Posiadanie rachunku w walucie obcej do tej pory było istotne głównie dla osób, które w tejże walucie obcej uzyskują wynagrodzenie. Teraz jednak pojawia się coraz więcej racjonalnych powodów, dla których Klienci Banku decydują się na posiadanie takiego produktu. Z uwagi na to, warto te powody poznać, jak i wskazać najkorzystniejsze obecnie na rynku oferty prowadzenia rachunków bankowych, walutowych dla osób indywidualnych.

Rachunek walutowy, czyli jaki?

Rachunek walutowy, to rachunek w uproszczeniu mówiąc prowadzony przez działające na terenie polskiego sektora bankowego instytucje bankowe, ale w walucie innej niż PLN. Jeśli więc na ten rachunek będą dokonywane wpłaty w tożsamej walucie, tak zostaną na nim zaksięgowane. Jeśli jednak na rachunek walutowy przykładowo w EUR zostaną wpłacone środki w PLN, wpierw zostaną według aktualnego kursu na chwilę wpłaty przewalutowane i odpowiednia równowartość tej kwoty PLN zostanie zaksięgowana na rachunku walutowym w EUR. Tak więc rachunek walutowy, jest prowadzony w walucie obcej i dokonywane na niego w walucie innej wpłaty wpierw są przewalutowane.

Z myślą o kim Banki oferują rachunki walutowe?

Rachunek walutowy to produkt bankowy, którego posiadanie jest szczególnie korzystne, w przypadku określonych Klientów, tj. osób, które:

 • uzyskują wpływy w walucie obcej, np. wynagrodzenie, emerytury, inne świadczenia;
 • uzyskują wpłaty od Kontrahentów w walucie obcej;
 • odbywają regularnie (często) zagraniczne podróże;
 • mieszkają przez dłuższy czas za granicą;
 • odbywają wyjazdy naukowe (staże, studia) zagraniczne;
 • często dokonują zakupów za granicą;
 • realizują przelewy na rzecz osób, posiadających rachunek (rachunek odbiorcy) w walucie obcej;
 • posiadają inne produkty bankowe w walucie obcej, a z rachunku walutowego (w tożsamej walucie) chcą ustawić automatyczną spłatę tego produktu;
 • ponoszą opłaty w walucie obcej.

Na co zwrócić uwagę przy poszukiwaniu najkorzystniej oferty rachunku walutowego?

Osoby rozpoczynające poszukiwanie prawdziwie atrakcyjnej oferty rachunku walutowego powinny zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • czy istnieje jednorazowa opłata od uruchomienia takiego rachunku walutowego;
 • jaki jest koszt (opłata) za prowadzenie takiego rachunku walutowego;
 • czy Bank przewiduje specjalne warunki, po których spełnieniu posiadacz rachunku walutowego będzie zwolniony z opłaty za jego prowadzenie (np. po przekroczeniu pewnej skali obrotów na rachunku w ciągu miesiąca);
 • jaki jest koszt dokonywania przelewów zagranicznych;
 • jaki jest koszt prowadzenia, wydania karty debetowej do rachunku walutowego;
 • czy za wypłaty z bankomatów zewnętrznych środków z tego rachunku jest pobierana prowizja;
 • czy stali Klienci danego Banku, mają zapewnione preferencyjne warunki przy założeniu, posiadaniu rachunku walutowego;
 • czy do rachunku walutowego jest prowadzona specjalna aplikacja mobilna;
 • czy z poziomu rachunku walutowego można korzystać z innych produktów, np. zakładać lokaty walutowe;
 • w jakich walutach dany Bank prowadzi rachunki walutowe dla Klientów.

Obecnie rynkowa oferta rachunków walutowych jest bardzo bogata

Analiza prezentowanych na stronach internetowych Banków ofert rachunku walutowego pozwala uznać, że wybór tego produktu w polskim sektorze bankowym jest obecnie szeroki. Te zasługujące na wyróżnienie to zdecydowanie:

 • Oferta Alior Banku – Kantor walutowy – gdzie nie ma opłaty za otwarcie konta, prowadzenie rachunku, bardzo szeroki jest wybór dostępnych walut, w jakich konto takie może być prowadzone, posiadacze tego produktu mają dostępną wygodną aplikację mobilną, jak również uzyskują bezpłatną kartę do rachunku;
 • Oferta ING Banku Śląskiego – Rachunek walutowy – brak opłaty za otwarcie konta i jego prowadzenie, bezpłatne przelewy przychodzące;
 • Oferta WBK Banku Zachodniego – Konto24walutowe – niskie opłaty, możliwość założenia i korzystania z oszczędnościowego konta walutowego, wygodna aplikacja mobilna do obsługi konta.

Oferty innych Banków również mają pewne szczególne udogodnienia w ofercie, np. możliwość zakładania z poziomu rachunku walutowego specjalnych lokat w walucie obcej (oferta Deutsche Banku), czy korzystne warunki i koszty przewalutowania (oferta Nest Konto Waluta), jak i inne.

Sumując, należy stwierdzić, że we współczesnym zglobalizowanym świecie człowiek wchodzi w rozliczne relacje o międzynarodowym zakresie. To jeszcze bardziej przekonuje, że warto rozważyć założenie rachunku walutowego. Oferta Banków w tym zakresie jest zdecydowanie szeroka. Przed wyborem produktu tej postaci, warto dokonać analizy rynkowych ofert, poznać rachunki walutowe, które zyskują najlepsze oceny w najnowszych rankingach.

Dodaj komentarz