Nowy produkt zakłada wpłatę połowy środków na 3-miesięczną lokatę z oprocentowaniem w wysokości 8 proc. w skali roku, druga część lokowana jest na 2,5-letniej lokacie strukturyzowanej opartej na cenie palladu z możliwością uzyskania dodatkowego zysku przy pełnej ochronie kapitału, w dniu zakończenia inwestycji. Subskrypcja lokaty potrwa do 30 czerwca br.

Minimalna kwota lokaty wynosi 5 tys. złotych. Okres umowny części depozytowej kończy się po 3 miesiącach od momentu zakupu produktu. Po tym czasie klient otrzymuje środki pieniężne wpłacone na lokatę terminową wraz z gwarantowanym zyskiem. Z kolei okres umowny dla lokaty strukturyzowanej rozpoczyna się po zakończeniu okresu subskrypcji, tj. 1 lipca 2012 r.

Z uwagi na perspektywy wzrostu cen na aktywo bazowe dla struktury wybrano pallad. To nietypowy surowiec, który ze względu na niezwykłe właściwości fizyczne i chemiczne jest bezcenny w przemyśle motoryzacyjnym. Jest powszechnie stosowany w katalizatorach silników benzynowych, wykorzystywany w przemyśle telekomunikacyjnym do produkcji specjalistycznych styczników, części do komputerów, telefonów komórkowych, zegarków itp. Jest także cennym surowcem dla producentów biżuterii – stop złota z palladem to tzw. białe złoto, wysoko cenione przez klientów.

Za dotrzymanie okresu umownego lokaty strukturyzowanej klient otrzyma kwotę w zależności od kształtowania się ceny palladu według zasady:

1) jeżeli w okresie od 3 lipca 2012 do 29 grudnia 2014 cena palladu będzie niższa od bariery 160-190% (ostateczna wartość zostanie ustalona po zakończeniu okresu subskrypcji) początkowej wartości ceny palladu ustalonej w dniu 3 lipca 2012, to klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 100% wzrostu ceny palladu w dniu 29 grudnia 2014 w stosunku do ceny początkowej,

2) jeżeli cena palladu w tym samym okresie będzie równa bądź wyższa od bariery 160-190% początkowej wartości ceny palladu, to klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych oraz odsetki za okres umowny w wysokości 10% w skali 2,5 roku (4% w skali roku),

3) jeżeli w dniu 29 grudnia 2014 cena palladu spadnie w stosunku do ceny początkowej ustalonej w dniu 3 lipca 2012 i nie nastąpi sytuacja z p. 2), to klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanych w lokatę strukturyzowaną środków pieniężnych bez dodatkowego zysku.

 

Źródło: PKO Bank Polski

Dodaj komentarz