Z powodu trwającej epidemii koronawirusa rząd przedstawił swoje propozycje, które mają pomóc przedsiębiorcom, służbie zdrowia i gospodarce w tym trudnym czasie. Przedstawiony pakiet, nazwany tarczą antykryzysową, będzie obejmował wsparcie, którego wartość ma wynieść 212 mld zł, co stanowi aż 9,2 proc. PKB.

Rząd podzielił swój projekt na pięć filarów. W ramach pierwszego, nazwanego „Bezpieczeństwo pracowników”, państwo ma pokryć 40 proc. wynagrodzenia do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Osoby samozatrudnione i na umowach cywilnoprawnych otrzymają 2 tys. zł brutto. Zapowiedziano również podwyższenie zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat, w razie wydłużenia terminu zamknięcia szkół.

Drugi filar to „Bezpieczeństwo przedsiębiorstw”. Tutaj na wsparcie mogą liczyć firmy, które w ciągu miesiąca stracą 20 proc. dochodów lub po 15 proc. w dwóch miesiącach. W takim wypadku będą mogły obniżyć wymiar pracy o 20 proc. Pozostałe 80 proc. będzie podzielone po połowie między pracodawcę i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych. Wstrzymane zostaną także rutynowe kontrole ZUSu, a pracodawcy zatrudniający do 9 osób będą mogli liczyć na 5 tys. zł rocznej pożyczki z Funduszu Pracy.

Przewidziano też zmiany w prawie bankowym. Bank nie będzie musiał badać zdolności kredytowej klienta, a w wypadku kończącego się kredytu obrotowego dla firm będzie on automatycznie odnawiany.

Fundusz Świadczeń Gwarantowanych pokryje również połowę kosztów przestojowego. Pensja q takim wypadku zostanie zredukowana o 50 proc., z czego połowę pokryje państwo.

Zapowiedziano także kredyty dla firm oraz możliwość uzyskania dofinansowania zabezpieczonego w 80 proc. gwarancjami w ramach programu de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dokapitalizowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz ubezpieczenia obrotu w KUKE.

W pakiecie znalazło się również odroczenie lub rozłożenie na raty płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS bez żadnych opłat oraz zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r. dla przedsiębiorców.

Tarcza antykryzysowa obejmuje też wsparcie dla najbardziej poszkodowanych branż. Będzie wydłużony z 30 do 180 dni czas na zwrot kosztów za niezrealizowane wycieczki. Firma turystyczna będzie to mogła zrobić także w postaci vouchera.

Za dwa tygodnie ma być gotowy program refinansowania umów leasingowych. Przeznaczono na to 1,7 mld zł.

Trzeci filar obejmuje działania w służbie zdrowia. W pakiecie przeznaczono na to 7,5 mld zł. Za to ma zostać m.in. zmodernizowana infolinia dla Pacjenta oraz Lekarza, informatyzacja oraz rozszerzony program Domów Opieki Medycznej (DDOM) dla osób starszych

Czwarty filar ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa depozytów, lokat, płatności. Tu decyzją Rady Polityki Pieniężnej obniżone zostały o jeden punkt stopy procentowe. NBP zapewnia także o dobrej sytuacji polskiej waluty i wystarczających rezerwach gotówki.

Ostatni filar ma pomóc w ożywieniu gospodarki. Fundusze z tej części pakietu o wartości 30 mld zostaną przeznaczone na m.in. infrastrukturę, modernizację szkół i szpitali, cyfryzację, energetykę czy biotechnologię

Rząd zapowiedział również automatyczne wydłużenie wiz i pozwoleń na pracę pracownikom z Ukrainy.

Dodaj komentarz