Obecnie wielu Polaków zmaga się z problemami mieszkaniowymi. Określenie to jest bardzo pełne, jak i zawiera w sobie szereg różnych sytuacji, w jakich pozostają Polacy. Rządowy program MIESZKANIE PLUS ma być szansą na rozwiązanie tej trudnej sytuacji mieszkaniowej wielu naszych rodaków.

Jak wygląda obecnie sytuacja mieszkaniowa Polaków?

Statystyki na temat sytuacji mieszkaniowej Polaków nie są najlepsze. Dlaczego? Przede wszystkim wskazują, że :

 • Coraz więcej zwłaszcza średniozamożnych, młodych małżeństw z dzieckiem, miesięcznie przeznacza od 800 – 2400. 00 PLN na czynsz najmu mieszkania,
 • Spory jest odsetek osób, które płacą wysokie czynsze najmu mieszkania, a nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej do tego, aby skorzystać z kredytu mieszkaniowego, zdecydować się na zakupienie własnego mieszkania,
 • Zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, np. Warszawa, Kraków, Trójmiasto obserwuje się, że czynsze najmu mieszkania są bardzo wysokie,
 • Ceny mieszkań własnościowych od deweloperów są również bardzo wysokie,
 • Wiele osób dla zakupienia własnego mieszkania zaciąga kredyty hipoteczne nawet na okres 25 – 30 lat, gdzie dodatkowo oprócz kapitału muszą zwrócić również Bankowi koszty kredytu, prowizje, opłaty przygotowawcze, odsetki umowne itp.,
 • Wiele osób z uwagi na zmianę sytuacji materialnej w skutek zaciągnięcia drogich kredytów mieszkaniowych popada w stan niewypłacalności.

Trzy filary rządowego programu MIESZKANIE PLUS, czy rzeczywiście -na plus??

Obecny Rząd od początku gorliwie zapowiadał, iż będzie realizował programy socjalne, adresowane zwłaszcza do ludzi średniozamożnych. W takich realiach powstał i został już zresztą skutecznie wdrożony program 500+, będący wsparciem materialnym dla rodzin, wychowujących więcej niż jedno dziecko. Program MIESZKANIE PLUS ma być kolejnym takim wsparciem, co wielokrotnie podkreśla Premier Beata Szydło, akcentując, iż niezwykle poważnie uwzględnia interesy, sytuację polskiej klasy średniej. Jest to wreszcie rozwiązanie adresowane do ludzi bardzo młodych, którzy to często z uwagi na chęć nabycia własnego mieszkania stosunkowo wcześnie popadają w zadłużenie, co potem zaburza normalne funkcjonowanie ich rodzin. Program MIESZKANIE PLUS ma nadto umożliwić Polakom regularne oszczędzanie na poczet rzeczywistego dojścia do własności nieruchomości mieszkaniowej. Analizowany program został zbudowany i ma opierać się na trzech filarach:

 • Filar I – Narodowy Fundusz Mieszkaniowy: mieszkania będą budowane na nieruchomościach, będących własnością Skarbu Państwa,
 • Filar II – ustawicznie promowanie, wspieranie idei budownictwa społecznego,
 • Filar III – umożliwianie Polakom prowadzenie regularnego oszczędzania na cele mieszkaniowe (Indywidualne Konta Mieszkaniowe).

Mieszkania mają być więc według założeń budowane przede wszystkim na gruntach, które są własnością Skarbu Państwa. Możliwe jest, że będą również wznoszone na gruntach prywatnych, ale wtedy ich właściciele zyskają specjalny certyfikat. Program przewiduje szczególne promowanie idei budownictwa społecznego, zatem wprowadzone będą różne rozwiązanie, które rzeczywiście będą to umożliwiały, np. specjalne dotacje dla samorządów gminnych, chcących czynnie angażować się w budowanie mieszkań komunalnych. Wprowadzane będą także formy finansowego wspierania budowy takich mieszkań, np. udzielanie na te cele kredytów preferencyjnych. Trzeci natomiast z filarów przedmiotowego programu to indywidualne konta mieszkaniowe. Dzięki nim ludzie będą mogli systematycznie odkładać środki na cele mieszkaniowe, a państwo będzie to wspierało, poprzez wypłacanie specjalnych premii od już odłożonych środków. Pierwsze książecki mieszkaniowe oszczędzania na szeroko rozumiane cele mieszkaniowe najpewniej zaczną funkcjonować od 2018 roku. Na rok natomiast 2019 planowane są już pierwsze wypłaty kwoty premii od zaoszczędzonych środków. Zatem widać, że analizowany program:

 • jest realną szansą Polaków na szybsze uzyskanie mieszkania własnościowego,
 • jest formą ochrony Polaków przed nadmiernym zadłużeniem w celu uzyskania własnego lokalu mieszkalnego,
 • będzie formą wsparcia dla Polaków w systematycznym oszczędzaniu na cele mieszkaniowe,
 • będą nadzieją dla ludzi średniozamożnych na uzyskanie własnego mieszkania.

