Według danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski, w grudniu 2019 roku oprocentowanie lokat bankowych było rekordowo niskie. W przypadku firm osiągnęło ono poziom nawet niższy niż 1 proc. W odniesieniu do klientów indywidualnych średnia stawka oprocentowania wyniosła 1,21 proc., czyli najniżej w historii.

Znacząca była także skala spadków. Oprocentowanie lokat firmowych zmalało o 0,17 pkt. proc. (z 1,05 proc. do 0,88 proc.). W tym przypadku eksperci mówią wręcz o tąpnięciu, gdyż ostatni raz taką obniżkę zanotowano w marcu 2015 roku. Wtedy jednakże NBP dokonało ostatniej, jak dotychczas, obniżki stóp procentowych, co w naturalny sposób przełożyło się na oprocentowanie produktów bankowych.

Klienci indywidualni mogą co prawda liczyć na nieco lepsze stawki niż firmy, ale niewielkie to pocieszenie. W tym sektorze spadek w grudniu 2019 roku wyniósł z 1,31 na 1,21 proc. Z kolei w tym samym miesiącu inflacja była na poziomie 3,4 proc., co oznacza ,że lokaty w ogóle nie chronią przed negatywnymi skutkami spadku siły nabywczej pieniądza. Co więcej, przewiduje się, że inflacja będzie, przynajmniej w pierwszej połowie 2020 roku rosła, a oprocentowanie lokat bankowych w najlepszym razie pozostanie na zbliżonym poziomie.

Nie powinno więc dziwić, że zarówno firmy jak i klienci indywidualni coraz rzadziej zakładają lokaty. W grudniu 2019 roku odpływ kapitału firmowego z tego produktu bankowego wyniósł aż 6,9 mld zł. Obecnie firmy trzymają na lokatach 77 mld zł. Ostatni raz w miarę stabilne saldo na tym poziomie było odnotowywano 10 lat temu. W przypadku lokat dla klientów indywidualnych odpływ pieniędzy był mniejszy, ale również znaczący. Był to spadek o 5,8 mld zł w ujęciu rocznym.

Salda klientów banków zwiększyły się natomiast na zwykłych, nieoprocentowanych rachunkach. Razem ze środkami zgromadzonymi na lokatach klienci indywidualni trzymali tam w grudniu 2019 roku 898 mld zł (w różnych walutach), czyli o 10 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Podobny wzrost zanotowano w odniesieniu do firm, które trzymały w końcu ubiegłego roku w bankach 317 mld zł.

Dodaj komentarz