podnoszony. Warto jednak zwrócić uwagę, że i coraz więcej na nim polis ubezpieczeniowych dla osób, uprawiających narciarstwo. Co więcej, Ubezpieczyciele oprócz polis standardowych, oferują także wykupienie dodatkowych opcji przy tychże polisach, jak na przykład:

  • ubezpieczenie sprzętu;
  • ubezpieczenie Assistance;
  • ubezpieczenie kosztów rehabilitacji Ubezpieczonego po ewentualnym wypadku;
  • ubezpieczenie bagażu, rzeczy osobistych;
  • ubezpieczenie kosztów transportu do kraju (gdy narciarze korzystają z zagranicznych stoków);

i inne.

Polisa ubezpieczenia dla narciarzy na jeden sezon nie jest aż tak droga w wersji standardowej??

Analizując koszty wykupienia polisy ubezpieczenia dla narciarzy na jeden sezon narciarski, należy odnotować, że są one zróżnicowane. To oczywiście wynika z tego, jaki ma być zakres ochrony, czy kupujący zdecyduje się na nabycie polisy jedynie standardowej, czy może z wykupieniem dodatkowych opcji, jak np. ubezpieczenie bagażu, czy kosztów rehabilitacji po ewentualnym wypadku. Na cenę polisy ma też jej oczekiwania suma gwarancyjna.

Wśród proponowanych polis w rankingach dominują polisy dla narciarzy PZU, AXA, TU WARTA, ALLIANZ, HESTIA, SIGNAL IDUNA?..

Wśród tworzonych rankingów polis ubezpieczenia przedmiotowego typu obserwuje się, iż powtarzają się podobne pozycje jako te wiodące, rekomendowane. Tak więc polisy oferowane przez PZU, AXA, TU WARTA, ALLIANZ, HESTIA, SIGNAL IDUNA. Patrząc na ich charakter, zdecydowanie atrakcyjna wydaje się oferta AXA, bowiem koszt polisy jest bardzo niski, jedynie około 50,00 PLN. Pakiet zaś ochronny wydaje się atrakcyjny, Ubezpieczony ma zagwarantowane w ramach tej polisy pokrycie kosztów leczenia, poszukiwania i ratownictwa, NNW, kosztów utraty bagażu, rzeczy osobistych, ubezpieczenie OC. Sama zaś suma gwarancja pokrycia kosztów leczenia w AXA jest wysoka, tj. do kwoty 150 000 EUR. Koszt polisy w SIGNAL IDUNA jest już nieco wyższy (tj. prawie 85,00 PLN) tu jednak Ubezpieczony ma zapewnioną m.in. szczególnie wysoką ochronę na wypadek utraty bagażu, tj. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów jego utraty w wysokości do 5000, 00 EUR. ALLIANZ swoje polisy sprzedaje w cenie ponad 130, 00 PLN. Gwarantuje za to m.in. pokrycie kosztów leczenia w kwocie aż do 120 000 EUR, a wypłaty środków OC w wartości do aż 200 000 EUR.

Jakie kryteria przyjąć, wybierając najlepszą polisę ubezpieczenia narciarzy?

Decydując się na wybór odpowiedniej polisy ubezpieczenia narciarzy, przyszły Ubezpieczony musi dokonać wyboru indywidualnego, uwarunkowanego z jednej strony tym, jakie narciarstwo uprawia, a z drugiej tym, jak cennym dysponuje sprzętem. Oczywiste jest, że narciarz, który korzysta ze stoków jedynie na terenie kraju (Polski), nie ma potrzeby, aby wykupywał polisy gwarantujący pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów transportu narciarza po wypadku z zagranicznego stoku do kraju. Kolejno, jeśli narciarz dysponuje bardzo cennym, markowym sprzętem narciarskim, korzystne będzie dla niego skorzystanie z takiej polisy, w ramach której Ubezpieczyciel gwarantuje, że w razie utraty sprzętu, kradzieży, uszkodzenia pokryje koszty tego zdarzenia w wysokiej kwocie nawet do 10 000 EUR. Narciarze, którzy lubią jazdę ekstremalną, szybką, logiczne się wydaje, że powinni też kupować polisy, gwarantujące im wysokie OC na wypadek, gdyby spowodowali zderzenie, wypadek, uszkodzenie sprzętu, naruszenie zdrowia, bezpieczeństwa innego narciarza.

Kończąc, należy uznać, że narciarstwo jest sportem, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku jest stosunkowo wysokie. Narciarz korzysta ze stoku wspólnie z innymi, co do których aktywności nigdy nie może być pewien. Zatem, wykupienie polisy ubezpieczenia narciarzy wydaje się koniecznością. Wskazanie tej jednej, właściwej, najatrakcyjniejszej polisy przedmiotowego typu nie jest możliwe. Każdy bowiem narciarz uprawia ten sport indywidualnie, ma odmienny sprzęt, preferencje. To tym powinna być zdeterminowana decyzja o wyborze tej jednej, właściwej polisy.

Dodaj komentarz