Sposoby finansowania działalności gospodarczej – kredyt obrotowy

Jednym ze sposobów finansowania działalności gospodarczej jest kredyt obrotowy, przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności. Warunki udzielania kredytu obrotowego w bankach są bardzo zróżnicowane i zależą od bardzo wielu czynników, takich jak kondycja finansowa przedsiębiorstwa, okres funkcjonowania na rynku, profil działalności czy kwota wnioskowanego kredytu. Jak w przypadku innych kredytów, żeby uzyskać tzw. -obrotówkę? trzeba posiadać oczywiście zdolność kredytową.

 

Na czym polega kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy jest z założenia kredytem krótkoterminowym, tzn. przeznaczonym na relatywnie krótki okres czasu oraz na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Środki finansowe pozyskane z kredytu obrotowego można przeznaczyć na dowolny cel – np. na zakup surowców, towarów, nowego sprzętu, czy spłatę zobowiązań. Dla wielu firm, których cechuje sezonowość osiągania dochodów lub długi czas oczekiwania na należności od kontrahentów, kredyt obrotowy może być skutecznym sposobem na zapewnienie płynności finansowej. Ponadto wielu przedsiębiorców korzysta z -obrotówek? do realizowania celów biznesowych związanych z inwestycjami czy ekspansją na nowe rynki zbytu.

 

Warunki umowy kredytu obrotowego są bardzo zróżnicowane i w większości przypadków -szyte na miarę? przez banki w zależności od sytuacji i kondycji finansowej firmy, jej profilu działalności czy stażu rynkowego. Choć niektóre banki oferują kredyty obrotowe dla młodych firm i startupów (dostępne m.in. w PKO BP i Idea Banku, a kwota kredytu zależy wówczas od zabezpieczenia kredytu, i samego pomysłu biznesowego), to w większości przypadków trzeba prowadzić działalność gospodarczą minimum przez okres 6-12 miesięcy.

 

Maksymalna kwota oraz wysokość kosztów kredytowych zależą – oprócz stażu działalności gospodarczej i historii dochodowej – przede wszystkim od zabezpieczenia zobowiązania. Niektóre banki oferują kredyty obrotowe bez zabezpieczenia (np. w Idea Banku na maksymalną kwotę 250 tys. zł), jednak w takich przypadkach należy liczyć się ze zdecydowanie wyższymi kosztami odsetkowymi, wyższymi marżami oraz prowizją. W przypadku -obrotówek? z zabezpieczeniem maksymalna kwota kredytu jest o wiele wyższa i może wynieść nawet kilka mln złotych – wszystko zależy od historii dochodowej przedsiębiorstwa oraz rodzaju zabezpieczenia (banki najchętniej udzielają kredytów obrotowych, zabezpieczonych nieruchomością, choć wszelkiego rodzaju maszyny, urządzenia oraz cesje wierzytelności z kontraktów również są uwzględniane). W praktyce największą szansę na uzyskanie kredytu obrotowego na atrakcyjnych warunkach mają przedsiębiorstwa, które funkcjonują na rynku minimum od 12 miesięcy, posiadają solidne zabezpieczenie oraz osiągają stabilne przychody i nie wykazują strat. Regularność i wysokość dochodów jest bowiem kluczowa przy obliczaniu zdolności kredytowej, która z kolei wpływa na warunki oferty kredytowej (wysokość marży, odsetek i prowizji).

 

Kredyt obrotowy może zostać uruchomiony na rachunku bieżącym lub na rachunku kredytowym. W przypadku -obrotówki? na rachunku bieżącym przedsiębiorca ustala z bankiem okres kredytowania (czas trwania umowy) oraz maksymalny limit kredytowy, czyli kwotę, do której może maksymalnie się zadłużyć aby finansować własną działalność. W trakcie trwania umowy bank nalicza odsetki od wykorzystanych środków w ramach limitu (niektóre banki pobierają również prowizję). Z kolei kredyt obrotowy na rachunku kredytowym polega na jednorazowej wypłacie środków na osobnym koncie, a harmonogram spłat jest ustalany indywidualnie zgodnie z preferencjami i potrzebami przedsiębiorcy. Część kapitałowa kredytu na przykład może zostać spłacona na koniec umowy, a odsetki mogą być spłacane w regularnych comiesięcznych lub cokwartalnych ratach. Istnieje również możliwość tradycyjnej spłaty zobowiązania w regularnych ratach kapitałowo-odsetkowych. Wszystko zależy od wcześniejszych ustaleń przedsiębiorcy z bankiem, gdyż warunki kredytów obrotowych w większości banków są negocjowalne i odnawialne.

