Ranking kredytów hipotecznych – wrzesień 2018

Ranking kredytów hipotecznych – wrzesień 2018

Banki ciągle chętnie rozdają kredyty hipoteczne, ale w każdym miesiącu ich warunki mogą być inne. Jak wygląda pod tym względem wrzesień? Który bank może zaproponować najlepszą ofertę? Zapraszamy do naszego rankingu kredytów hipotecznych na wrzesień 2018.

Przy wyborze kredytu hipotecznego należy zwrócić uwagę nie tylko na marże czy maksymalny okres kredytowania. Już na wstępnym etapie mogą znaleźć się ukryte opłaty np. za samo rozpatrzenie wniosku. Banki niekiedy obudowują swój produkt również dodatkowymi wymogami, jak założenie konta oszczędnościowego czy posiadanie ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i hospitalizacji. To wszystko decyduje oczywiście o kosztach całego kredytu i jednocześnie pozycjach ofert poszczególnych banków w naszym rankingu.

1. PKO Bank Polski
Zwycięzcą naszego zestawienia został w tym miesiącu PKO Bank Polski ze swoim kredytem ?Własny Kąt Hipoteczny?. Oferta ta charakteryzuje się niewielkim wkładem własnym wynoszącym 10 proc. Oznacza to, że bank może sfinansować nam aż 90 proc. wartości nieruchomości, z czego 25 proc. można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel.
Okres kredytowania wynosi tutaj rekordowe 35 lat. PKO BP daje również możliwość skorzystania z wakacji kredytowych, czyli jednorazowego w ciągu roku przesunięcia spłaty rat. Ponadto można także zawiesić spłatę zobowiązania na okres do 36 miesięcy. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu, ale istnieje przy tym wymóg posiadania 4-letniego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy i hospitalizacji. Klient powinien też założyć konto osobiste, które będzie zasilane przez cały okres spłaty kwotą minimum 5 000 zł. By uniknąć podwyższenia marży o 0,1 proc. należy skorzystać z oferty karty kredytowej PKO BP.
Kredyt hipoteczny ?Własny Kąt? jest oprocentowany zmienną stopą 3,47 proc. RRSO wynosi 4,25 proc.

2. Raiffeisen Polbank
Drugie miejsce w naszym rankingu należy do Raiffeisen Polbanku. RRSO wynosi tutaj 3,89 proc. Bank nie pobiera również prowizji, ale wymaga, aby klient wykupił ubezpieczenie na życie lub od utraty stałego źródła dochodów. Raz w roku można zawiesić spłatę jednej raty kredytu, natomiast dwa razy w roku można trzymiesięczne raty obniżyć o połowę lub zwiększyć dwukrotnie. Minimalny wymagany wkład własny to jedynie 10 proc. Nie można jednak przeznaczyć kwoty finansowania na dowolny cel.
Oprocentowanie przy tej ofercie wynosi 3,73 proc. Klienci comiesięcznie zasilający swój rachunek w Raiffeisen Polbanku kwotą minimum 2 500 zł i posiadających kartę debetową wydawaną do konta mogą jednak obniżyć marżę kredytu o 0,1 proc . Kolejna obniżka o 0,1 proc. przewidziana jest za posiadanie karty kredytowej lub limitu zadłużenia na koncie, lub Kredytu Bezpiecznego na cały okres kredytowania hipotecznego. Aż o 0,4 proc. może być niższa marża tych klientów, którzy przystąpią do oferowanego przez bank grupowego ubezpieczenia na życie oraz wskażą bank jako uposażonego z tytułu tego ubezpieczenia. Na tym samym poziomie jest obniżka za przystąpienie do grupowego ubezpieczenia na wypadek utraty stałego źródła dochodów oraz dokonanie na rzecz banku cesji praw do odbioru świadczenia. Z kolei za przystąpienie do bankowego grupowego ubezpieczenia nieruchomości i dokonanie na rzecz banku cesji praw do odbioru ubezpieczenia obniżka wynosi 0,1 proc. Jednakże nawet po skorzystaniu z tych wszystkich promocji marża nie może być niższa niż 2 proc.

