Oferta polis ubezpieczeniowych, które posiadają ubezpieczyciele, jest dzisiaj bardzo bogata. Ubezpieczyciele nie poprzestają jednak na oferowaniu Klientom jedynie polis standardowych, tj. np. polis ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczenia na życie, czy ubezpieczenia na wypadek utraty pracy. W ich ofercie pojawia się dzisiaj coraz więcej nowych, wręcz zaskakujących polis ubezpieczeniowych. Zasadne jest więc wskazać pewne ogólne cechy nowych, wprowadzanych polis ubezpieczeniowych.

Jakie polisy wprowadzają ubezpieczyciele do swojej oferty?

Przede wszystkim polisy, które do tej pory nie były spotykane. Nadto polisy, skupione wokół zjawisk, które stosunkowo często występują, są kosztowne. Tak więc potencjalni kupujący polisy za wszelaką cenę będą chcieli ubezpieczyć się na wypadek ich wystąpienia. Ubezpieczyciele również bacznie śledzą relacje, w jakich pozostają ludzie zwłaszcza dorośli. Widzą, jakie uprawiają sporty, ale i widzą, jakie dorośli ponoszą koszty w związku ze szkodami wyrządzonymi przez pozostające na ich utrzymaniu dzieci. Zatem obecnie wśród innowacyjnych polis, które można nabyć na krajowym rynku ubezpieczeń, wyróżnić należy między innymi:

  • Polisy dla uprawiających sporty, np. polisy ubezpieczeniowe dla nurków, polisy dla osób udających się na górskie wyprawy,
  • Polisy dla osób aktywnie korzystających z mass mediów, zwłaszcza Internetu, np. polisy ubezpieczenia od cyberataków,
  • Polisy dla studentów, np. polisy na wypadek warunku z przedmiotu egzaminacyjnego na uczelni.

Czy polisa ubezpieczenia od cyberataków to dobry wybór?

Zacznijmy od tego, co daje takie ubezpieczenie. Po pierwsze ubezpieczenie to jest idealne, gdy Internauta chce się zabezpieczyć na wypadek tego, gdyby osoby trzecie wysuwały wobec niego jako użytkownika Internetu określone roszczenia w związku z jego działalnością. Najprostszym przykładem, gdy taka ochrona okazuje się wysoce przydatna, jest sytuacja, w której Internauta narusza dobra osobiste, czy prawa autorskie innego Internauty, np. bezprawnie kopiuje fragment czyjegoś bloga i publikuje na swoim blogu. Może być tak również, że poprzez korzystanie z danych witryn internetowych, Internauta utraci wysoce dla siebie istotne dale elektroniczne. Polisa ubezpieczenia analizowanego typu służy wtedy na pokrycie wszystkich kosztów odzyskania tak utraconych danych elektronicznych. W sytuacji gdy Internauta jest ofiarą szantażu, czy ofiarą hackerskich ataków, również ochrona z tytułu tej polisy gwarantuje mu odpowiednie wsparcie, służy na pokrycie kosztów zwalczenia negatywnych skutków tychże działań. Obecnie zdecydowanym liderem rynku ubezpieczeń, który ma w swojej ofercie takie polisy jest American International Group (AIG).

Nowością polisa ubezpieczenia na wypadek powtarzania przedmiotu na uczelni już od przyszłego roku akademickiego w ofercie AVIVY

Z wielkim hukiem również na swojej stronie internetowej absolutnie przełomowy produkt ubezpieczeniowy ogłosiła firma AVIVA. Jednostka ta bowiem od przyszłego roku akademickiego 2016/2017 oferuje studentom możliwość wykupienia tzw. ochrony ubezpieczeniowej na wypadek niezdania przedmiotu na uczelni w toku studiów. Przewidywana składka ubezpieczenia ma wynosić najpewniej kilkadziesiąt złotych miesięcznie, górna natomiast suma ubezpieczenia, jaką ubezpieczyciel z polisy ewentualnie wypłaci, będzie wynosiła około 1000.00 PLN. Ubezpieczeniem tym będzie objęty, co ważne, tylko jeden przedmiot. Ubezpieczenie to ma bowiem nie wspierać studentów – leserów, jak głosi Ubezpieczyciel, ale być rzeczywistą formą pomocy dla studentów należycie wykonujących swoje obowiązki, w których przypadku niezdanie egzaminu ma jedynie charakter incydentalny. Kluczowe jest również to, że polisy nie będzie można nabywać w trakcie roku akademickiego, ale na jego samym początku.

