Nadejście 2016 roku będzie czasem wielu zmian zarówno w finansach, w tym w sektorze bankowym, ale i bezpośrednio w podatkach. To oznacza, że również prawdziwa rewolucja zostanie przeprowadzona w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Ogólnie, wskazuje się, iż zaczną obowiązywać nowe wzory dokumentacji podatkowych (oświadczeń, czy deklaracji). Ta jednak zmiana dokumentacji ma znacznie głębsze podłoże.

Największe zmiany odczują wypełniający PIT -11, dlaczego?

Podstawą zmiany, która obejmie podatki uzupełniających PIT-11, jest właściwe rozporządzenie Ministra Finansów z 17 listopada 2014 roku. Zgodnie z nim podatnicy, uzupełniający PIT?11 w związku ze swoimi dochodami wypracowywanymi po 1 styczniu 2015 roku, będą się posługiwać nowym wzorem. Tak więc w uproszczeniu można przyjąć, iż płatnik w nowym formularzu będzie musiał szczegółowo określić pozycję podatnika. To więc tak naprawdę oznacza, czy ma on w Polsce tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Następnie, wpłynie to bezpośrednio na charakter obowiązku podatkowego. Do tej pory było zdecydowanie inaczej. Kwestie statusu rezydencji podatnika nie były w ogóle przedmiotem weryfikacji ze strony płatników. Gdy natomiast po zmianach w 2016 roku płatnik będzie uzupełniał druk PIT?11 dla niepolskich rezydentów, będą ciążyły na nim nowe obowiązki informacyjne, jak przykładowo podanie zagranicznego adresu, pod którym mieszka podatnik, czy jego zagranicznego numeru identyfikacji podatkowej. Podobnych zmian jest znacznie więcej. Nowe zmiany wymagają więc tak naprawdę od płatnika ustalenia szczegółowego wszystkich kwestii związanych z rezydencją podatkową swojego pracownika.

Od 1 stycznia 2016 roku wejdą w życie również nowe zwolnienia w PIT

Nowe zmiany będą przewidywały jednak także pewne preferencje. Tak więc zwolnione z PIT zostaną dwie kategorie dochodów. Pierwsza to dochody uzyskiwane w związku z zasiłkiem macierzyńskim. Tak więc zwolniony od podatku dochodowego będzie zasiłek macierzyński, dla którego podstawą wypłacania jest ustawa o społecznym ubezpieczeniu rolników, jak i zasiłek macierzyński, który jest wypłacany na podstawie art. 20 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw. Także zwolnienie to obejmie wszelakie kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, jak i uposażenia służb mundurowych przyznane im w ramach tzw. podwyższenia uposażenia.

Istotne zmiany podatkowe w sferze działów specjalnych produkcji rolnej

To jednak nie koniec gruntowych zmian w PIT. Mianowicie wejdzie tu nowy wzór do obiegu PIT – 6. Jest to konsekwencja zmian wiosennych, w których przyjęto, że tzw. deklarację o rodzajach oraz rozmiarach planowanej produkcji będą składać tylko te grupy podatników, którzy poziom swoich dochodów z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej szacują na bazie specjalnych norm szacunkowych dochodu liczonego według powierzchni upraw, czy wielkości (liczby) hodowanych zwierząt. Od 2016 roku zmieni się również termin, w jakim takie deklaracje wiadome strony będą musiały składać. Do tej pory był to koniec listopada w danym roku podatkowym, obecnie termin maksymalny złożenia takiego dokumentu to 20 stycznia roku podatkowego.

W pewnych przypadkach będą również nowe zasady składania korekt

W nowym roku zmienią się również zasady dokonywania korekty w sferze kosztów, jak i przychodów podatkowych. Warto jednak zaznaczyć, co często jest pomijane, że nowe zasady będą dotyczyły tylko wybranych kategorii. To oznacza, że takich korekt, u których źródła nie występuje błąd natury rachunkowej. Tak więc w nowym stanie prawnym (styczeń 2016), gdy pojawiają się szeroko rozumiane okoliczności mające wpływ na rozliczenie kosztów, przychodów podatkowych, będą rozliczane nie -wstecz?, jak było do tej pory, ale na moment ich rozpoznania, czyli w tzw. bieżącym okresie rozliczeniowym. Co więcej, takie korekty mają być przeprowadzane w miejscu, w którym jest wystawiana faktura specjalistyczna (korygująca). Korekta natomiast kosztów uzyskania przychodów będzie w przyszłym roku zaś w czasie, kiedy podatnik uzyska fakturę o treści korygującej.

Jak więc widać, od 1 stycznia 2016 roku wiele się zmieni w sferze podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe zmiany mają jedynie charakter przykładowy. Nowelizacja obejmuje bowiem również inne aspekty. Ich jednak charakter jest oceniany różnie. Nowe zasady dokumentowania dochodów w ramach PIT – 11 zdecydowanie dostarczą stronom nowych obowiązków, ale spodziewane jest też, iż uszczelnią system podatkowy, czy rzetelność przekazywanych informacji w tej sferze. Nowe zwolnienia w PIT są natomiast ukłonem w stronę określonych grup podatników, które do tej pory często podnosiły, iż nie odczuwają np. zwiększenia kwoty zasiłku macierzyńskiego z uwagi na ciężar podatkowy.

Dodaj komentarz