PZU, największy z polskich ubezpieczycieli, w zeszłotygodniowym komunikacie prasowym informuje o wprowadzeniu zmian do swojej oferty dotyczącej OC komunikacyjnego. Rewolucja dotyczy sposobu likwidacji szkody – od teraz to PZU będzie bezpośrednio odpowiedzialne za jej szkody, naprawę pojazdu lub pokrycie kosztów wypadku, bez względu na to z jakiego ubezpieczenia korzystał sprawca.
Prezes zarządu PZU, Andrzej Klesyk stwierdził, że doświadczenia europejskich partnerów z branży ubezpieczeń OC pokazują jak wiele może zmienić to w dotychczasowym funkcjonowaniu rynku. W komunikacie prasowym czytamy między innymi:

?Kiedy w marcu 2012 roku prezentowałem strategię PZU to podkreślałem, że chcemy być najbardziej zorientowaną na klienta firmą ubezpieczeniową w naszym regionie. Na myśli miałem właśnie takie rozwiązania. Nowe, ułatwiające życie, zdejmujące obowiązki z klienckich barków. Rozwiązania, które dają jasny sygnał: możesz na nas polegać. W każdej sytuacji jesteśmy w PZU po to, aby pomagać.?

Bezpośrednia likwidacja szkód, którą zamierza wprowadzić PZU jest odpowiedzią na rosnące niezadowolenie konsumentów – poszkodowany nie ma żadnego wpływu na to, w którym miejscu sprawca posiada wykupione ubezpieczenie. Jak pokazują statystyki, dla prawie 70% osób czynnikiem decydującym o wyborze ubezpieczenia są jak najniższe koszty. W efekcie, z każdym rokiem wzrasta liczba skarg i zażaleń kierowanych do rzecznika ubezpieczonych z powodu przeciągania się postępowań i zaniżania wyceny.

Dzięki bezpośredniej likwidacji szkód problem ma zostać w pełni wyeliminowany. To ubezpieczyciel będzie musiał wziąć na siebie wszelkie sprawy poszkodowanego – dochodzić odszkodowania u ubezpieczyciela sprawcy. Jak twierdzi Tomasz Tarkowski, będący członkiem zarządu PZU, obecne problemy powoduje źle funkcjonujący system:

?(…) poszkodowany nie jest związany z ubezpieczycielem likwidującym szkodę. Dodatkowo wejście na rynek ubezpieczycieli specjalizujących się w -tanim OC? doprowadziło do zmiany tego ubezpieczenia w parapodatek. Rewolucyjna zmiana, którą proponujemy spowoduje, że poszkodowany klient stanie się podmiotem w relacjach z ubezpieczycielem.?

Przedstawiciele PZU twierdzą, że likwidacja bezpośrednia będzie dla kierowców silnym argumentem, aby przy wyborze oferty ubezpieczeniowej nie kierowali się tyko i wyłącznie ceną. Skorzystanie z usług podmiotu dobrze likwidującego szkody i oferującego atrakcyjne wyceny jest gwarantem sprawnego uzyskania należnych pieniędzy, przywrócenia pojazdowi optymalnego stanu technicznego, itd.

Kiedy miejsce ma wypadek, strona poszkodowana nie musi przejmować się żadnymi formalnościami. Wszystkie sprawy z ubezpieczycielem sprawcy załatwia bezpośrednio PZU. Szkodę zgłosić można telefonicznie, SMS-owo lub bezpośrednio w najbliższym oddziale przedsiębiorstwa. W umówionym terminie na oględziny auta przyjeżdża rzeczoznawca i podpisuje z nami umowę zlecenia na bezpośrednią likwidację szkody. Od tego momentu nie musimy się już martwić żadnymi formalnościami, czekamy jedynie na wypłacenie pieniędzy i/lub naprawdę samochodu.

autor: Damian Chmiel

Dodaj komentarz