Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, uznawane za najbardziej podstawowe ubezpieczenie Kierowcy obecnie jest tematem wyjątkowo często poruszanym. Głównie dlatego, że w ostatnim czasie obserwuje się, że wzrosły średnie ceny polis ubezpieczenia tej postaci. To też motywuje, by rozpocząć poszukiwanie sposobów, dzięki którym możliwe jest obniżenie kosztów posiadania takiego właśnie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC – czyli jakie?

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zaliczane do typowych ubezpieczeń majątkowych. Jego wykupienie i posiadanie jest istotne dla Kierowcy na wypadek sytuacji, gdyby ten wyrządził podczas swojej aktywności w ruchu komunikacyjnym szkodę innej osobie (innemu uczestnikowi ruchu drogowego). Posiadanie polisy ubezpieczenia OC zapewnia, że gdy Ubezpieczony wyrządzi szkodę, to Ubezpieczyciel jest zobligowany do spełnienia świadczenia, polegającego na naprawieniu tejże szkody.

Polisa ubezpieczenia OC – od czego zależy jej koszt?

To, jaki Kierowca poniesie koszt wykupienia polisy ubezpieczenia OC, jest zdeterminowane wieloma elementami, tj.:

  • Sumą gwarancyjną ubezpieczenia, tj. kwotą pieniężną do której będzie ograniczona odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, które wyrządzi ubezpieczony Kierowca. Przykładowo, jeśli suma gwarancyjna OC jest 200 tys. PLN, to znaczy, że Ubezpieczyciel może maksymalnie, gdy wystąpią ku temu przesłanki, wypłacić świadczenie (odszkodowanie) w wysokości do 200 tys. PLN;
  • Prestiżem Ubezpieczyciela, tj. obserwuje się, że firmy, które dopiero inaugurują swoją działalność na rynku ubezpieczeniowym, pobierają nieco niższe opłaty za swoje produkty, usługi, niż firmy prestiżowe, wiodące w branży;
  • Czasem trwania ochrony ubezpieczeniowej, tj. tym wyższy jest koszt nabycia polisy ubezpieczenia OC, im dłuższy okres ochrony ubezpieczeniowej jest opłacany, wyższy jest koszt wykupienia polisy ubezpieczenia OC na rok niż np. na jeden kwartał roku kalendarzowego;
  • Indywidualnymi parametrami samochodu Kierowcy, np. pojemnością silnika, rokiem produkcji, modelem auta.

Obniżenie kosztu polisy ubezpieczenia OC w kilku krokach

Praktyka rynkowa pokazuje, że chociaż koszt polisy ubezpieczenia OC jest coraz wyższy, wciąż istnieją jednak pewne rozwiązania, dzięki którym można go obniżyć. By tak się stało, należy:

  • Starannie porównywać oferty polis ubezpieczenia OC, poszukiwać promocji w tym względzie, śledzić najnowsze rankingi najatrakcyjniejszych polis ubezpieczenia tej postaci;
  • Dążyć do posiadania możliwe wszystkich produktów ubezpieczeniowych w tej samej firmie, wtedy są większe szanse na wynegocjowanie indywidualnych, preferencyjnych warunków ubezpieczenia;
  • Motywować się, aby np. wszystkie samochody posiadane w tym samym gospodarstwie domowym, były ubezpieczone u tożsamego Ubezpieczyciela, znane są oferty, gdzie np. OC na drugi ubezpieczony pojazd przez daną osobę jest niższe;
  • Umiejętnie wykorzystywać zniżki, jakie na ubezpieczenie OC posiadają bliskie Ci osoby, przykładowo: jeśli jesteś młodym kierowcą bez zniżki OC, a Twoi Rodzice takie zniżki posiadają, warto wspólnie z Rodzicem ubezpieczyć Twój pojazd (Rodzic jako współwłaściciel, co da Ci szansę skorzystania ze zniżek Rodzica);
  • Starać się przy zakupie polisy ubezpieczenia OC nawiązać współpracę z poleconymi agentami ubezpieczeniowymi, którzy znają branżę i mają możliwość wynegocjowania naprawdę preferencyjnych warunków ubezpieczenia;
  • Rozważyć skorzystanie z całych zestawów ubezpieczeniowych, gdzie Ubezpieczyciel na preferencyjnych warunkach zapewnia przykładowo polisę OC pojazdu, ubezpieczenie nieruchomości i polisę indywidualnego ubezpieczenia na wypadek utraty zdrowia, czy pracy.

Jak więc widać, koszt polisy ubezpieczenia OC jest różny a zdeterminowany wieloma elementami o odmiennej postaci. Nadal jednak można poszukiwać pewnych sposobów na obniżenie kosztów takiej polisy. Istotne jest staranne analizowanie dostępnych na rynku ubezpieczeniowym ofert, jak i zmierzanie ku nawiązaniu stałej współpracy z jednym Ubezpieczycielem. Wtedy można zdecydowanie wynegocjować największe, indywidualne rabaty.

Dodaj komentarz