Aż 190 tys. kredytów mieszkaniowych udzieliły banki w Polsce w 2017 roku. Ich łączna wartość to 44 mld zł. To najlepszy wynik w sektorze bankowym od sześciu lat. Skąd takie rekordy na rynku kredytów hipotecznych?

Jedną z przyczyn takiego boomu na rynku kredytów hipotecznych była zapowiedź wygasania rządowego programu ?Mieszkanie dla Młodych?. Wysokie wyniki sprzedażowe w związku z tą sytuacją odnotowane przez deweloperów zachęciły ich do podejmowania kolejnych inwestycji. Wybudowano 178 258 nowych mieszkań, co dało wzrost o 9,1% w stosunku do roku 2016. Jest to najlepszy wynik od 2008 roku. Rok 2017 okazał się też rekordowy pod względem wydanych pozwoleń na budowę. Wydano ich 194 775 sztuk, co oznacza wzrost o 7277 w porównaniu do roku poprzedniego. Prawie 47% wydanych pozwoleń stanowiły te na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Z przedstawionego Ogólnopolskiego raportu o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości wydanego przez Centrum AMRON wynika, że liczba kredytów hipotecznych nadal będzie wzrastać. Eksperci zakładają, że w 2018 roku jest spora szansa na przekroczenie pułapu 200 tys. kredytów hipotecznych o łącznej wartości sięgającej nawet 50 mld zł.

Struktura kredytów hipotecznych

Polacy wybierają kredyty hipoteczne w walucie krajowej. W 2017 roku prawie 99% wszystkich takich kredytów udzielono w złotych. Na okres kredytowania w przedziale 25-35 lat zdecydowało się najwięcej, bo ponad 63% kredytobiorców. Ciągle rośnie wartość kredytów hipotecznych. Tendencje wzrostowe dotyczą przedziału 200-300 tys. zł i 300-400 tys. zł (dane Centrum AMRON). Zauważalny jest natomiast spadek kredytów w wysokości do 200 tys. zł. Taka sytuacja ma związek z rosnącymi cenami nieruchomości, zwłaszcza w największych polskich aglomeracjach. Od wielu kwartałów wciąż utrzymuje się relatywnie duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi z najniższym poziomem LtV (współczynnik pomiędzy wysokością kredytu a wartością jego zabezpieczenia) wynoszącym do 30%, co świadczy o zakupie nieruchomości z niewielkim udziałem kredytu hipotecznego.

Przyczyny i obraz ożywienia na rynku kredytów hipotecznych

Za przyczyny wzrostu popytu na kredyty hipoteczne uznaje się kilka utrzymujących się trendów i innych kwestii.

Utrzymujący się niski poziom stóp procentowych.

W pierwszym kwartale 2018 roku odnotowano historycznie niskie podstawowe stopy procentowe. Przełożyło się to na najwyższą akcję kredytową od trzeciego kwartału 2011 roku i ponad 55 tys. zaciągniętych kredytów hipotecznych.

Według zapowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego taki stan rzeczy powinien się utrzymać co najmniej co końca bieżącego roku. Stosowany przez banki trzymiesięczny wibor obecnie kształtuje się na poziomie nieprzekraczającym 2%, podczas gdy jeszcze pięć lat temu był zdecydowanie wyższy i wynosił 5,13%. Planowana na drugi kwartał 2019 roku podwyżka stóp według ekspertów Związku Banków Polskich może zmotywować potencjalnych kredytobiorców do podjęcia decyzji o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jeszcze w tym roku.

Wzrost zaufania na rynku kredytów hipotecznych.

Na tę sytuację w główniej mierze wpłynęły nowe regulacje prawne w związku z wejściem w życie ustawy o kredycie hipotecznym, która wprowadza między innymi:

  • ograniczenia w podmiotach, mających uprawnienia do udzielania tego typu kredytów do podmiotów pozostających pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego,
  • ograniczenia w terminach wydawania decyzji kredytowych,
  • nowe zasady sprzedaży nieruchomości kredytowanych.

Wzrost popytu na nieruchomości.

Ogólne zainteresowanie poprawą warunków mieszkaniowych ciągle rośnie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż Polska zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej, zaraz po Rumunii, pod względem odsetka osób żyjących w przeludnionych mieszkaniach. Polacy decydują się wykorzystać sprzyjającą sytuację na rynku. Większe zainteresowanie nieruchomościami wynika także z lansowanego w mediach krajowych obrazu rentownego i bezpiecznego inwestowania w mieszkania na wynajem. Na podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości wpływają także sygnały o wzroście ich cen w niedalekiej przyszłości podyktowanym zwłaszcza wzrostem cen materiałów budowlanych, utrudnionym dostępie do gruntów pod inwestycje, a także zmniejszeniem siły roboczej w budownictwie.

Wzrost dostępności nieruchomości.

Na rynku deweloperskim w 2017 roku wzrosła liczba pozwoleń na budowę o 10,84%, a także liczba mieszkań oddanych do użytku o 10,65%. Oferta deweloperów jest coraz bardziej atrakcyjna, gdyż jest odpowiedzią na rosnące wymagania klientów.

Do ożywienia na rynku kredytów hipotecznych przyczynia się także wzrost płac.

Dodaj komentarz