Zakup polisy w trybie online to rozwiązanie, które obecnie jest o wiele bardziej popularne niż chociażby dziesięć lat wcześniej. Mimo tej zmiany, Polskę nadal dzieli spory dystans do krajów przodujących pod względem sprzedaży internetowych ubezpieczeń. Dane Eurostatu wskazują, że w 2017 r. polisę przez Internet kupiło tylko 3% dorosłych Polaków i aż 37% Brytyjczyków w wieku powyżej 18 lat. Wydaje się, że polscy ubezpieczyciele powinni szerzej informować swoich klientów o korzyściach wynikających z wyboru internetowej polisy. Wspomniane korzyści są szczególnie widoczne w przypadku ubezpieczeń OC dla kierowców.

Z internetowego OC można zrezygnować przez 30 dni

Na wstępie warto wyjaśnić, że przy zdalnym zakupie ubezpieczeń (tzn. przez Internet lub telefon), obowiązują przepisy ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wspomniana ustawa ma charakter prawa szczegółowego, które wyłącza bardziej ogólne przepisy (np. regulacje z kodeksu cywilnego dotyczące odstąpienia od umowy ubezpieczenia). Wedle ustawy z 30 maja 2014 roku, osoba nabywająca polisę przy użyciu Internetu lub telefonu (poprzez tzw. kanał direct), w ciągu następnych 30 dni może odstąpić od zawartej umowy. Trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku internetowych ubezpieczeń, przepisy zapewniają klientowi wyjątkowo długi czas na odstąpienie od umowy. Osoba zawierająca umowę kredytu konsumenckiego (tradycyjnie albo przez Internet lub telefon), będzie miała tylko 14 dni na rezygnację z niechcianego produktu finansowego.

Trzeba nadmienić, że trzydziestodniowy czas na rezygnację z ubezpieczenia kupionego online, powinien być naliczany od dnia poinformowania klienta o zawartej umowie. Odstąpienie od umowy internetowej polisy będzie skuteczne również wtedy, gdy klient zakładu ubezpieczeń przed upływem 30 dni wyśle odpowiednie oświadczenie. W przypadku skorzystania z usług poczty lub firmy kurierskiej, trzeba jednak zachować potwierdzenie nadania listu (do celów dowodowych). Przed odstąpieniem od umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego (kupowanego online), warto zadbać o szybkie wykupienie kolejnej polisy. W przeciwnym razie, kierowca naraża się na karę od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, klient rezygnujący z polisy kupionej zdalnie, nie powinien ponieść żadnych kosztów poza składką należną ubezpieczycielowi za czas rzeczywistej ochrony. Zakład ubezpieczeń nie ma prawa żądać zapłaty części składki, jeżeli wcześniej nie dopełnił on obowiązków informacyjnych wobec konsumenta (zobacz artykuł 41 wspomnianej ustawy). W takiej sytuacji możliwe jest również odstąpienie od umowy ubezpieczenia kupowanego online nawet po upływie 30 dni od daty jej zawarcia.

Przedstawione powyżej zasady odstąpienia od umowy dotyczą prawie wszystkich ubezpieczeń kupowanych zdalnie na potrzeby bezpośrednio niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową klienta. Wyjątek stanowią przede wszystkim ubezpieczenia podróży i bagażu z okresem ochrony do 30 dni. W przypadku takich polis, ustawa z 30 maja 2014 r. nie przewiduje prawa konsumenta dotyczącego odstąpienia od umowy.

Możliwość rezygnacji z polisy kupionej online ma szczególne znaczenie w kontekście obowiązkowego ubezpieczenia OC dla kierowców. Aktualne przepisy znacząco ograniczają bowiem możliwość odstąpienia od umowy OC komunikacyjnego. Warto zdawać sobie sprawę, że tylko zakup ubezpieczenia OC przez Internet lub telefon, daje kierowcy możliwość łatwej rezygnacji ze wspomnianej polisy. Osoby tradycyjnie nabywające OC (np. w biurze agenta ubezpieczeniowego), nie pozbędą się niechcianej polisy tylko z powodu zmiany swojej wcześniejszej decyzji. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych dokładnie wymienia bowiem pozostałe sytuacje, które usprawiedliwiają zakończenie ochrony (poza przypadkiem związanym ze zdalnym zakupem OC). Przykładem takich sytuacji jest zakup drugiej polisy OC (na miejsce automatycznie przedłużonej umowy) lub nabycie pojazdu posiadającego obowiązkowe ubezpieczenie.

Nie odstąpimy od umowy krótkiej i tradycyjnej polisy

W nawiązaniu do kwestii dotyczących rezygnacji z ubezpieczeń, warto wspomnieć o ogólnych przepisach kodeksu cywilnego. Dla osób nabywających polisę w sposób tradycyjny (poza kanałem direct), kluczowe znaczenie ma artykuł 812 paragraf 4 kodeksu cywilnego (KC). Zgodnie ze wspomnianym przepisem, konsument może odstąpić od ubezpieczenia w ciągu pierwszych 30 dni, o ile przewidziany przez umowę okres ochrony przekracza 6 miesięcy. Jedynym kosztem ponoszonym przez konsumenta rezygnującego z polisy, powinna być składka należna za okres faktycznego świadczenia ochrony.

Warto podkreślić, że konsumentem w rozumieniu art. 812 KC jest osoba kupująca ubezpieczenie na potrzeby bezpośrednio niezwiązane z działalnością gospodarczą lub zawodową. Inni klienci (przedsiębiorcy), dysponują skróconym czasem odstąpienia od umowy na podstawie art. 812 kodeksu cywilnego. Taki termin odstąpienia wynosi tylko 7 dni i dotyczy umów ubezpieczenia z czasem ochrony ponad 6 miesięcy.

Wymóg ponad półrocznego okresu ochrony sprawia, że na podstawie kodeksu cywilnego (art. 812 KC), nie można zrezygnować z wielu ubezpieczeń kupowanych w tradycyjny sposób. Jak wiadomo, polisy OC dla kierowców mają roczny okres ochrony. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wyklucza jednak możliwość zastosowania art. 812 KC w odniesieniu do komunikacyjnego OC. W związku z powyższym, zakup obowiązkowej polisy komunikacyjnej przez Internet lub telefon stanowi jedyne rozwiązanie dla osoby, której zależy na możliwości rezygnacji z ochrony w pierwszym miesiącu.

Dodaj komentarz