Grupa KBC, akcjonariusz Kredyt Banku i Banco Santander, akcjonariusz Banku Zachodniego WBK podpisały porozumienie w sprawie rozpoczęcia prac nad połączeniem Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku w jedną instytucję. Takie porozumienie podpisały również Zarządy obu banków.

W wyniku tej znaczącej dla polskiego sektora bankowego fuzji powstanie trzecia co do wielkości – pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów – instytucja finansowa w Polsce.

Zawarte porozumienie to ważna decyzja dla obydwu banków, ich akcjonariuszy, klientów i pracowników. Połączony podmiot będzie obsługiwać ponad 3,5 mln klientów. Będzie to silna instytucja o mocnych fundamentach, która wzmocni swoją obecność rynkową we wszystkich segmentach bankowości.

Dzisiejsze porozumienie zmieni polski rynek finansowy. Kredyt Bank stanie się w ten sposób częścią jednej z trzech najistotniejszych instytucji finansowych, stwarzając jej klientom nowe możliwości. Połączony bank będzie miał większe zdolności konkurowania, a to oznacza jeszcze szerszą i lepszą ofertę produktów i usług – powiedział Maciej Bardan, prezes zarządu Kredyt Banku.

Banco Santander to jeden z największych banków w Europie, dynamicznie rozwijający się również w Polsce. Wraz z tą transakcją Banco Santander zwiększy obecność w Polsce, jednym ze swoich rynków podstawowych, zaznaczając tym samym długoterminowe zaangażowanie w tym rejonie.

W następstwie połączenia, Banco Santander obejmie ok. 76,5% akcji połączonego banku, KBC ok. 16,4%, pozostałe udziały przypadną inwestorom mniejszościowym. Banco Santander zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku z 16,4% do poziomu poniżej 10%. W tym celu, Banco Santander będzie dążyć do zaoferowania tych akcji inwestorom. Ponadto, aby pomóc KBC we wspomnianym obniżeniu zaangażowania, Banco Santander zobowiązał się do nabycia do 5% udziałów w połączonym banku. Ponadto, zamiarem KBC jest zbycie swoich pozostałych udziałów, z myślą o maksymalizacji ich wartości.

Fuzja zostanie poddana niezależnej ocenie przeprowadzonej przez oba banki, będzie także wymagała zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W załączeniu wspólna Informacja prasowa KBC i Banco Santander

***

Kredyt Bank powstał w 1990 r. jako jeden z pierwszych prywatnych banków w Polsce. Obecnie jest dużym, giełdowym bankiem uniwersalnym, od lat zajmującym miejsce w pierwszej dziesiątce największych banków w Polsce.

Kredyt Bank dysponuje siecią 373 placówki na terenie całego kraju. Ponadto klienci mogą dziś korzystać z ponad 6700 bezpłatnych bankomatów. Do ich dyspozycji są również alternatywne formy dostępu do usług oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych – system bankowości elektronicznej KB24 oraz Call Center, dzięki którym klienci mają możliwość korzystania z produktów i usług banku z dowolnego miejsca w kraju i za granicą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Informacje prasowe Kredyt Banku S.A.

Dodaj komentarz