Jedynie Grecja i Węgry wyprzedzają Polskę w Unii Europejskiej pod względem liczby posiadanych przez obywateli pieniędzy w gotówce. W naszym kraju ma ich być w obiegu 215 mld złotych, co stanowi 9,5 proc. PKB.

Jako najczęstszy powód takiego stanu rzeczy wskazuje się zbyt niskie odsetki w ofertach depozytów bankowych. Z tego względu Polacy są mniej chętni gromadzić na nich pieniądze i wolą jej po prostu trzymać w domu. Jak tłumaczą eksperci, produkty bankowe z oprocentowanie na poziomie 1-2 proc., przy obecnym poziomie inflacji, nie stanowią wystarczającej zachęty, by lokować tam pieniądze. Nie jest to jednak cecha tylko polskiego rynku. Podobny trend można zaobserwować w całej Europie.

Drugi jednak powód zwiększonej ilości gotówki na rynku jest już bezpośrednio związany z sytuacją polskiej gospodarki. Mniejsze bezrobocie, wzrastająca liczba transferów socjalnych i rosnące zarobki spowodowały, że w kieszeniach Polaków jest więcej pieniędzy. Potwierdzają to dane z GUS i NBP. Na podstawie tzw. wskaźnika ufności konsumenckiej, który w czerwcu wyniósł 3,1, stwierdzono, że Polacy coraz więcej oszczędzają. Jest to bowiem najwyższy poziom tego wskaźnika od 1997 roku. Ten wniosek potwierdza również raport ING, w którym zapytani Polacy w 71 proc. zadeklarowali gromadzenie oszczędności, co stanowi wzrost o 1 proc. w stosunku do roku ubiegłego.

Jak podaje NBP, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku poziom wartości pieniędzy w banknotach lub bilonie będących w obiegu wzrósł o 11,7 mld złotych. Z raportu NBP wynika ponadto, że 60 proc. znajdujących się w obiegu pod koniec czerwca banknotów stanowią banknoty o nominale 100 złotych. Na drugim miejscu są 200-złotówki, które stanowią 30 proc. Z kolei te o wartości 500 złotych to niecałe 0,8 proc. wszystkich banknotów, lecz pod względem ogólnej liczby wartości to już 4 proc.

Ekonomiści w obecnej skłonności Polaków do trzymania gotówki nie dostrzegają na razie zagrożenia. Co ciekawe, polscy obywatele paradoksalnie coraz chętniej korzystają z kart bankowych. Jak pokazywały dane opublikowane w czerwcu tego roku, już co 10 Polak dokonuje wyłącznie transakcji bezgotówkowych.

Dodaj komentarz