 

Kredyty obrotowy z gwarancją de minimis

W marcu 2013 roku Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił program rządowy wspierający przedsiębiorców ubiegających się o kredyt obrotowy, dzięki któremu mogą uzyskać dostęp do dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej nawet wtedy, gdy nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia lub dostatecznie długiej historii kredytowej. Mowa o kredycie obrotowym z gwarancją de minimis (gwarancją ubezpieczenia), który polega na zabezpieczeniu spłaty kredytu przez BGK. Jak pokazują statystyki z września 2014 r., od momentu uruchomienia rządowego programu z pomocy skorzystało ponad 65 tys. przedsiębiorców, którzy zaciągnęli kredyty obrotowe z gwarancją zabezpieczenia na łączną kwotę ponad 22 mld złotych.

 

Kredyty obrotowe de minimus są skierowane głównie do tych przedsiębiorców, którzy posiadają zdolność kredytową, jednak z powodu braku zabezpieczenia lub krótkiego okresu prowadzenia działalności nie mogą uzyskać kredytu obrotowego na standardowych warunkach. Według statystyk Banku Gospodarstwa Krajowego  głównymi beneficjentami programu są mikrofirmy (75% wszystkich udzielonych kredytów z gwarancją de minimis) oraz przedsiębiorstwa z krótkim stażem rynkowym (prawie 1/3 to firmy funkcjonujące na rynku krócej niż 3 lata), a także firmy dopiero rozpoczynające swoją działalność (21% kredytów z gwarancją udzielono start-upom).

 

Koncepcja kredytów obrotowych z gwarantowanym zabezpieczeniem polega na przeniesieniu odpowiedzialności kredytobiorcy (przedsiębiorcy) na Bank Gospodarstwa Krajowego, który może zabezpieczyć nawet do 60% kwoty kredytu obrotowego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę. Maksymalna kwota kredytu w ramach rządowego programu wynosi 3,5 mln złotych na okres 27 miesięcy (tyle wynosi maksymalny okres kredytowania). Korzystanie z -obrotówki? de minimis wiąże się z opłatą jedynie 0,5% w skali roku od kwoty kredytu podlegającej gwarancji. W przypadku nie spłacenia przez przedsiębiorcę zobowiązania w terminie, BGK spłaci bankowi komercyjnemu kwotę kredytu objętą gwarancją, która następnie przedsiębiorca będzie musiał spłacić Bankowi Gospodarstwa Krajowego (kapitał+odsetki).

 

Dla przedsiębiorców, którzy potrzebują dodatkowych środków finansowych, żeby sukcesywnie rozwijać swoją firmę, zdobywać nowe rynki i realizować cele biznesowe, a nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia niezbędnego do otrzymania kredytu obrotowego na wyższe kwoty, program rządowy realizowany przez BGK jest doskonałym rozwiązaniem. Dodatkową korzyścią jest również maksymalne uproszczenie procedur związanych z formalnościami i dokumentacją. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie kredytu obrotowego z gwarancją de minimus, a resztą zajmie się bank. Warunkiem koniecznym przystąpienia do programu jest posiadanie zdolności kredytowej oraz założenie konta firmowego w banku, do którego wnioskujemy o kredyt. Aktualnie zdecydowana większość banków w Polsce oferuje -obrotówki? z gwarancją, więc nie powinno być większego problemu z wyborem interesującej nas oferty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz komentarz
Podaj imię