Rząd zaakceptował wstępny projekt budżetu na 2019 r. Przedstawiony dokument zakłada minimalnie wolniejsze tempo wzrostu gospodarczego i rekordowo niski deficyt budżetowy.

W zatwierdzonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy przewidziano, że w przyszłym roku wzrost PKB będzie kształtował się na poziomie 3,8 proc. Jest to jedynie o 0,1 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Inflacja z kolei będzie wynosić 2,3 proc. Centrum Informacyjne Rządu podało również, że deficyt budżetowy w 2019 będzie mniejszy aż o 13 mld zł (z 41,5 mld do 28,5 mld). W relacji do PKB to najniższy deficyt w historii. Rekordowo niski ma być też deficyt sektora finansów publicznych wynoszący 1,8 proc. PKB (według metodyki unijnej wystarczy, aby był on niższy niż 3 proc. PKB).

W zakładanych wydatkach (415 mld zł) rząd przewidział pieniądze na kontynuację programu ?Rodzina 500 plus? oraz na rozpoczęcie programu ?Dobry start?, w którym każde dziecko w wieku szkolnym ma otrzymywać 300 zł na wyprawkę. Ponadto w tej części budżetu uwzględniono skutki obniżenia wieku emerytalnego czy wprowadzenia ?Konstytucji dla biznesu?, w tym ?małego ZUS? dla przedsiębiorców, uzyskujących przychód w wysokości nieprzekraczającej w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Rząd chce dokonać również podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej, podwyższyć nakłady na obronność i modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej, a także dotować projekty w obszarze mieszkalnictwa.

Dochody do budżetu państwa (386.9 mld zł) ma zapewnić kontynuowanie działań w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego. Kluczową rolę przypisuje się tutaj mechanizmowi podzielnej płatności (ang. split payment) oraz ustawie o przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (STIR). W komunikacie CIR zaznaczono również kontynuację procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych online, opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich, i wprowadzenie obowiązku raportowania schematów budżetowych. Ponadto rząd chce w 2019 r. ustanowić nową 9-proc. stawkę w podatku CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz ulgi podatkowe związane ze wspieraniem innowacyjności.
W ustawie przewidziano także budżet środków europejskich. W nadchodzącym roku dochody w nim będą wynosić 69,7 mld zł, wydatki natomiast 85,3 mld zł. Deficyt tej części budżetu wyniesie 15,6 mld zł.
Zdaniem Ministerstwa Finansów przyjęty przez rząd projekt ustawy budżetowej ?gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo finansów publicznych?.

Autor: Jakub Wojas

Dodaj komentarz