W sytuacji, kiedy znajdziemy się w potrzebie posiadania większej sumy gotówki – a zwykle tego typu okoliczności są nieprzewidywalne – dobrze byłoby wiedzieć, w jaki sposób ubiegać się o pożyczkę gotówkową z jednej strony, z drugiej natomiast warto mieć świadomość, że w celu otrzymania pieniędzy musimy udowodnić, że spełniamy wymagane warunki.

Gdzie i w jaki sposób starać się o pożyczki gotówkowe?

Możliwości ubiegania się o pożyczki gotówkowe jest bardzo wiele. Można bowiem brać pod uwagę zarówno banki stacjonarne, jak i banki online lub wszystkie instytucje zajmujące się pożyczaniem pieniędzy. W przypadku banku online należy wypełnić odpowiedni formularz, pamiętając jednak, że każdy błąd, który się do niego wkradnie, spowoduje odmowę udzielenia pożyczki.

Ubieganie się o kredyt a towarzyszące tej procedurze formalności

Większość portali internetowych nie wymaga żadnych zaświadczeń, co w bardzo dużym stopniu ułatwia proces starania się o kredyt i powoduje, ze formalności z nim związane zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Należy więc – w wielu przypadkach – określić wysokość wymaganej kwoty z jednej strony, z drugiej natomiast wskazać, w jaki sposób pożyczka będzie spłacana.

Niejednokrotnie więc kredyt gotówkowy można uzyskać bez wychodzenia z domu, czyli wystarczy mieć po prostu dostęp do komputera i Internetu. To bardzo uproszczona metoda, ale należy pamiętać, że banki i serwisy zabiegają o klientów i wręcz prześcigają się w ułatwianiu im dostępu do pożyczek gotówkowych, lansując hasła typu -pieniądze od ręki?, -pożyczki gotówkowe bez zaświadczeń?. Zapewnieniu sobie odbiorców służy wiele podobnych sloganów, co jednak nie oznacza, że każda osoba może uzyskać pieniądze.

Warto podkreślić, że nawigacja na stronach internetowych jest bardzo prosta i w znacznym stopniu pozwala na szybkie wybranie odpowiedniej opcji – zarówno jeśli chodzi o wysokość pożyczki, liczbę rat, okres spłaty, jak i najkorzystniejsze dla danej osoby warunki.

Jakie kryteria muszą być spełnione w celu uzyskania pożyczki gotówkowej?

Na decyzje banku bądź instytucji zajmujących się świadczeniem usług w zakresie finansów wywierają wpływ różnorodne czynniki, zaczynając od wieku, a na wysokości dochodów kończąc.

Wiek
Niekwestionowanym, niepodlegającym dyskusji i niepodważalnym kryterium jest wiek. Ubiegająca się o pożyczkę gotówkową osoba musi być pełnoletnia.
Emeryci i renciści
Jest to grupa, która rzadko spotyka się z odmową uzyskania kredytu, ponieważ ma stałe dochody i żaden bank nie ryzykuje, że któraś z tych osób straci pracę, a tym samym stanie się niewypłacalna.

Wymagane dokumenty
Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pożyczki gotówkowej jest zobligowany do przedłożenia dokumentu tożsamości, za pomocą którego zostaną wprowadzone do wniosku wszystkie dane personalne, łącznie z potwierdzeniem polskiego obywatelstwa.

Historia kredytowa
Zdolność kredytowa pożyczkobiorców ma kluczowe znaczenie w przypadku ubiegania się o pożyczki gotówkowe. Jeżeli ktoś ma pozytywną historię kredytową, korzystał w przeszłości z kredytu, a co więcej, spłacał go w określonym czasie, nie musi obawiać się odmowy ze strony banku lub innej instytucji.

Wysokość dochodów
To kolejny dokument, którego przedstawienia wymagają banki i niektóre instytucje udzielające kredytów. Warto podkreślić, że w celu wzmocnienia swojej szansy na uzyskanie pożyczki wnioskodawca może wykazać wszystkie rodzaje dochodów pochodzących z różnych źródeł. Mogą to więc być pensje, zlecenia, umowy o dzieło, dochody z pracy poza granicami kraju, z rolniczej lub gospodarczej działalności oraz na przykład dochody współmałżonka.

Gdy bank odmówi kredytu…

Z taką sytuacją zwykle nikt się nie liczy i dla większości osób okazuje się ona dużym zaskoczeniem. Co zrobić, kiedy bank zdecydowanie staje na stanowisku, że pożyczka gotówkowa nie może być przyznana?

Pomimo tego, że wiąże się to z dużym stresem i zaskoczeniem, nie oznacza jeszcze końca działań. O niezbędne fundusze można strać się poza bankiem, korzystając chociażby z tak zwanych chwilówek czy innego rodzaju krótkoterminowych pożyczek. Dobrze byłoby jednak – z myślą o przyszłości – przeanalizować swoją sytuację finansową, sprawdzić dane w Biurze Informacji Kredytowej i doprowadzić przede wszystkim do poprawienia własnej wiarygodności.

Chociaż dostęp do pożyczek gotówkowych jest bardzo prosty, nie należy zapominać, że spłacając je w określonym terminie, pracujemy na historię kredytową, która w przyszłości może zaważyć na podjęciu przez bank korzystnej dla nas decyzji.

Dodaj komentarz