Wielu rodziców jeszcze przed narodzinami dziecka dokonuje pierwszych niezbędnych zakupów, dbając o to, aby niczego mu nie zabrakło, jednak oprócz bieżących potrzeb bardzo ważna jest również przyszłość malucha. Z tego też względu bardzo dużą popularnością, szczególnie od czasu uruchomienia programu 500 plus, cieszy się polisa posagowa, ponieważ są na niej gromadzone środki, które z pewnością ułatwią wejście w dorosłość, a także dadzą dziecku finansowe bezpieczeństwo w przypadku śmierci rodziców. Czym jednak jest polisa posagowa i co warto o niej wiedzieć przed podjęciem decyzji o jej zakupie?

Czym jest polisa posagowa?

Polisa posagowa to rodzaj ubezpieczenia, które łączy w sobie dwie funkcje, a mianowicie funkcję inwestycyjną oraz funkcję ochronną. Taką polisę może założyć dla dziecka każdy rodzin, jednak zobowiązany jest do tego, aby co miesiąc wpłacać z góry określone składki, gromadząc tym samym kapitał, który dziecko będzie mogło otrzymać w określonym momencie, czyli najczęściej po osiągnięciu 18 roku życia, czy też w trakcie rozpoczęcia studiów. Na koniec trwania polisy zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do wypłaty dziecku sumy pieniędzy, która określona jest z góry, jednak może być również zależna od inwestycji przeprowadzanych przez zakład ubezpieczeń w trakcie trwania całej umowy.

Funkcja ochronna polisy

Jak zostało wspomniane na wstępie, polisa posagowa pełni nie tylko funkcję inwestycyjną, ale również ochronną, ponieważ w sytuacji, gdy dziecko straci rodzica, może otrzymać środki pieniężne w formie jednorazowej wypłaty lub też comiesięcznych transz, co ustalane jest zwykle indywidualnie podczas pospisywania stosownej umowy. Suma takiego świadczenia musi zostać podana na polisie, jednak warto wiedzieć o tym, iż zazwyczaj przewyższa ona kwotę wpłaconych przez okres trwania ochrony składek. Największą zaletą polisy posagowej jest to, iż od wypłaconych z niej środków pieniężnych nie trzeba płacić podatku od zysków kapitałowych, co w znaczący sposób odróżnia ją od innych tego typu produktów.

Na co należy zwrócić uwagę podczas wyboru polisy posagowej?

Decydując się na zakup polisy posagowej, nie należy wybierać pierwszej lepszej oferty, ponieważ nie każde towarzystwo ubezpieczeń oferuje korzystne warunki. Z tego też względu konieczne jest zapoznanie się z ofertą różnych towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ każdy zakład w różny sposób wylicza np. ryzyko śmierci rodzica. Podczas wyboru polisy posagowej należy również zwrócić uwagę na to, czy zawiera ona jakieś dodatkowe opcje, za które konieczne będzie uiszczenie zapłaty. Bardzo często zdarza się tak, iż niektóre osoby decydują się na wcześniejsze zerwanie polisy, jednak w takim przypadku ubezpieczyciel żąda stosownej zapłaty. Kolejnym ważnym elementem, na który należy zwrócić uwagę, są proporcje pomiędzy składką ochronną a inwestycyjną. W sytuacji, gdy większa część składki obejmuje ochronę ubezpieczeniową, to zgromadzony kapitał będzie mniejszy i na odwrót. Gdy większa część składki zostanie rozdysponowana na część inwestycyjną, to kapitał będzie większy, jednak należy w tym przypadku liczyć się z ryzykiem inwestycyjnym. W następnej kolejności należy dowiedzieć się jaką minimalną kwotę składki należy wpłacać każdego miesiąca, aby móc dopasować ofertę adekwatną do zasobności portfela. W sytuacji, gdy oferta danego towarzystwa ubezpieczeniowego zostanie już wybrana, nie należy jej od razu podpisywać tylko bardzo dokładnie przeczytać. Najważniejsze w tym przypadku są ogólne warunki ubezpieczenia, a także ewentualne dodatkowe zapiski. Takie umowy są bardzo często konstruowane w niezrozumiały sposób, dlatego też w razie jakichś wątpliwości warto poprosić agenta o wyjaśnienie wszystkich nieścisłości.

Wady i zalety polisy posagowej

Wadą polis posagowych może okazać się fakt, że bardzo często, w wielu z nich wkomponowane jest ubezpieczenie na życie rodzica, które sprawia, że wpłacana składka nie jest w pełni inwestowana, bo część z niej, jest przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z ochroną.
Korzyści płynących z posiadania polisy posagowej jest na szczęście znacznie więcej, a najważniejsza to przede wszystkim zabezpieczenie przyszłości dziecka w sytuacji niespodziewanej śmierci rodzica. W przypadku takiej polisy niezwykle ważne jest również to, iż środki wypłacane z takiej polisy są zazwyczaj dużo wyższe niż suma wpłaconych składek, dzięki czemu dziecko ma dosyć dobrze zapewniony start w dorosłość. Kolejną zaletą polisy posagowej jest fakt, iż nie trzeba od wypłaconych środków pieniężnych płacić podatku, co dla wielu osób jest niezwykle ważne. Jeżeli środki inwestowane są w bezpieczny sposób, gwarantujący nawet 5 ? 7 % zysku w skali roku, może się okazać, że po kilkunastu latach takiego gromadzenia kapitału, kwota na polisie nawet się podwoi.

***

Dodaj komentarz