Od stycznia 2020 roku wchodzi w życie ustawa o pomocy dla frankowiczów. Kredytobiorcy będący w trudnej sytuacji mają otrzymać od państwa pomoc w wysokości nawet 2 tysięcy złotych miesięcznie.

Dotychczasowa pomoc dla frankowiczów wynosiła maksymalnie 1500 złotych. Dotacje wprowadzono po raz pierwszy na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 roku, o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Środki przeznaczone na pomoc dla kredytobiorców pochodzą z Funduszu Wsparcia. Otrzymuje on je z wpłat kredytodawców proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni, zwrotów wsparcia oraz dochodów z tytułu inwestowania wolnych środków Funduszu. Wysokość przekazywanego wsparcia jest ustalana indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty wnioskodawcy.

Na podstawie obowiązującej od stycznia 2020 roku ustawy przedłużony został okres pobierania wsparcia z 18 na 36 miesięcy, co oznacza, że kredytobiorca będzie mógł otrzymać nawet 72 tysięcy złotych. Pieniądze te należy jednak zwrócić, ale od Nowego Roku zmianie uległ czas bezprocentowej spłaty przyznanej pomocy z Funduszu Wsparcia – do 12 lat, czyli jest to 4 lata więcej niż obecnie.

W nowej ustawie przewidziano także możliwość umorzenia części zobowiązań z tytułu otrzymanego wsparcia. Dotyczy to kredytobiorców, którzy terminowo spłacą 100 rat. Wówczas następne 44 zostanie umorzonych.

O dopłaty do rat kredytów mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne, posiadające status osoby bezrobotnej, ale nie może on być związany z rezygnacją z pracy ani zwolnieniem z winy pracownika. Drugim warunkiem jest zaistnienie sytuacji, gdy miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów. Ustawa przewiduje również limity dochodowe. Miesięczny dochód gospodarstwa domowego osób otrzymujących wsparcie nie może przekraczać 1402 zł w przypadku osób samotnych i 1056 zł na osobę w rodzinie.

Eksperci jednak przestrzegają przed korzystaniem z dopłat. Nie jest to bowiem remedium na problem spłaty zadłużenia, lecz de facto kolejna pożyczka, co nie będzie też bez wpływu na zdolność kredytową. Do tej pory zdarzało się także, że banki wypowiadały umowy kredytowe tym, którzy składali wnioski do Funduszu Wsparcia. Od Nowego Roku będzie to niemożliwe, ale tylko w okresie rozpatrywania wniosku lub weryfikacji odmownej decyzji.

W rezultacie, rządowe wsparcie można traktować jedynie jako rozwiązanie tymczasowe, stosowane w celu przetrzymania najtrudniejszego okresu. Ponadto po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 roku kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w obcej walucie mają większe szanse na zawarcie korzystnej dla siebie ugody z bankiem.

Dodaj komentarz