3. Bank Milenium
Ostatnie miejsce na podium zajmuje Bank Milenium z kredytem ?Twoje Cztery Kąty?. Tutaj znów możemy dostać finansowanie na 90 proc. wartości nieruchomości, lecz nie ma możliwości przeznaczenia części tej kwoty na dowolny cel. RRSO jest też wyraźnie wyższe i wynosi 4,59 proc. Jednak posiadacze konta w tej placówce, na które przychodzi comiesięczny dochód lub korzystający z karty debetowej w kwocie minimum 500 zł miesięcznie mogą liczyć na obniżenie marży o 0,5 proc. Bank oferuje również możliwość dofinansowania wkładu własnego na poziomie od 10 do 30 proc. w zależności od liczby wychowywanych przez kredytobiorców dzieci.
Przy udzielaniu kredytu nie jest pobierana prowizja. Klient jednakże musi wykupić ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie nieruchomości. Zabezpieczeniem kredytu może być hipoteka inna niż kredytowana i niekoniecznie należąca do kredytobiorcy. Można też skorzystać z wakacji kredytowych raz w ciągu roku.

4. Bank Pocztowy
Tuż za podium uplasował się Bank Pocztowy. W ?Pocztowy Kredycie Mieszkaniowym? możemy maksymalnie uzyskać 80 proc. dofinansowania wartości nieruchomości, co oznacza, że nie każdego będzie stać na ten produkt. Z drugiej strony aż 30 proc. kwoty kredytu można przeznaczyć na dowolny cel. Bank pobiera jednak od transakcji jednoprocentową prowizję. Wśród udogodnień przygotowanych dla klientów jest możliwość 36-miesięcznej karencji w spłacie rat.
RRSO wynosi 3,98 proc., natomiast minimalna marża to 1,39 proc. Maksymalny okres kredytowania to 35 lat.

5. ING Bank Śląski
Dalszą pozycję zajął ING Bank Śląski. Warunki kredytu hipotecznego ?Mieszkaj Bez Kompromisów ? Lekka Rata? są tutaj w wielu miejscach dosyć podobne jak przy ofercie PKO BP. Maksymalny okres kredytowania to również 35 lat. Prowizja nie jest pobierana. Stopa oprocentowania jest identyczne i wynosi 3,47, natomiast RRSO jest nieco wyższe i utrzymuje się na poziomie 4,26 proc. Bank wymaga jednak wykupu polisy na życie, a także założenia konta z miesięcznymi wpływami na minimalny poziomie 2 000 zł przez pierwsze trzy lata kredytowania. Nie spełnienie tego warunku podwyższy marżę o 0,4 proc.
Wkład własny wynosi jednak przy tej ofercie już minimum 20 proc. Nie ma również możliwości dowolnego rozporządzenia przynajmniej częścią przyznanej kwoty.

6. Citi Handlowy
Kolejne miejsce w naszym zestawieniu zajął bank Citi Handlowy, który proponuje ?Kredyt Mieszkaniowy? na maksymalnie 30 lat z bardzo atrakcyjnym RRSO na poziomie 3,84 proc. Największym mankamentem tej oferty jest jednak znów wysoki wkład własny na poziomie 20 proc. Bank pobiera również prowizję wynoszącą 2,5 proc. wysokości przyznanej kwoty. Wymagane jest również posiadanie konta w Citi Handlowym zasilanego miesięcznymi wpływami od 5 000 zł netto.
Bank nie wymaga jednakże od kredytobiorców dodatkowych ubezpieczeń. Nie ma też opłat związanych ze wcześniejszą spłatą kredytu. Kredytodawca bierze także na siebie wycenę nieruchomości.

Oczywiście, to gdzie i w jakiej kwocie dostaniemy kredyt jest kwestią indywidualną. Powyższy ranking również ma charakter orientacyjny i dla niektórych oferta jednego banku ze względu na przygotowane udogodnienia będzie wydawać się niezależnie od jego pozycji atrakcyjniejsza od pozostałych. Niemniej to wśród tych placówek należy szukać w tym miesiącu najlepszego dla nas kredytu hipotecznego.

Autor: Jakub Wojas

Dodaj komentarz