Jakie polisy ubezpieczeniowe na życie możesz wybrać?

Podstawowa polisa ubezpieczeniowa na życie zapewnia wypłatę świadczenia po śmierci ubezpieczonego. Pieniądze są przekazywane osobom wskazanym przy zawieraniu umowy. Tego rodzaju pomoc jest dostarczana nawet w ciągu 24 godzin od zgłoszenia się do ubezpieczyciela. Umowa jest podpisywana na długi okres – minimum 10 lat. Jednak w tym czasie możesz je dowolnie modyfikować, np. wykupić dodatkowe pakiety.

Polisy ubezpieczeniowe na życie dają również możliwość inwestowania pieniędzy. Dzięki temu możesz powiększyć majątek, który zostanie przekazany Twoim bliskim. Jako ubezpieczony sam decydujesz o tym, jaką kwotę przeznaczysz oraz w co ma ona zostać zainwestowana. Ponadto polisa na życie może zostać rozszerzona o dodatkowe pakiety. Jednym z nich jest ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania. Zapewnia on szybki dostęp do specjalistów i badań diagnostycznych, a także wsparcie finansowe na walkę z chorobą lub dodatkową rehabilitację. Pakiet jest dostępny w dwóch wariantach – podstawowym (13 jednostek chorobowych) lub rozszerzonym (34 jednostki chorobowe).

Osobny pakiet w ramach polisy na życie jest dedykowany chorobom nowotworowym. Dzięki niemu nie trzeba martwić się o badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne (w tym profesorskie), a także pieniądze na prywatne leczenie. W ramach tego pakietu dostępna jest również pomoc assistance w codziennym życiu (np. opieka nad dziećmi). Polisę na życie możesz rozszerzyć także o:

  • pakiet dla chorych na cukrzycę,
  • ubezpieczenie na wypadek cukrzycy (dla osób, które jeszcze nie chorują),
  • ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu,
  • wsparcie na wypadek niezdolności do samodzielnego życia lub pracy.

Czym powinieneś kierować się przy wyborze polisy na życie?

Przy wyborze polisy na życie musisz dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia. Jest tam zawarty zakres pomocy oraz wyłączenia. Warto także, abyś zwrócił uwagę na sumę ubezpieczenia oraz dodatkowe pakiety – często przy niewielkiej dopłacie możesz uzyskać pomoc assistance lub inne wsparcie. Ważne są także: czas od momentu zgłoszenia do wypłaty świadczenia, czas trwania umowy oraz możliwość modyfikacji wybranych pakietów.

Dodaj komentarz