Koszty transakcyjne handlu na forexie kształtują się w zależności od brokera i sposobu, w jaki inwestorzy prowadzą swój trading. Prowizja za prowadzenie rachunku stanowi wyłącznie jeden z wielu kosztów.
XTBPoza nią traderzy muszą zmierzyć się z kosztami rolowania, opłatami za spready, czy swapy. Jak obliczyć całościowe koszty handlu na forexie?

Koszty handlu a spread transakcyjny

Niezależnie od używanej platformy inwestycyjnej, należy liczyć się z występowaniem spreadu transakcyjnego powiązanego z kosztami kupna i sprzedaży. Spread określa ponoszony przez tradera koszt związany z zajęciem przez niego pozycji. Realizując transakcję kupna, inwestor zajmuje pozycję po cenie kupna (ask). Transakcja ta zostanie rozliczona w cenie sprzedaży (bid). Analogicznie, gdy inwestor sprzedaje, transakcja będzie zajęta w cenie sprzedaży (bid) i rozliczona w cenie kupna (ask).

Przykładowo, operując na parze walutowej EURUSD w cenie BID: 1,0543/ASK: 1,0545, zajęcie pozycji długiej (kupno) będzie realizowane w cenie 1,0545, a rozliczenie transakcji w cenie 1,0543. Gdyby inwestor zamknął pozycję od razu po zleceniu kupna, odnotowałby koszty spreadu w wysokości 2 pipsów (stratę). Dlatego też, by móc zarabiać, konieczne jest najpierw wygenerowanie zysku przekraczającego wysokość spreadu transakcyjnego – wówczas trader wyjdzie “na zero”.

Przy tradingu długo- i średnioterminowym wysokość spreadu transakcyjnego nie jest tak ważna, jak w przypadku tradingu krótkoterminowego (daytradingu) – wówczas koszty spreadu mogą znacznie nadszarpnąć budżet inwestora. Przykładowo: inwestując u brokera, który oferuje 3-pipsowy spread na jednej z głównych par walutowych i otwierając 15 transakcji w ciągu dnia przez 20 sesyjnych dni w skali miesiąca, trader będzie zmuszony wygenerować 900 pipsów, by nie stracić. W przypadku brokera oferującego spread w wysokości 1 pipsa, inwestor będzie musiał odrobić 300 pipsów w skali miesiąca.

Koszt handlu a punkty SWAP

SWAP to – w pewnym uproszczeniu – koszty związane z przetrzymaniem otwartej pozycji przez noc. Punkty SWAP zależne są od stóp procentowych danej waluty, które są pomniejszane o prowizję oraz koszty brokera. Zajmując pozycję w walucie bazowej, transakcja rozliczana jest na bazie waluty kwotowanej. Jeśli zatem inwestor zajmie pozycję o wielkości 2 lotów na parze EURUSD, wówczas wartość jego pozycji wynosić będzie 200 000 euro. Różnica między wyjściem i wejściem w pozycję rozliczana jest w USD (w walucie kwotowanej). W przypadku gdy inwestor zajmie pozycję krótką, będzie zmuszony do wymiany EUR na USD, a gdy zajmie pozycję długą, wówczas będzie zobligowany do wymiany USD na EUR. Przetrzymanie pozycji na noc wiąże się z kosztami rolowania (punktami SWAP).

Jeśli inwestor zajmie pozycję krótką na omawianej parze PLNUSD, zakłada umocnienie waluty USD. Jeśli w USA stopa procentowa wyniesie 1,25%, a w Polsce 0,25%, to różnica wynosić będzie 1% w skali roku na korzyść USD. W takiej sytuacji trader będzie miał naliczane dodatnie punkty SWAP. W sytuacji odwrotnej inwestor będzie zobowiązany do płacenia kosztów kredytowania – wówczas punkty SWAP staną się kolejnym kosztem transakcyjnym. Każdy z brokerów dolicza do swojego SWAPu swoją marżę, przez co ponoszone koszta transakcyjne związane z ujemnym SWAPem mogą się znacząco różnic.

Dodaj komentarz