Jakie są zawody, a jakie uczelnie przyszłości?

Zmiany demograficzne, postępująca globalizacja oraz dynamiczny rozwój nowych technologii w znaczącej mierze wpływają na rynek pracy. To właśnie te czynniki w dużej mierze kształtują zawody przyszłości, których przedstawiciele będą cenieni oraz poszukiwani na rynku pracy. Osoby pragnące w przyszłości wykonywać intratne zajęcie, powinny już dziś dostosować swoją ścieżkę rozwoju oraz edukację do wymagań rynku, co znacznie zwiększy szanse na zatrudnienie w przyszłości.

Wśród badaczy rynku pracy, dominuje pogląd, że w przyszłości pracodawcy w znacznej mierze będą zwracali uwagę na kompetencje miękkie pracowników, które pomogą im dostosować się do dynamicznego środowiska pracy. Zarówno obecnie, jak i w przyszłości, szczególnie poszukiwani na rynku są wysoko wykwalifikowani specjaliści. Wśród sektorów, w których odnotowuje się duże zapotrzebowanie na pracowników znajdują się między innymi: sektor IT, sektor e-marketingu, sektor finansowy oraz służba zdrowia.

Zawód przyszłości: branża IT

Branża IT dynamicznie się rozwija, co sprawia, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny stale rośnie, a liczba absolwentów uczelni wyższych nie nadąża z zaspokojeniem potrzeb rynku w tej branży. Doprowadza to do sytuacji, w której wytwarza się tzw. rynek kandydata. Oznacza to bardzo preferencyjne warunki zatrudnienia dla specjalistów IT. Ponadto, z całą pewnością można stwierdzić, iż w przyszłości rynek IT będzie ulegał dalszym przeobrażeniom. Wprowadzenie nowych technologii, rozwój systemów sztucznej inteligencji, programy rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej, a także dynamiczny rynek nowatorskich rozwiązań IT dla sektora firm sprawi, że na rynku będą szczególnie poszukiwani specjaliści w zakresie najnowszych technologii IT.

Zawód przyszłości: branża e-marketingu

Stały rozwój nowych technologii sprawia także, iż większość przedsiębiorstw wykorzystuje w swojej strategii narzędzia marketingu internetowego. Badania ResearchNow i IRCenter pokazały, że aż 99% polskich użytkowników Internetu, wyszukuje w sieci informacje o produktach i usługach. Dodatkowo, stały rozwój technologii mobilnych powoduje, że bardzo poszukiwani na rynku są specjaliści z zakresu marketingu internetowego i content marketingu, a także osoby zarządzające wizerunkiem w sieci.

Zawód przyszłości: branża finansowa

Również branża finansowa w przyszłości będzie należeć do sektorów, w których łatwo o zatrudnienie. Jest to spowodowane faktem, iż specjalizacje w zakresie finansów są coraz węższe, przez co duże firmy muszą zatrudnić więcej specjalistów. Ponadto, znalezienie kompetentnego i doświadczonego specjalisty z zakresu finansów jest obecnie zadaniem bardzo trudnym, co sprawia, że wynagrodzenia dla finansistów są bardzo wysokie. W raporcie, sporządzonym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, ilość osób zatrudnionych w sektorze finansowym w 2020 roku będzie o 43% wyższa niż miało to miejsce w roku 2012.

Zawód przyszłości: opieka nad osobami starszymi

Prognozuje się, że w roku 2035 aż 22% Polaków będzie miało ponad 65 lat. Zmiany demograficzne, a w szczególności starzenie się społeczeństwa wymusi rozwój zawodów ukierunkowanych na zapewnienie potrzeb osób starszych. Z pewnością wymusi to popyt na pracowników szeroko pojętej służby zdrowia oraz domów opieki. Może także wpłynąć na pojawienie się nowych zawodów, jak np. profesji nostalgisty. Osoba taka zajmuje się wyposażeniem mieszkań osób starszych w przedmioty ułatwiające codzienne funkcjonowanie. Poszukiwanym zawodem może także stać się osoba zajmująca się organizacją życia seniorów – opieką medyczną, wyborem mieszkania planowaniem imprez, podróży i aktywności społecznych.

Program -Uczelnie przyszłości? w Polsce

Zmiany rynku pracy wymuszają także zmiany w systemie edukacji oraz szkolnictwa wyższego. W Polsce obecnie realizowany jest program -Uczelni przyszłości?, w ramach którego wdrażane są nowoczesne rozwiązania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia oraz dostosowania się do wymogów rynku pracy. Program ten obejmuje między innymi rozwój systemów antyplagiatowych, odbywanie wysokojakościowych staży, rozwój Akademickich Biur Karier, wdrożenie nowych programów kształcenia oraz umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, poprzez realizację programów kształcenia w językach obcych, dostosowanych do międzynarodowych programów studiów.

Uczelnie przyszłości na świecie

Duży wpływ na metody kształcenia będzie miała postępująca cyfryzacja, pozwalająca na dalszy dynamiczny rozwój wysokojakościowych kursów online realizowanych przez najbardziej prestiżowe uczelnie świata. Ponadto, rozwój technologii w zakresie rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej sprawi, iż system kształcenia nabierze nowego, interaktywnego charakteru. Zajęcia z wykorzystaniem gogli wirtualnej rzeczywistości umożliwiają nie tylko -odwiedzanie? odległych zakątków świata, ale także na wymianę myśli z innymi studentami oraz wykładowcami. Już dziś, zajęcia wykorzystujące elementy wirtualnej rzeczywistości są wprowadzane przez najbardziej prestiżowe uczelnie na świecie. Możliwości tej technologii są nieograniczone, pozwalają np. spojrzeć na świat z perspektywy osoby cierpiącej na chorobę psychiczną, odwiedzenie cudów architektonicznych, czy przeprowadzenie symulacji operacji przez studentów medycyny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj imię