Nurkujący i idący w góry też mogą być bezpieczniejsi

Ciekawa oferta polis ubezpieczeniowych jest również skierowana do osób, które nie zawodowo, a prywatnie uprawiają różne sporty. Oferta ubezpieczycieli w tym względzie jest bogata, jak i zróżnicowana. Zatem zainteresowani mogą wybierać oferty takiego ubezpieczenia krótkoterminowe, jak i długoterminowe. Inna postać tego typu polis jest przygotowana dla płetwonurków, inna dla instruktorów, jeszcze inna dla osób, odbywających zagraniczne podróże wraz z nurkowaniem (ubezpieczenie podróżne dla płetwonurków). Część ubezpieczycieli posiada w swojej ofercie specjalne pakiety ubezpieczeniowe dla nurków, m. in. Ergo Hestia. W jej ofercie nurkowie mają do wyboru dwa pakietu ubezpieczenia:

  • Pakiet ubezpieczenia w wariancie pełnym, gdzie składka za roczną ochronę to 1350.00 PLN, zakres terytorialny ubezpieczenia: cały świat,
  • Pakiet ubezpieczenia w wariancie rozszerzonym, ze składką roczną 600.00 PLN, jednakże przy ograniczonym zakresie terytorialnym, tj. cały świat, ale bez Japonii, Chin, Kanady, USA.

Na podobnych warunkach i w podobnej cenie polisy ubezpieczenia dla nurków oferują konkurencyjni względem Ego Hestia Ubezpieczyciele. Nieco jednak taniej ochronę ubezpieczeniową tego typu zainteresowani mogą wykupić za pośrednictwem Divers Alert Network, czyli międzynarodowej organizacji, szczególnie promującej nurkowanie. Jednostka ta częściowo działa jako organizacja non – profit, zatem sprzedając polisy ubezpieczenia dla nurków, może pozwolić sobie na chociażby minimalne obniżenie poziomu ich cen. Zainteresowani mają do wyboru tu następujące propozycje:

  • Specjalne pakiety, przeznaczone dla nurków rekreacyjnych, np. wersja podstawowa DAN Sport Bronze (składka 370.00 PLN), DAN Sport Silver (składka 490.00 PLN), wersja rozbudowana DAN Sport Gold (składka 1010.00 PLN),
  • Specjalne pakiety dla instruktorów i przewodników nurkowych, gdzie składka waha się na poziomie od 780.00 PLN do 1360.00 PLN,
  • Możliwość rozszerzenia wybranych pakietów za dopłatą (około 240.00 PLN) o specjalną ochronę na wypadek trwałego kalectwa, czy śmierci nurkującego.

Oferta ubezpieczenia wypraw górskich jest bardzo bogata, czym kierować się przy wyborze tej najlepszej?

Oferta ubezpieczenia wypraw górskich jest dzisiaj bardzo bogata. Ubezpieczyciele oferują polisy nie tylko skierowane do taterników, czy podejmujących wyprawy wysokogórskie, ale do każdego, kto idzie na górskie szlaki, a chce czuć się jeszcze bardziej bezpieczny. Najbardziej uniwersalna w tym względzie wydaje się oferta polisy ubezpieczeniowej -Bezpieczny powrót?, którą oferuje PZU S.A. Polisa ta chociaż zapewnia stosunkowo szeroki zakres ochrony, a składka ubezpieczeniowa to nieco ponad 200 PLN rocznie, jest dedykowana albo członkom Polskiego Związku Alpinistycznego, albo osobom, które uprawiają odpowiednio wspinaczkę wysokogórską, kolarstwo górskie, czy jazdę na nartach, snowboardzie. Jednakże ochrona NWW nie jest zawarta w tejże polisie, zainteresowani muszą ją dodatkowo wykupić w PZU S.A. W przypadku Ergo Hestii brak już wyodrębnionego produktu ubezpieczenia górskiego. Zainteresowani takim produktem mają tu możliwość skorzystania z ubezpieczenia turystycznego, jednakże na korzystnych warunkach. Jeśli natomiast, udający się w góry, jest głównie nastawiony na uprawianie sportów, tj. snowbordu, jazdy na nartach, szczególnie atrakcyjna wydaje się oferta takich ubezpieczycieli jak: Warta Travek, Axa Travel Sport, czy Towarzystwa Ubezpieczeń Europa. Również warto rozważyć wykupienie takiego ubezpieczenia w Generali Direct. Finalny wybór polisy ubezpieczenia analizowanego typu powinien mieć charakter indywidualny, a być zdeterminowany charakterem wypraw górskiej. Oczywiste jest, że turysta, który planuje wyprawy wysokogórskie, będzie zwracał uwagę na inne aspekty ochrony, niż osoba, która jedynie jedzie w góry, aby uprawiać jazdę na nartach.

Sumując?..

Uznać należy, że oferta dzisiejszych Ubezpieczycieli wydaje się bardzo atrakcyjna. Chcąc pozyskać Klientów, zbudować swoją przewagę rynkową, oferują już nie tylko standardowe polisy ubezpieczenia nieruchomości, czy ubezpieczenia na życie. Widać, że Ubezpieczyciele obserwują, co dzieje się dookoła, jakie aktywności podejmują ludzie, jakie nowe grupy ryzyka pojawiają się w ich funkcjonowaniu. Nie brak więc dzisiaj w ich ofercie prawdziwie nowatorskich polis ubezpieczeniowych, jak np. polisa ubezpieczeniowa na wypadek niezdanego egzaminu na uczelni, czy specjalne ubezpieczenia chroniące przed cyberatakami.

Dodaj komentarz