Czy program MIESZKANIE PLUS doprowadzi do rewolucji na rynku nieruchomości?

Analizowany program już od pierwszych chwil po ogłoszeniu jego założeń budzi wiele emocji, jak i jest żarliwie komentowany. Stanowiska jednak komentujących nie są spójne. Dlaczego? Jest oczywiście grono zwolenników tego programu, wskazujących, jak bardzo to pogram przydatny, jak może poprawić poziom życia Polaków. Program ten jest wreszcie postrzegany jako rozwiązanie, będące wyrazem szczególnej troski o interes ludzi średniozamożnych, ludzi dopiero zakładających rodziny, ludzi młodych. Jest nadzieją dla wszystkich, którym np. brak zdolności kredytowej do tej pory wyraźnie blokował zakupienie własnego mieszkania pod kredyt hipoteczny. Nie brak jednak głosów sceptycznych wobec tego programu. Krytyce poddaje się charakter książeczek mieszkaniowych, czy rzeczywiście to korzystne rozwiązanie, czy rzeczywiście lokujący środki na takich książeczkach będą mogli w dowolnym momencie je wypłacić, jak wysokie będą wreszcie premie ze strony Rządu wypłacane w stosunku do środków odłożonych na takiej książeczce. Podobne obawy budzi również fakt, kto tak naprawdę będzie mógł skorzystać z takiego programu. Dla wielu nie są jasne kryteria, jakie musi spełnić osoba, która będzie chciała z programu tego skorzystać. Wątpliwie jest to, czy np. osoby samotne, single, osoby rozwiedzione będą miały również umożliwiony dostęp do tego programu, czy będzie on może bardziej promował np. rodziny wielodzietne, czy rodziny z małymi dziećmi. Podobnych wątpliwości jest znacznie więcej. Wskazuje się, że mieszkania wybudowane w ramach tego programu będą generalnie tanie do kupna, tanie do najmu. Zatem pojawia się kolejne pytanie, gdzie będą więc te mieszkania budowane, w jakim standardzie, czy w jakiej jakości budownictwa. Realizowanie budowania mieszkań w ramach tego programu zdaniem wielu może doprowadzić wreszcie do rewolucji cenowej na rynku nieruchomości, dlaczego? Po pierwsze, zapewne takie inwestycje budowlane sprawią, że spadnie popyt na mieszkania od deweloperów. Zakupienie mieszkania w ramach tego programu będzie najzwyczajniej w świecie rozwiązaniem tańszym. Zatem, deweloperzy, chcąc utrzymać dotychczasowy poziom zysków, bardzo jest prawdopodobne, że będą jeszcze bardziej podnosić ceny swoich mieszkań. Możliwy jest również drugi scenariusz, że deweloperzy utrzymają na dotychczasowym poziomie ceny swoich mieszkań, ale mogą zmienić charakter ich budowania, np. wprowadzając jeszcze tańsze materiały, co może skutkować niższą jakością takich lokali.

Jak więc widać?.

analizowany program jawi się bardzo interesująco. Jest rozwiązaniem zdecydowaniem korzystnym dla ludzi o trudnej sytuacji finansowej, czy słabej zdolności kredytowej. Przedstawiciele tej grupy społecznej bardzo często nie mają szansy na uzyskanie kredytu, zatem przez całe życie pozostają na wysokich czynszach najmu mieszkania. Zaciągnięcie kredytu hipotecznego jest również dzisiaj bardzo kosztownym przedsięwzięciem, co doprowadza do wysokiego zadłużenia wielu nawet bardzo młodych ludzi już na starcie ich samodzielnego życia. Nadal jednak program MIESZKANIE PLUS budzi wiele emocji i wątpliwości. Pozostaje więc jedynie na tym etapie mieć nadzieję, że już niebawem zostanie on szczegółowo doprecyzowany, jak i jasno będą wskazane kryteria, umożliwiające skorzystanie z tego rozwiązania.

Dodaj komentarz