Quality Watch na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zapytał Polaków o ocenę 2019 roku pod względem ich prywatnej sytuacji finansowej. Okazuje się, że ponad połowa ankietowanych ocenia ten okres pozytywnie.

W raporcie BIG InfoMonitor pt. „Nastawienie do finansów” 52 proc. badanych uznało miniony rok pod względem finansowym jako udany. Ponadto 49 proc. stwierdziło, że jest usatysfakcjonowanym tym jak w 2019 roku przebiegały sprawy finansowe. Przeciwnego zdania było 35 proc. ankietowanych Polaków.

Przyczyną tak wysokiego stopnia zadowolenia okazują się nie być tylko rosnące płace, ale przede wszystkim umiejętne oszczędzanie. Na drugim miejscu wśród powodów zadowolenia wskazywano brak zaskakujących wydatków w 2019 roku. Kolejną pozycję zajął brak konieczności zaciągania kredytów i pożyczek. Co czwarty ankietowany wskazał, że w 2019 roku cieszył się z wyższych zarobków czy premii. Jedynie 16 proc. ankietowanych uznało, że zasadniczy wpływ na ich dobrą sytuację finansową miały programy socjalne, których byli beneficjentami w ubiegłym roku.

Z kolei jako powody niezadowolenia Polacy wskazywali przeważnie odwrotne sytuacje. Na brak oszczędności spośród niezadowolonych ze stanu finansów w 2019 roku narzekało 46 proc. ankietowanych. Co trzeci z nich wykazywał też rozczarowanie niskim wynagrodzeniem, a co czwarty brakiem możliwości znalezienia lepiej płatnej pracy. Ponadto co czwarty z niezadowolonych miał problemy z opłacaniem bieżących rachunków. Co piąty narzekał na zaciągnięte kredyty i pożyczki. Wskazywano także na rosnące ceny czy problemy zdrowotne, które obciążyły domowy budżet.

Pod względem geograficznym najwięcej zadowolonych ze swoich finansów w 2019 roku mieszka w województwie podlaskim (63 proc.) Kolejne miejsca należą do mieszkańców województwa lubelskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego (55-56 proc.).

Na drugim biegunie znaleźli się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Tutaj wręcz przeważają osoby, które negatywnie ocenili swoje finanse 2019 roku. Jest to jedyne takie województwo. Różnica jednak między niezadowolonymi a tymi, którzy są usatysfakcjonowani ze stanu swoich pieniędzy w minionym roku jest niewielka – 41 proc. do 36 proc. Niewielu zadowolonych w odniesieniu do średniej krajowej (49 proc.) było także w województwie lubuskim (37 proc.), w wielkopolskim (41 proc.), łódzkim i śląskim (po 43 proc.).

Dodaj komentarz