• Post category:Mdm
 • Post comments:0 Komentarzy

MDM, czyli program “Mieszkanie dla Młodych” powstał w celu pomocy młodym ludziom w zakupie ich pierwszych czterech ścian. Może to być zarówno mieszkanie w bloku jak i dom. Część kwoty jest dofinansowana przez rząd z państwowego budżetu. Do tej pory odbyło się już kilka tur, w których Polacy mieli szansę skorzystać z tego programu, a już w najbliższych dniach zacznie się jej ostatnia część.

Z MDM mogą skorzystać tylko wybrane osoby. Po pierwsze powinny to być osoby młode, które nie przekroczyły jeszcze 35 roku życia. Nie ma znaczenia czy są zamężne czy nie. Jednakże w przypadku związku małżeńskiego i wzięcia udziału w programie pod uwagę bierze się wiek wyłącznie młodszej osoby. Poza tym uczestnicy obecnie ani w przeszłości nie mogą być w posiadaniu jakiegokolwiek inne lokalu mieszkalnego. Wyjątkiem od reguły są rodziny wielodzietne (dzieci – trójka lub więcej, nieprzekraczające 25 roku życia, wciąż uczące się). W ich przypadku powyższe kryteria nie obowiązują, a co więcej, jeśli posiadają już jakiś lokal mieszkalny, nie muszą z niego rezygnować. Ponadto dofinansowanie można uzyskać jedynie przy zaciągnięciu kredytu bankowego.

Pomoc polega na dofinansowaniu młodym ludziom ich nowego domu. Osoba składa do banku wniosek o kredyt z dofinansowaniem MDM, w co najmniej jednej placówce współpracującej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Po otrzymaniu dopłaty, przelewana ona jest z BGK do banku dającego kredyt, a on przelewa je na konto sprzedającej mieszkanie osoby. Pozostała część pieniędzy musi zostać spłacona prywatnie z kieszeni kredytobiorcy.

Wielkimi krokami zbliża się koniec programu Mieszkania dla Młodych. W styczniu 2018 roku rozpocznie się ostatnia tura dofinansowania. Biorąc pod uwagę poprzednie edycje pieniądze rozejdą się w ciągu kilku dni, a o tym, kto uzyska dopłatę do mieszkań decydować będzie kolejność składania wniosków.

Z MDM skorzystają nie tylko osoby młode, ale także banki. Z tego powodu i one już przed samym rozpoczęciem się etapu programu rozpoczynają walkę o wnioskujących. Zgodnie z ustawą otrzymanie dopłaty jest możliwe po złożeniu w tym samym czasie dwóch wniosków  o kredyt i o przyznanie dofinansowania MDM. Banki już przed oficjalnym otwarciem składania drugiego wniosku dają możliwość rozpoczęcia starań o kredyt. Jest to o tyle dogodne, że młodzi ludzie mają w takiej sytuacji połowę zadania z głowy i mogą skupić się na składaniu drugiego wniosku  o dopłatę. W przypadku ostatniej tury będzie to mieć miejsce 1 stycznia 2018 roku.

Z programu na pewno będzie chciało skorzystać bardzo dużo ludzi. Przygotowując się do wszystkiego wcześniej uzyskają oni pewność na uzyskanie dofinansowania. Bowiem pierwsze w kolejce znajdą się skompletowane i zweryfikowane wnioski.

Na styczniową, a zarazem ostatnią turę MDM pozostało 380 milionów dofinansowania na lokale mieszkalne. Jednakże oprócz tej kwoty ustalone zostały jednocześnie limity cenowe za 1 metr2 podług miast (stolic poszczególnych województw) podzielone na mieszkania z rynku pierwotnego i wtórnego. Ostateczna suma dopłaty stanowi średnią arytmetyczną limitów z tych dwóch rynków. Największe dofinansowanie ma być przyznane głównym miasto, potem gminom z nim sąsiadującym, a na końcu pozostałym miejscowościom. Takim sposobem kwoty dopłat z programu MDM wyglądają następująco:

 • Warszawa: 5 694,61 zł; 1* 4 244,69 zł; 2** 3 537,24 zł;
 • Poznań: 5 207,00 zł; 1* 4 070,40 zł; 2** 3 565,50 zł;
 • Kraków: 4 858,50 zł; 1* 4 347,00 zł; 2** 3 835,50 zł;
 • Wrocław: 4 858,50 zł; 1* 4 261,25 zł; 2** 3 664,00 zł;
 • Gdańsk: 4 852,00 zł; 1* 4 534,75 zł; 2** 4 217, 50 zł;
 • Olsztyn: 4 674, 50 zł; 1* 4 141,25 zł; 2** 3 608,00 zł;
 • Bydgoszcz/Toruń: 4 473,50 zł; 1* 4 026,25 zł; 2** 3 579,00 zł;
 • Kielce: 4 397,81 zł; 1* 3 834 zł; 2** 3 271,50 zł;
 • Katowice: 4 338,50 zł; 1* 3 908,00 zł; 2** 3 477,50 zł;
 • Lublin: 4 331,60 zł; 1* 3 878,10 zł; 2** 3 424,59 zł;
 • Rzeszów: 4 253,00 zł; 1* 3 651,00 zł; 2** 3 050 zł;
 • Szczecin: 4 159,50 zł; 1* 3 862, 50 zł; 2** 3 565,50 zł;
 • Białystok: 4 074,00 zł; 1*3 741,25 zł; 2** 3 408,50 zł;
 • Gorzów Wielkopolski/Zielona Góra: 4 017,00zł; 1* 3 850,25 zł; 2** 3 683,50zł;
 • Opole: 3 905,50 zł; 1* 3 533,25 zł; 2** 3 161,00 zł;
 • Łódź: 3 810,00 zł; 1*3 538 zł; 2** 3 266,00 zł;

W ramach programu MDM oprócz dofinansowania dostępne są darmowe usługi doradców zajmujących się dofinansowaniem.

* gminy sąsiadujące z głównymi miastami
** pozostałe miejscowości

Dodaj komentarz